Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 sobota 26.září 2020   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Projekty - SOVpočet nalezených vět: 3    

vzestupně datum zahájení       vzestupně titulek sestupně
Škola obnovy venkova Šumava - Český les fotogalerie
  zahájení projektu: 1.1.2002
  ukončení projektu: 31.12.2002
Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání zástupců obcí a mikroregionů v roce 2002 v rámci Programu obnovy venkova a jeho návaznostech. Dalším cílem bylo
i rozšíření vzdělávacích akcí o odborné exkurze a další témata seminářů
a přednášek. Vše bylo spojeno především s přípravou na vstup do EU a lepší komunikaci a spolupráci úřadů, zástupců samospráv, občanských aktivit a občanů.
Vzhledem k tomu, že sdružení Šance pro jihozápad působí především v periferních venkovských oblastech Plzeňského kraje v bezprostředním sousedství se SRN, byla i Škola obnovy venkova Šumava - Český les zaměřena především na:

· metodickou pomoc a objasňování otázek souvisejících s podporou venkovského prostoru z prostředků EU, především prostřednictvím programů Phare a SAPARD a grantů neziskových organizací
· oživení zájmu o tradiční duchovní hodnoty venkova
· zemědělství jako neoddělitelnou součást oživení venkovského prostoru
· budování sousedských vztahů při řešení společných problémů prostřednictvím zrcadlových projektů
· zachování a obnovení kulturních a historických zvláštností venkovského prostoru
· osvojení informačních technologií jako součást tzv. druhé gramotnosti
· cestovní ruch jako alternativní zdroj obživy venkovského obyvatelstva
 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad
 zpracovatel: AgAkcent, s. r. o.
Škola obnovy venkova Šumava-Český les fotogalerie
  zahájení projektu: 1.1.2001
  ukončení projektu: 31.12.2001
Vzhledem k tomu, že sdružení Šance pro jihozápad působí především v periferních venkovských oblastech Plzeňského kraje v bezprostředním sousedství se SRN, byla činnost Školy obnovy venkova Šumava - Český les zaměřena především na:

· metodickou pomoc a objasňování otázek souvisejících s podporou venkovského prostoru z prostředků EU, především prostřednictvím programů Phare a SAPARD
· oživení zájmu o tradiční duchovní hodnoty venkova
· budování sousedských vztahů při řešení společných problémů prostřednictvím zrcadlových projektů
· zachování a obnovení kulturních a historických zvláštností venkovského prostoru
· osvojení informačních technologií jako součást tzv. druhé gramotnosti
· cestovní ruch jako alternativní zdroj obživy venkovského obyvatelstva
· integrace rozvoje zemědělství s rozvojem venkova
· vytváření prostoru pro udržení zaměstnanosti
· možnosti nezemědělské výroby a obnovy řemesel v obcích
 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad
 zpracovatel: AgAkcent, s. r. o.
Návrh integrovaného projektu Škola obnovy venkova Šumava-Český les fotogalerie
  zahájení projektu: 1.1.2000
  ukončení projektu: 1.12.2000
Vzhledem k tomu, že sdružení Chodská liga je součástí Euroregionu Šumava, byla i Škola obnovy venkova Šumava - Český les zaměřena především na:

· oživení zájmu o rozvoj původních hodnot venkova
· zemědělství jako neoddělitelnou součást české vesnice
· budování sousedských vztahů při řešení společných problémů
· zachování a obnovení kulturních a historických zvláštností venkovského prostoru
· metodickou pomoc a objasňování otázek souvisejících s podporou venkovského prostoru z prostředků EU, především prostřednictvím programu Phare a SAPARD
 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Sdružení obcí Chodská liga
 zpracovatel: AgAkcent, s. r. o.
     Výběrová lišta:   1
Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2020 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08