Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 20.června 2024   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.



Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.



Perri

 Doporučujeme  

    Projekty - POV



počet nalezených vět: 12    

vzestupně datum zahájení       vzestupně titulek sestupně
Internetové stránky obcí propojené na další instituce fotogalerie
  zahájení projektu: 1.12.2003
  ukončení projektu: 31.12.2005

Problémem většiny internetových stránek menších obcí je jejich aktualizace. V rámci vyřizování každodenní agendy nemají starostové, ani pracovníci úřadů mnohdy čas zveřejňovat informace na internetu. Sdružení Šance pro jihozápad navrhuje řešení, které umožňuje část informací přebírat z jiných veřejných zdrojů a snížit tak náročnost vyplňování jednotlivých formulářů.


Projekt je postaven na dvou částech. První část je využití redakčního systému VISMO, jehož používáním splňuje obec veškeré požadavky na zveřejňování informací podle zákona 106/99 Sb. Vyplňováním dat do VISMA přechází část z nich do systému krajských úřadů známého pod názvem EPUSA a dále na portál veřejné správy.


Druhou částí je systém iPREMIO, který umožňuje zadávat  veškeré informace na stránky obce přímo na úřadě nebo je přebírat z dalších portálů, jako je třeba ČSÚ, krajský úřad, ÚIR a další. Zároveň jsou údaje o kulturních, sportovních a jiných akcích přebírány na krajský portál, do centrální databáze. Systém umožňuje zadávat informace i o částech obce, místních spolcích, podnikatelích a postihuje tak celou škálu života v obci.


Případné informace o možnosti zapojení se do systému získáte na adrese: silhava@cab.cz

 celkové náklady:
 dotace: 0
 zadavatel: Šance pro jihozápad
 zpracovatel: C ompAct Bohemia s.r.o.
bavariabohemiakultur@online fotogalerie
  zahájení projektu: 1.1.2003
  ukončení projektu: 14.5.2003
Dne 14.května 2003 byla pod záštitou města Schönsee spuštěna domovská stránka „bbkult.net“ – bavariabohemiakultur@online jako nepřetržitá dvojjazyčná kulturní a informační platforma pro sousední regiony Horní Falc a Plzeň.
www.bbkult.net je internetový portál pro přeshraniční spolupráci v oblasti kultury. Koordinátorem projektu je město Schönsee, hlavním partnerem z německé strany okres Schwandorf, hlavním partnerem z české strany sdružení „Šance pro jihozápad“. Na slavnostním zahájení provozu vystoupili pan Hans Eibauer starosta města Schönsee, dr. Weidinger předseda regionální vlády Horní Falc, Karel Pokorný radní Plzeňského kraje, Olga Kalčíková radní Plzeňského kraje, Karel Smutný předseda sdružení Šance pro jihozápad a starosta obce Klenčí pod Čerchovem, Ludwig Spreitzer viceprezident okresní rady a Volker Liedtke zemský rada okresu Cham. Hlavní zásluhu na realizaci projektu má za německou stranu pan Hans Eibauer a za českou stranu Ing. Miroslava Vacková, jednatelka společnosti Epin s.r.o. kteří jsou i členy redakční rady portálu.
Spuštěním se „bbkult.net“ stává obsáhlou kulturní a informační platformou, která získává nejvíce provozovatelů kultury v regionech Horní Falc a Plzeň.
„bbkult.net“ se zaměřil na následující cíle:

• Rozličné informace o kulturním životě, kulturní rozmanitosti a kulturních silách na obou stranách bavorsko – české hranice
• Prezentace projektů obcí, škol a institucí
• Nepřetržitá dvojjazyčná prezentace jako klíč k sousedským bavorsko – českým vztahům
• Podpora kulturních sil
• Zlepšení stávajících kontaktů
• Zlepšení vytváření vzájemné představy o obou pohraničních oblastech

V přípravné fázi do konce února 2003 bylo redakcí podchyceno cca 1200 provozovatelů kultury, cca 140 míst a asi 50 partnerských projektů v regionech Horní Falc a Plzeň. Příspěvky jsou průběžně doplňovány.

Projekt se svojí nabídkou obrací především na ty, kdo se zajímají o kulturní nabídku v sousední zemi. Je fórem pro přeshraniční kontakt a dialog. Úzce spolupracuje s českým centrem v Mnichově. Je věnován školám, kulturním tvůrcům, majitelům kulturních zařízení a zejména pořadatelům a organizátorům kulturních akcí.
 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Město Schönsee
 zpracovatel: Správce
Aktuální elektronická rukověť starosty fotogalerie
  zahájení projektu: 1.1.2002
  ukončení projektu: 31.12.2002
V rámci projektu půjde o monitorování nových informací na Internetu pro pracovníky obecních úřadů.
 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad
 zpracovatel: AgAkcent, s. r. o.
Poradenství a vzdělávání pro sdružení Šance pro jihozápad fotogalerie
  zahájení projektu: 1.1.2002
  ukončení projektu: 31.12.2002
Z finančních prostředků byla v rámci projektu financována poradenská činnost pro členy Zájmového sdružení právnických osob Šance pro jihozápad.
 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad
 zpracovatel: AgAkcent, s. r. o.
Přeshraniční spolupráce fotogalerie
  zahájení projektu: 1.1.2002
  ukončení projektu: 1.12.2002
Činnost Šance pro jihozápad bude zaměřena zejména na tyto oblasti:
· Podpora stávajících kontaktů mezi jednotlivými obcemi a sdruženími obcí
· Vyhledávání nových kontaktů pro obce a sdružení obcí v německy mluvící oblasti
· Účast na přeshraničních seminářích (Bavorsko, Sasko, Durynsko)
· Účast na školeních Školy obnovy venkova v Berchingu (A) a Michaelsbeuernu (A)
· Výměnná setkání podnikatelského sektoru, zejména zemědělství
· Účast na mezinárodní konferenci k přeshraniční spolupráci v Kolíně nad Rýnem
· Tlumočení a překládání, zejména informací pro www stránky Šance pro jihozápad
· Spolupráce s vysokými školami – ZČU Plzeň, JČU České Budějovice






 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad
 zpracovatel: AgAkcent, s. r. o.
Projekt na praktické řešení problému využívání Internetu v rámci zákonných povinností pro obce v České republice fotogalerie
  zahájení projektu: 1.1.2001
  ukončení projektu: 31.12.2001
Navržený projekt proto řeší problematiku osvěty v rámci sdružení a je rozdělen na dvě etapy. V první etapě budou členské obce seznámeny s zákonnými povinnostmi, které musí buď již plnit v některých případech některé z nich, anebo které budou pro všechny platit od 1.1.2002 pro všechny. Jedná se o:

- Povinnosti vyplývající ze zákona 28/2000 Sb. o veřejných zakázkách
- Povinnosti vyplývající ze zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách
- Povinnosti vyplývající ze zákona 106/99 Sb. o zveřejňování informací
- Informační střediska a veřejné internetové stanice
- Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
- Řešení uvedených zákonů na úrovni státní správy
- Centrální adresa
- Portál veřejné správy
 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad
 zpracovatel: AgAkcent, s. r. o.
Integrovaný projekt na vybavení obecních úřadů výpočetní technikou s připojením na internet fotogalerie
  zahájení projektu: 1.3.2000
  ukončení projektu: 31.12.2000
Cílem projektu je vybavit sdružené obce mikroregionu Běleč kvalitními počítači, které umožní internetové spojení a budou sloužit nejen potřebám samosprávy, ale i občanům v mikroregionu.
 celkové náklady: 357 900,00 Kč
 dotace: 120 000,00 Kč
 zadavatel: Zájmové sdružení právnických osob Běleč
 zpracovatel: AgAkcent s.r.o.
Integrovaný projekt na vybavení obecních úřadů výpočetní technikou s připojením na internet fotogalerie
  zahájení projektu: 1.3.2000
  ukončení projektu: 31.12.2000
Cílem projektu je vybavit Dobrovolný svazek obcí Borsko kvalitními počítači, které umožní internetové spojení a budou sloužit nejen potřebám samosprávy, ale i občanům v mikroregionu.
 celkové náklady: 288 461,00 Kč
 dotace: 120 000,00 Kč
 zadavatel: Dobrovolný svazek obcí Borsko
 zpracovatel: AgAkcent s.r.o.
Studie sociálně ekonomického rozvoje mikroregionu Borsko fotogalerie
  zahájení projektu: 1.3.2000
Cílem projektu je zmapovat území sdružených obcí a specifikovat jejich priority.
 celkové náklady: 100 000,00 Kč
 dotace: 70 000,00 Kč
 zadavatel: Dobrovolný svazek obcí Borsko
 zpracovatel: AgAkcent s.r.o.
Informační středisko fotogalerie
  zahájení projektu: 1.2.2000
  ukončení projektu: 0.0.2000
Vytvoření informačního střediska v rámci venkovského mikroregionu.
 celkové náklady: 181 981,00 Kč
 dotace: 123 000,00 Kč
 zadavatel: Dobrovolný svazek obcí Borsko
 zpracovatel: AgAkcent s.r.o.
Multifunkční projekční zařízení pro Školu obnovy venkova Šumava-Český les fotogalerie
  zahájení projektu: 1.1.2000
  ukončení projektu: 31.12.2000
Multifunkční projektového zařízení umožňuje projekci údajů z počítače, videa, televize a eventuálně dalších medií.
Projekt byl spolufinancován z prostředků MMR a Phare CBC.
 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad
 zpracovatel: AgAkcent, s. r. o.
Studie sociálně ekonomického rozvoje Zájmového sdružení právnických osob Běleč fotogalerie
  zahájení projektu: 21.6.1999
  ukončení projektu: 31.12.2000
Cílem projektu je zmapovat území sdružených obcí a specifikovat jejich priority.
 celkové náklady:
 dotace:
 zadavatel: Zájmové sdružení právnických osob Běleč
 zpracovatel: AgAkcent s.r.o.
     Výběrová lišta:   1
Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2024 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08