Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 20.června 2024   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - stalo se...Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje 2. kolo Globálních grantů pro nestátní neziskové organizace

 Kategorie: Zpravodaj - stalo se...

datum: 29.11.2005
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) dnes zveřejnila 2. výzvu k podání žádostí nestátních neziskových organizací (NNO) v rámci dvou tzv. Globálních grantů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. První Globální grant, určený organizacím realizujícím projekty na území hl.m. Praha, je vyhlášen v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3). Druhý Globální grant podpoří neziskové organizace realizující projekty na území celé ČR mimo Prahu a to pod Operačním programem rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ). Globální granty jsou určeny pouze pro NNO poskytující sociální služby skupinám ohroženým sociálním vyloučením a jejich hlavním cílem je posílit kapacity těchto úspěšných žadatelů.
Zatímco si nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Praze, rozdělí mezi sebe celkem 14 milionů Kč, pro projekty realizované ve zbylých 13 krajích ČR je k dispozici 45 milionů. Získané granty pokryjí 100% uznatelných nákladů projektu, který může trvat maximálně 18 měsíců a měl by být uskutečněn ve spolupráci s dalšími partnery. Maximální výše získaného grantu může dosáhnout 650 tisíc Kč, minimální 150 tisíc Kč. Žádosti je možné podávat od 21. listopadu 2005 do 31. ledna 2006 (do 16.00).

Z Globálních grantů, které jsou začleněny pod prioritu 2 (Sociální integrace a rovné příležitosti) výše uvedených programů (JPD 3 a OP RLZ), budou financovány především takové aktivity, jakými jsou rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání moderních metod sociální práce a sociálních služeb, rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce, zajištění odborného vzdělávání pracovníků či zajištění speciálních služeb skupinám ohroženým sociálním vyloučením.

Hlavními cílovými skupinami, se kterými budou podpořené NNO pracovat, jsou zejména dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním, osoby pečující o dítě a další členy rodiny, mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí, příslušníci romské komunity, etnické menšiny, osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně migrantů, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, domácího násilí a osoby komerčně zneužívané.

NROS bude i nadále na administraci Globálního grantu mimo Prahu spolupracovat s regionálními partnery. Těmi jsou, s výjimkou Moravskoslezského kraje, krajské úřady. Jejich úlohou bude poskytování konzultací žadatelům z řad NNO, zajištění distribuce žádostí v příslušném kraji a především podílení se na hodnocení projektů.
V listopadu a prosinci budou ve všech krajích probíhat pro potenciální zájemce bezplatné semináře. Termíny a místa konání seminářů jsou k dispozici na webových stránkách NROS. Pracovníci NROS Pracovníci NROS se také osobně chystají v jednotlivých krajích pořádat bezplatné konzultace pro potenciální předkladatele projektů o finanční podporu z Globálních grantů.

V 1. kole výzvy, která byla vyhlášena na počátku tohoto roku, bylo v rámci obou Globálních grantů. celkem rozděleno 82 miliónů korun mezi 135 projektů po celé republice. Globální granty jsou jediným opatřením v rámci Strukturálních fondů EU, které jsou vyhrazeny jen nestátním neziskovým organizacím.
Úplný text výzvy, kontakty na regionální partnery a další podrobnější informace mohou zájemci získat na internetových stránkách NROS www.nros.cz (Programy NROS) nebo na oficiálních stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz. Veškeré dotazy ohledně vyhlášené výzvy je možné posílat na mailovou adresu global@nros.cz.


David Stulík

David.stulik@nros.cz
Tel: 233-356-173

David Stulík 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2024 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08