Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 20.června 2024   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - stalo se...Přehled o činnosti sdružení "Šance pro jihozápad" v roce 2003

 Kategorie: Zpravodaj - stalo se...

datum: 7.2.2004
Zpráva o činnosti sdružení Šance pro jihozápad za rok 2003

V roce 2003 uskutečnilo nebo se spolupodílelo sdružení Šance pro jihozápad na celé řadě akcí, které se konaly po celém území působnosti sdružení. Akce se realizovaly ve všech oblastech, které má Šance pro jihozápad stanoveny jako priority a kterými jsou informace a vzdělávání, regionální rozvoj a přeshraniční spolupráce.

První akce sdružení se uskutečnila hned v začátkem 2003. Plzeňským krajem bylo Šanci pro jihozápad nabídnuta účast na výstavě Regiontour 2003 v Brně. Sdružení dostalo k dispozici část výstavního stánku Plzeňského kraje a umožnilo svým členům propagovat své obce a mikroregiony jednak formou propagačních materiálů a jednak i osobním stykem s návštěvníky výstavy. Již tradičně nejsilněji byli zastoupeni starostové z bývalého okresu Tachov, kteří ve svém sousedním stánku vytvořili velmi příjemné podpůrné zázemí pro další účastníky z Plzeňského kraje.

Na jaře roku 2003 proběhlo v Sále střední zemědělské školy v Klatovech veřejné představení společného česko – německého projektu na vytvoření kulturního portálu bbkult.net. Šance pro jihozápad je nositelem projektu na české straně.

Dne 14.května 2003 byla pod záštitou města Schönsee spuštěna domovská stránka „bbkult.net“ – bavariabohemiakultur@online jako nepřetržitá dvojjazyčná kulturní a informační platforma pro sousední regiony Horní Falc a Plzeň.

www.bbkult.net je internetový portál pro přeshraniční spolupráci v oblasti kultury. Koordinátorem projektu je město Schönsee, hlavním partnerem z německé strany okres Schwandorf, hlavním partnerem z české strany sdružení „Šance pro jihozápad“. Na slavnostním zahájení provozu vystoupili pan Hans Eibauer starosta města Schönsee, dr. Weidinger předseda regionální vlády Horní Falc, Karel Pokorný radní Plzeňského kraje, Olga Kalčíková radní Plzeňského kraje, Karel Smutný předseda sdružení Šance pro jihozápad a starosta obce Klenčí pod Čerchovem, Ludwig Spreitzer viceprezident okresní rady a Volker Liedtke zemský rada okresu Cham. Hlavní zásluhu na realizaci projektu má za německou stranu pan Hans Eibauer a za českou stranu Ing. Miroslava Vacková, jednatelka společnosti Epin s.r.o. kteří jsou i členy redakční rady portálu.

Projekt se svojí nabídkou obrací především na ty, kdo se zajímají o kulturní nabídku v sousední zemi. Je fórem pro přeshraniční kontakt a dialog. Úzce spolupracuje s českým centrem v Mnichově. Je věnován školám, kulturním tvůrcům, majitelům kulturních zařízení a zejména pořadatelům a organizátorům kulturních akcí.

Škola obnovy venkova Šumava – Český les ve spolupráci se Zájmovým sdružením právnických osob Běleč a Obecně prospěšnou společností Úhlava pořádala dne 16. 6. a 17. 6. 2003 seminář na téma "Pořádek dělá přátele aneb Jsme připraveni na vstup do EU?"

18. června 2003 navštívila skupina představitelů poradenských firem sdružených kolem CompAct Bohemia s.r.o. město Rosslau.

Cílem návštěvy byla příprava tématického zájezdu starostů, podnikatelů na venkově a dalších zájmců do okresu Anhalt - Zerbst. Tento zájezd se uskutečnil na podzim především pro členy sdružení Šance pro jihozápad a týkal se praktického využívání finančních prostředků z iniciativy LEADER+ a dalších finančních zdrojů Evropské unie.

Šance se částečně spolupodílela na akci pořádané Spolkem pro obnovu venkova a Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice ve spolupráci s Úhlavou, o. p. s. ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2003. Výše vyjmenované organizace uspořádaly na Klatovsku setkání za účelem poznání nového programu pro získání dotací z evropské unie Leader plus.

Reprezentanti regionů z celé Evropy, někteří starostové a další vybraní zástupci České republiky se dne 24. 6. 2003 setkali na klatovské radnici, kde je přivítal starosta města pod Černou věží Karel Mráz. Po přivítání se účastníci semináře přesunuli do společenského sálu Městské knihovny v Klatovech, kde náměstek ministra pro místní rozvoj Petr Forman představil Leader plus a informoval o Českém Programu obnovy venkova a výsledcích předvstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova Sapard.

Po besedě si zahraniční účastníci prohlédli klatovské památky a zúčastnili se varhanního koncertu v arciděkanském kostele.

Dne 25. 6. 2003 se uskutečnila návštěva českých regionů, které se připravují na Leader plus. Zahraniční hosté navštívili například mikroregion Chodská liga nebo obec Chanovice.

Ve čtvrtek 26. 6. 2003 seminář pokračoval plenárním zasedáním na Střední zemědělské škole v Klatovech.

2.srpna 2003 se na fotbalovém stadionu Tatranu Přimda uskutečnil druhý ročník fotbalového turnaje o pohár Šance pro jihozápad

Po loňském prvním ročníku turnaje uskutečněného v Klenčí pod Čerchovem se letos fotbalisté sešli na Přimdě. Druhého ročníku fotbalového turnaje o pohár Šance pro jihozápad se zúčastnila mužstva z Klenčí, které reprezentovalo okres Domažlice, Švihova, reprezentující okres Klatovy, Střížovic z okresu Plzeň - jih a domácí Přimdy zastupující okres Tachov. Jednotlivá mužstva zastupovala stejně jako loni okresy, ve kterých sdružení působí. Turnaj je brán kromě společenské události i jako příprava na soutěžní mistrovská utkání.Ve velmi dobře domácími pořadateli připraveném turnaji se mužstva utkala systémem každý s každým. Boje byly vesměs vedeny v duchu fair play, takže fotbalovým svazem registrovaní rozhodčí z Tachova neměli příliš nepříjemné práce. V letošním roce zvítězil domácí Tatran Přimda, který bude tento rok mít ve své klubovně putovní pohár Šance pro jihozápad.

V Plánici se 4. září 2003 uskutečnil v rámci semináře pořádaného Školou obnovy venkova Šumava Český les "Obce a volný čas" již druhý ročník sportovních her Šance pro jihozápad
V loňském roce byl na měsíc září naplánován seminář Školy obnovy venkova Šumava - Český les Obce a volný čas, který měl mít svoji praktickou část a teoretickou část. Praktická část se týkala sportovních utkání ve sportovním areálu v Plánici, teoretická část se měla zabývat možnostmi kulturního, sportovního a společenského vyžití na vesnici. Vzhledem k loňským katastrofálním povodním se uskutečnila pouze praktická část a teoretická část byla zaměřena na získání informací o odstraňování následků živelných katastrof.

Vzhledem k loňskému úspěchu sportovní části rozhodlo předsednictvo sdružení Šance pro jihozápad ve spolupráci s mikroregionem Plánice uspořádat seminář Obce a volný čas v plném rozsahu v letošním roce. Součástí tohoto semináře se stal druhý ročník Her Šance pro jihozápad. Družstva pro jednotlivé druhy sportu - malou kopanou, nohejbal, volejbal a tenis - postavily jak mikroregiony, tak i jednotlivé obce nebo firmy, které s obcemi dlouhodobě spolupracují. Letošního ročníku se zúčastnili i zástupci kraje a krajského úřadu. Vítězem v malé kopané se stalo družstvo mikroregionu Borsko, v nohejbale krajského úřadu, ve volejbale a tenisu zvítězili domácí. Ceny vítězům věnovali Drůbežářský závod Klatovy a.s. a Perri Crips & Snacks, s.r.o. Třemošná. K úspěchu akce přispěl i společenský večer, který se konal do pozdních nočních hodin ve spolkovém domě v Plánici. K tanci a poslechu hrálo Country duo z Nepomuka a vyvrcholením večera byla netradiční módní přehlídka.

Druhý den se v penzionu Santa Fe v Planici uskutečnil odborný seminář Obce a volný čas, na kterém byla prezentována celá řada aktivit sloužících k aktivnímu využití volného času na venkově.
Regionální přeshraniční spolupráce - zkušenosti a nápady v oblasti rozvoje venkova. Cílem semináře konaného ve dnech 25.9. - 26.9.2003 bylo předat praktické zkušenosti měst a obcí, které mají aktivní přeshraniční spolupráci s bavorskou stranou zástupcům obcí, které s touto spoluprací začínají.
Seminář, který pořádala pracovní skupina pro zemědělství a obnovu venkova pro přeshraniční spolupráci mezi Plzeňským krajem, Horním Falckem a Dolním Bavorskem ve spolupráci s Plzeňským krajem, byl zahájen teoretickou částí ve školícím středisku v Neukirchenu b.Hl.Blut. Účastníci, především starostové měst a obcí, které již delší dobu spolupracují na obou stranách hranice, prezentovali konkrétní výsledky své práce. Byla představena celá řada projektů, které přispívají nejen ke zlepšení sousedských vztahů a porozumění mezi oběma národy, ale i ke zlepšení infrastruktury. Vystoupení byla organizována tak, že většinou na vystoupení starosty z jedné strany hranice navázal jeho kolega z druhé strany.
Šance pro jihozápad nebyla pořadatelem semináře, ale většina dalších akcí a představování projektů se odehrávalo na území obcí a mikroregionů, které jsou členy sdružení.
Odpoledne přejeli účastníci na Dobrou Vodu u Hartmanic, kde měli možnost se seznámit s muzeem Šimona Adlera a v místním kostele se skleněným oltářem a křížovou cestou rovněž ze skla. Oba projekty (oltář a křížová cesta) spolufinancované z různých tuzemských zdrojů i ze zdrojů EU představila jejich autorka paní Vladimíra Tesařová. Večer se účastníci sešli v Eurocampu v Běšinech postaveného za finančního přípěvku z programů Phare a SAPARD. Průvodcem odborné části večera byl starosta obce pan František Vlček. Odbornou část vhodně doplnil večerní společenský program.
Druhý den pokračovala praktická část semináře návštěvou obce Klenčí pod Čerchovem, kde starosta obce pan Karel Smutný seznámil přítomné nejen s projekty obce, ale i mikroregionu Chodská liga.
Další exkurze se týkala revitalizovaného horního náměstí ve Švihově, kde za podpory z programu SAPARD byla vytvořena jeho nová podoba. Průvodcem byl pan starosta Václav Petrus.
Rovněž návštěva irských expertů 2.10.2003 nebyla přímo organizována sdružením Šance pro jihozápad, ale byla organizována po jednotlivých projektech realizovaných členy sdružení. Region navštívili experti z Irish LEADER Network pan Michal Ludlow a Christine O´Shea. Návštěva byla zahájena ve Švihově Zde Irové jednali se starostou města PaeDr. Václavem Petrusem o možnosti založení LAGu v rámci Pošumaví. Zároveň pan starosta představil realizovaný projekt SAPARD, který byl zaměřen na rekonstrukci horního švihovského náměstí. Další zastávka se uskutečnila ve Střední zemědělské škole v Klatovech, kde hosty ředitel Ing. Pavel Honzík seznámil se zaměřením školy a s provozováním střediska DiV PEF ČZU Praha. Následoval pracovní oběd v Běšinech. V průběhu oběda starosta obce Ing. František Vlček seznámil irské hosty s činností Euroregionu Šumava. Hosté si prohlédli i Eurocamp Běšiny, který byl postaven za finančního přispění různých programů EU. Odpolední program pokračoval na Dobré Vodě u Hartmanic, kde pan starosta Jiří Jukl a paní Vladěšna Tesařová se pochlubili skleněným oltářem a křížovou cestou v místním kostele. Paní ředitelka muzea hosty provedla muzeem Šimona Adlera. Odpolední program by l zakončen přijetím irských hostů v historických prostorách klatovské radnice paní Mgr. Věrou Tomaierovou.

Ve dnech 21. – 22.10.2003 navštívila skupina starostů, zemědělských odborníků a pracovníků servisních organizací okres Anhalt – Zerbst ve spolkové zemi Sasko - Anhaltsko. Cesta se uskutečnilo na základě pozvání Carrefour Forum Mittlere Elbe a Zemědělského spolku „Mittlere Elbe“ e.V. se sídlem v Rosslau a program byl součástí třetí tématické konference s názvem „Učit se poznáváním“. Na přípravě programu se kromě výše uvedených organizací podílela i radnice v Rosslau a městský úřad v Coswigu.

Program návštěvy byl zahájen na radnici v Rosslau přivítáním panem starostou Klemesem Koschigem. V uvítací řeči seznámil přítomné s okresem Anhalt – Zerbst přednosta okresu pan Holger Hövelmann. Dále pracovníci městského úřadu paní Sabine Falkensteiner a okresního zemědělského úřadu pan Joachim Schmidt úřadu představili připravované projekty v rámci iniciativy LEADER II, LEADER+ a technické pomoci EFRE, což je rámcový plán průmyslových zón.

V průběhu oběda paní Elke – Andrea Ciciewski podala informaci o místní lokální akční skupině (LAG)

Odpolední program byl věnován nejprve exkurzi do obce Cobbelsdorf. Zde měli účastníci možnost se seznámit s restrukturalizací venkovského kulturního domu z doby NDR na moderní stravovací a zábavní komplex s bowlingovou dráhou. Další zastávka se konala v bývalé bramborárně, kde dříve byla uskladněna bramborová sadba pro celou Radu vzájemné hospodářské pomoci. Dnes mají jednotlivé haly pronajaty firmy zabývající se různými výrobními programy. Z iniciativy LEADER v tomto komplexu byla podpořena výroba izolačních hmot z obilních zrn a výroba stavebních panelů ze slámy.

Poté následovala prohlídka bývalého areálu obsazeného Sovětskou armádou, který je v současnosti asanován a přebudováván na civilní využití.

Večer byl věnován neformální besedě s místními starosty ve stylovém restauračním zařízení Amtsmühle v Rosslau.

Druhý den byla česká výprava přijata na radnici v Coswigu paní starostkou Doris Berlin. Pracovníci úřadu pak na praktickém příkladu představili systém financování projektů programu Obnovy venkova ve spojení s ABM. Následovala exkurze přímo v terénu s ukázkou realizované opravy komunikace, parku a rybníčku financovanou z tohoto programu.

Odpolední program pokračoval průjezdem městečkem Wörlitz kolem světoznámého parku. Poslední zastávka se uskutečnila v Gohrau, kde místní nevyužitá škola je přebudovávána v místo setkávání a vzdělávání mládeže. Rovněž tato rekonstrukce je uskutečňována z iniciativy LEADER+.

Po celou dobu výpravu doprovázel jednatel Zemědělského spolku „Mittlere Elbe“ e.V. pan Heinz Vierenklee, který byl ve spolupráci s pracovníkem Carrefour Forum Mittlere Elbe panem Karstenem Mettendorfem duchovním otcem celého programu návštěvy.

Další ze seminářů pořádaných Školou obnovy venkova Šumava - Český les se uskutečnil v Nové Vsi u Přimdy. Tématem semináře byl Cestovní ruch a regionální rozvoj. Kromě českých přednášejících z ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva zemědělství a z jimi řízených organizací se semináře zúčastnili i zástupci z ředitelství úřadu pro rozvoj venkova z Regensburgu. Na zakončení semináře přijel i jeho prezident pan Peter Czommer.

Seminář byl již tradičně koncipován jako dvoudenní a večer se uskutečnila neformální společenská zábava k pátému výročí založení Šance pro jihozápad

Po celý rok probíhaly ve školící místnosti v Běšinech kurzy ovládání výpočetní techniky, kterých se zúčastnilo v sedmi bězích 52 osob.

Členové sdružení Šance pro jihozápad stáli i u zrodu LAG(u) MAS(u) Pošumaví, který má sídlo na Městském úřadě Švihově. Vstupem města Klatovy do tohoto uskupení došlo ke koordinaci některých akcí na kterých se podílí Šance pro jihozápad, což by mohlo pozitivně projevit již v letošním roce. V současné době je zpracovávána studie rozvoje území. Ve vymezeném území je skupina otevřená i pro další zájemce zejména z řad podnikatelů nejen v zemědělství. Členství v místní akční skupině by jim mělo přispět ke snadnějšímu získání finančních prostředků z iniciativy LEADER a strukturálních fondů. Členové LAG(u) Pošumaví jsou připraveni své zkušenosti spojené s jeho zakládáním předat dalším zájemcům z členské základny Šance pro jihozápad. Tímto způsobem mohou být efektivně zúročeny zkušenosti načerpané od zahraničních partnerů v Irsku a v SRN, o kterých zde bylo hovořeno. Tito partneři přislíbili i další pomoc při přípravě na čerpání finančních prostředků z programu LEADER+.

V roce 2003 došlo i k navázání bližších pracovních kontaktů s Euroregionem Šumava, což se ukázalo jako prospěšné a bude vhodné koordinaci akcí prohlubovat i v dalších letech.

V oblasti informačních technologií pro venkov se podařilo domluvit propojení stránek obcí, které mají přímé napojení na stránky www.jz.cz se stránkami Plzeňského kraje. Dochází tak k významnému posunu v produktivitě práce obsluhy, která zadává informace pouze na stránky vlastní akce a do dalších subsystémů je již jednou zadaná informace přebírána.

Ivo Šašek (Zpráva o činnosti sdružení)


   [zobrazeno (3), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2024 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08