Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - z činnosti sdruženíPřehled činnosti sdružení “Šance pro jihozápad” v roce 2002

 Kategorie: Zpravodaj - z činnosti sdružení

datum: 6.10.2003
Vážené dámy, vážení panové, milí hosté, dovolte mi, abych vás seznámil s činnosti sdružení "Šance pro jihozápad" v minulém roce. Poslední valná hromada se uskutečnila v loňském roce na Městském úřadě v Boru u Tachova. Tato nevolební valná hromada určila směr naší činnosti na další rok a dnes máme za úkol vyhodnotit, jak jsme se s úkoly z valné hromady vypořádali. Za uplynulé období do našeho sdružení přistoupily obce Běšiny, Bezdružice, Chanovice, Bolešiny a Obytce a město Tachov.
Jednou z již tradičních činností sdružení Šance pro jihozápad je provozování Školy obnovy venkova Šumava – Český les. V lednu roku 2002 proběhl reprezentativní seminář v Chudenicích nazvaný „Naším sousedem je celá Evropa“. Dalším akcí školy obnovy venkova byl seminář „Energie stojí peníze“, který se konal ve Starém Sedle v mikroregionu Sedmihoří. V měsíci červenci se uskutečnil v Klenčí pod Čerchovem turnaj fotbalových týmů, reprezentujících čtyři okresy, v nichž sdružení Šance pro jihozápad působí a jednoho německého zástupce.
Sdružení Šance pro jihozápad ve své Škole obnovy venkova Šumava – Český les připravovalo na září roku 2002 seminář nazvaný „Starosta a volný čas“. Vzhledem k povodním rozhodlo předsednictvo sdružení změnit téma semináře na „Obec a krizové situace“. Tento seminář se uskutečnil v městě Plánici za podpory mikroregionu Plánicko.
V listopadu loňského roku proběhly v rámci Školy obnovy venkova Šumava – Český les dvě akce. Jednou z nich bylo uspořádání oponentního semináře ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje ke zpracování studie cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Tato dvoudenní akce se uskutečnila v Eurocampu v Běšinech. Prakticky ve stejné době probíhala návštěva školy obnovy venkova v Bavorsku, které se zúčastnila celá řada starostů nejen z pohraničních okresů.
V závěru roku se uskutečnila ve spolupráci s radními Plzeňského kraje a Krajským úřadem Plzeňského kraje v kulturním domě Družba v Klatovech jedna poměrně významná společenská akce, která dala základ setkávání se starostů s představiteli kraje a krajskými úředníky, která v minulých dnech proběhla v jednotlivých okresech.
Druhou významnou oblastí činnosti je poskytování informací členům sdružení. V roce 2002 začaly kompletně pracovat všechny funkce na našich stránkách www.jz.cz . V současné době funguje jak veřejná, tak i neveřejná část těchto stránek. Jejich aktualizaci mohou provádět členové sami na základě přiděleného hesla.
V loňském roce bylo i těžiště přeshraniční spolupráce zaměřeno na informační technologie. Sdružení Šance pro jihozápad společně s Plzeňským krajem je za českou stranu garantem zprovoznění internetových stránek, které mají informovat o kulturním dění na obou stranách česko bavorské hranice. Projekt nazvaný bbkult-net vzniká pod vedením starosty města Schönsee a stránky vytváří bavorská firma. Sdružení Šance pro jihozápad v rámci dotace POV přispělo v loňském roce na překlady těchto stránek. Celý projekt bude slavnostně spuštěn v letošním roce a někteří z vás se možná zúčastnili informační schůzky, která se konala v únoru letošního roku v Klatovech. Nepřímý vliv sdružení Šance pro jihozápad způsobil i založení obecně prospěšné společnosti Úhlava v Klatovech, kde jedním ze zakládajících členů je i mikroregion Slavník. Tato společnost navazuje na spolupráci sdružení Šance pro jihozápad s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Klatovech. Podařilo se založit středisko distančního vzdělávání v Klatovech, kde od příštího školního roku bude možno studovat bakalářský obor „Veřejná správa a regionální rozvoj“. Předpokládáme, že naši členové se tohoto studia nezúčastní pouze jako studenti, ale že budou mít možnost se s posluchači podělit o praktické zkušenosti z vykonávání funkcí ve veřejné správě. Česká zemědělská univerzita na svých vystoupeních v tuzemsku i v zahraničí dává sdružení Šance pro jihozápad jako vzor fungujícího regionálního sdružení. Většina uskutečněných akcí byla spolufinancována formou sponzoringu ze soukromých zdrojů. I to svědčí o významu našeho sdružení, že významné podnikatelské subjekty jsou ochotny přispívat na naše akce. Při této příležitosti je třeba vzpomenout zejména Komerční banku a.s., Českou spořitelnu a.s., Reiffeisen banku a.s., Drůbežářský závod Klatovy a.s., Xaverov a.s., Maso Planá a.s., Klatovské rybářství a.s., Perri Crips Třemošná s.r.o., Mlékárnu Kralovice s.r.o. a další podniky. Na dobré úrovni byla i spolupráce s poradenskými firmami sdruženými kolem společnosti CompAct Bohemia s.r.o., zejména s AgAkcentem s.r.o. a Epinem s.r.o. Ještě užší rozvoj spolupráce s podnikatelskými subjekty bude nezbytný i do budoucna, protože některé programy Evropské unie na tomto základě stavějí. Například u nás nyní hodně propagovaná příprava na využití finančních zdrojů pro rozvoj venkova z programu Leader + je postavena na proporcionální spolupráci samosprávy, státní správy a soukromých podnikatelských subjektů.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval vám všem za práci a aktivní přístup k akcím pořádaným Šancí pro jihozápad. Je především vaší zásluhou, že se podařilo udržet naše nepolitické regionální sdružení akceschopné i v minulém roce.
(Karel Smutný)

AgAkcent s.r.o. 


   [zobrazeno (20), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08