Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pondělí 24.září 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - napsali o násJihozápad sází na informace

 Kategorie: Zpravodaj - napsali o nás

datum: 0.0.0000
V pohraničním regionu jihozápadních Čech, zahrnujícím plošně především okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih a Tachov, a také na Českokrumlovsku, Prachaticku a Českobudějovicku působí firma CompAct Bohemia s. r. o. Vznikla roku 1991 jako klasická softwarová firma, nabízející a dodávající své produkty mimo jiné i pro zemědělský sektor. V letech 1993 - 1994 rozšířila svůj záběr i na zemědělské poradenství a v následujících letech byla nabídka produktů a služeb rozšířena i na širší obecné potřeby venkova, nejen tedy na ryze zemědělské problémy. Jak přiznává ředitel firmy ing. Ivo Šašek, k myšlence založit firmu tohoto zaměření vedla před osmi lety “ slepá vášeň” několika nadšenců, původně zaměstnaných v Plemenářském podniku Klatovy.
Pomoc zemědělcům Počítač na stole farmáře či manažera zemědělského podniku už není luxusem. Naopak luxusem a plýtváním drahocenným časem je klasické “vedení” provozní evidence v bloku, v sešitě, nebo (známe se, kolegové agronomové ze staré školy, že?) na lístečcích porůznu zastrčených v diáři (to v lepším případě) nebo po kapsách. Když už je počítač, měl by být “nakrmen” užitečnými soubory informací a programy, které usnadní evidenci i operativní rozhodování. Pro oblast rostlinné i živočišné výroby nabízí CompAct Bohemia kompletní manažerský systém Farminfo. Jde o integrovaný - a současně “stavebnicový” - systém pro zemědělského podniku i na vyšších úrovních. Systém pracuje v grafickém prostředí Windows, což mu dává jednotné ovládání a vzhled. Systém pracuje se společnou databází základních dat o podniku a jeho vybavení (technikou, sklady, provozními prostředky, pracovními místy, obsahuje i údaje o pracovnících, o půdě, katastru, obcích atd). Zemědělský informační systém Farminfo se skládá ze společného řídícího modulu Správa podniků a dále z částí Rostlinná výroba, Chov prasat a Chov skotu. Uvedeného systému využívá v současnosti více než 200 zákazníků, polovina z nich pracuje především s modulem Rostlinná výroba. Systém Chov skotu splňuje i zvyšující se požadavky na evidenci zvířat. Všechny programy jsou zákazníkům pravidelně aktualizovány. Systém pro rostlinnou výrobu zahrnuje i náležitosti a omezení související s dodržováním legislativních norem, například zákona o hnojivech. Tyto pasáže byly zpracovány s pomocí ÚKZÚZ, což je současně zárukou návazností na platnou legislativu v celém rozhodovacím procesu při řízení zemědělské výroby na konkrétním honu, farmě či podniku. V praxi to znamená, že program automaticky vytváří i ze zákona povinnou evidenci. Systém “umí” přečíst, zpracovat a využít i dat, získaných z palubních počítačů mechanizačních prostředků a také ze systémů “precision farming”, orientovaných a lokalizovaných prostřednictvím GPS. Systém Farminfo může spolupracovat i s automatickou meteorologickou stanicí, což napomáhá především efektivní ochraně rostlin, aplikaci hnojiv a podobně. Poradenský systém umožňuje dynamicky sestavovat výrobní programy a hodnotit výrobní technologie podle metod používaných ve státech s vyspělým zemědělstvím. Evidence půdy Změny vlastnických vztahů k půdě a objektům v posledních deseti letech s sebou přinesly obrovský nárůst požadavků na zanesení těchto změn do katastrální evidence. Příslušné úřady většinou nestačily (a nestačí) změny v reálném čase evidovat, což přinášelo i přináší novým vlastníkům nejeden problém. Současně s převratnými změnami se v posledním desetiletí převáděly a převádějí systémy evidence půdy do digitalizované podoby. Na obrazovkách počítačů se tak setkávají údaje, pocházející často ještě z c.k. katastrálních map, s údaji, získanými nebo ověřenými nejmodernějšími technologiemi, včetně GPS. Přesná katastrální evidence, dotažená až do údajů o jednotlivých honech, je základním předpokladem pro další přesnou provozní evidenci a manažerské rozhodování v zemědělském provozu. I převod klasických mapových podkladů o katastrech do digitální podoby kompatibilní a využitelné v systémech celého balíku programů Farminfo CompAct Bohemia běžně provádí. Informace v knihách i na disketách CompAct Bohemia se podílel i na přípravě publikací “Zemědělská výroba v tabulkách i číslech”, “Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech” a “Právní normy”, vydaných Ministerstvem zemědělství roku 1998. Tyto publikace v mnohém aktualizují dnes už legendární “bible” K. Čvančary “Zemědělská výroba v číslech” a doplňují je o nové, aktuálně potřebné kapitoly (zejména v publikaci “Právní normy”). Kromě knižního vydání je databáze všech technických, technologických a ekonomických normativních ukazatelů, výrobních technologií, právních norem a doporučení zahrnuta i do počítačového poradenského systému AgroConsult. Cena systému na deseti disketách je díky podpoře MZe lidová, prakticky se rovná režii. Šance pro jihozápad Právě společnost CompAct Bohemia se stala nositelem projektu “Šance pro jihozápad”. Pod názvem projektů se skrývá i sdružení obcí, zemědělských podniků a dalších občanských aktivit. Sdružení má své webové stránky (adresa www.jz.cz) a odkazy na těchto stránkách umožňují přímé vstupy na další servery orgánů státní správy i další institucí. Podle Ing. Šaška může být právě internet nejdostupnějším zdrojem informací po vesnici. Internet může být i finančně výhodnější než další komunikační prostředky, například klasická pošta. Výrazným pokrokem by podle ing. Šaška mohlo být zřizování veřejných internetových stanic místo klasických (leč stále méně využívaných) personálně zajišťovaných veřejných telefonních stanic, které se zvyšováním kvality a možností automatického a mobilního telefonického spojení ztrácejí své opodstatnění. Právě internet by mohl tyto klasické prostředky spojení venkova s celým světem oboustranně nahradit. V integraci nabídky užitečných (byť nehmotných) služeb pro zemědělství, jednotlivé zemědělce, obce, školy i občany obcí v “zapomenuté” pohraniční oblasti Česka je podle mého názoru šance pro obě strany: pro CompAct Bohemia i pro uživatele informačních systémů, jednotlivých zdrojů informací a informací samotných na straně druhé.

Břetislav Koč (Úroda 9/99)


   [zobrazeno (20), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08