Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 13.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - z činnosti sdruženíPřehled činnosti sdružení “Šance pro jihozápad” v roce 1999

 Kategorie: Zpravodaj - z činnosti sdružení

datum: 0.0.0000
Klenčí pod Čerchovem - měsících prosinec 1998 až únor 1999 proběhla celá řada jednání představitelů obecních a občanských iniciativ okresů Domažlice, Klatovy a Tachov. Na těchto setkáních se hovořilo o nutnosti společného postupu v rámci regionu vymezeného těmito třemi okresy. Vznikla tak potřeba založit zastřešující sdružení jednotlivých iniciativ tvořených mikroregiony obcí a občanskými sdruženími. Toto sdružení bylo nazváno “Šance pro jihozápad”.
Koncem dubna se uskutečnilo ve Švihově setkání zástupců sdružení “Šance pro jihozápad” s ředitelem sekretariátu ministra pro místní rozvoj Ing. Hladíkem. Diskuse byla vedena na téma spolupráce zemědělských podniků a obcí v rámci připravovaných programů.EU. V květnu 1999 byla ustanovena poradní rada z poslanců a senátorů zvolených v rámci okresů, kde sdružení “Šance pro jihozápad” působí. V Domažlicích uspořádalo členské sdružení Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – Jihozápad i pro ostatní členy Šance pro jihozápad besedu s panem poslancem Papežem (předsedou poradní rady “Šance pro jihozápad”) a panem JUDr. Štanclem právníkem z Klatov besedu k otázkám změn legislativy v zemědělství. V této době se začali jednání představitelů sdružení “Šance pro jihozápad” zúčastňovat i představitelé mikroregionu Nepomucko, kteří se posléze stali jeho řádnými členy. Sdružení tak rozšířilo svoji činnost i na okres Plzeň – jih. V květnu rovněž členské sdružení Šumava bez hranic připravilo po celý den v Klatovech pro členy sdružení “Šance pro jihozápad”seznámení s možnostmi Internetu. Na této akci byly prvně prezentovány WWW stránky sdružení. V květnu byly rovněž rozeslány dopisy představitelům státní správy v okresech, kde působí sdružení “Šance pro jihozápad” a ti byli oficiálně informováni o činnosti sdružení. V červnu bylo svoláno rozšířené předsednictvo sdružení “Šance pro jihozápad”, kde byl deklarován zájem koordinaci činnosti s ostatními podobnými sdružení v rámci nově vznikajícího Plzeňského kraje. Počátkem července byli představitelé sdružení “Šance pro jihozápad” pánové Smutný, Petrus a Čurka přijati panem ministrem Císařem. Jednalo se aktuálních aspektech regionální politiky a možnostech dalšího rozvoje západočeského pohraničí. V červenci se začal rovněž ve spolupráci se sdružením Chodská liga připravovat první běh seminářů Školy obnovy venkova v hotelu Klenčí pod Čerchovem. Byla domluvena koordinace témat se Školou obnovy venkova provozovanou mikroregionem Nepomucko. Na popud představitelů sdružení Šance pro jihozápad se sešla v Klatovech sdružení působící v rámci Plzeňského kraje a bylo domluveno zřízení koordinační rady. V srpnu začal pro členy sdružení “Šance pro jihozápad” fungovat monitoring aktuálních informací z vybraných serverů na Internetu. V září proběhl v Klenčí pod Čerchovem první seminář Školy obnovy venkova na téma “Zrcadlové projekty EU” V říjnu předsednictvo sdružení “Šance pro jihozápad” projednalo na společném zasedání s poradní radou koncepční materiál na další období zpracovaný poradenskými firmami V říjnu se rovněž uskutečnila pro zájemce návštěva kompostárny ve Waldmuenchenu Sdružení Střed navázalo spolupráci s firmou IBM a začalo připravovat pilotní projekt na zřízení informačních kiosků v rámci svého působení. K tomu se uskutečnila celá řada jednání nejen na české straně, ale i s německými partnery v Chamu. V případě úspěšné realizace by tento projekt zrcadlově převzali i ostatní členové sdružení “Šance pro jihozápad”. Vzhledem k tomu, že velká část členských obcí sdružení “Šance pro jihozápad” je zároveň členy Euroregionu Šumava, byly dohodnuty zásady vzájemné spolupráce, aby nedocházelo ke tříštění sil a prostředků. V listopadu proběhla v Klenčí pod Čerchovem valná hromada sdružení “Šance pro jihozápad”, kde byly schváleny další oblasti rozvoje činnosti a jejich financování. Do sdružení “Šance pro jihozápad” přistoupily další sdružení obcí z okresu Tachov. Začátkem listopadu se v Klenčí pod Čerchovem konalo další kolo seminářů Školy obnovy venkova na téma “Energie pro venkov”. V listopadu se pod záštitou “Šance pro jihozápad” a mikroregionu “Běleč” konalo v Klatovech setkání starostů z českých mikroregionů se starosty okresu Cham. Byla deklarována vůle po dalším rozvoji konkrétní oboustranné spolupráce mezi jednotlivými obcemi. Koncem listopadu se uskutečnil v rámci programu Školy obnovy venkova ve Spáleném Poříčí poznávací zájezd na Moravu na téma “Cyklotrasy v okolí Bystřice pod Pernštejnem”. Počátkem měsíce prosince proběhl v Soběšicích seminář nazvaný “Program SAPARD – fámy a skutečnost”. Tento seminář, byl uspořádán ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj zemědělského podnikání – Jihozápad, V prosinci se ještě naposledy v roce 1999 sešlo předsednictvo sdružení Kromě výše uvedených bodů proběhla celá řada menších akcí, jako byly vzájemné návštěvy starostů z jiných částí republiky, například ze sdružení obcí Orlice ve východních Čechách. Je přeložen do českého jazyka rozvojový program okresu Cham “Agenda 21”, ze kterého je možno čerpat inspiraci pro tvorbu našich studií. Tento program je k dispozici na Městském úřadě ve Švihově. Nadací VIA byl vybrán projekt k návštěvě amerického poradce na komunální sféru, která se uskuteční v letošním roce a uskutečnila se celá řada dalších neformálních akcí.

 


   [zobrazeno (86), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08