Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 20.června 2024   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - stalo se...Činnost sdružení Šance pro jihozápad v roce 2000

 Kategorie: Zpravodaj - stalo se...

datum: 0.0.0000
V roce 2000 pokračovala činnost sdružení Šance pro jihozápad v následujících oblastech: V roce 2000 pokračovala činnost sdružení Šance pro jihozápad v následujících oblastech:
Informatika se zaměřením na elektronickou poštu a Internet Byla vytvořena intranetová síť, která bude od roku 2001 sloužit členům sdružení pro sdělování interních informací. Každý člen sdružení obdrží do konce února 2001 heslo, které mu umožní přístup do neveřejné části stránek. Dále byly podle požadavků členů aktualizovány stávající WWW stránky sdružení. V rámci osvětové činnosti využívání Internetu a elektronické pošty byla proškolena celá řada pracovníků obecních a městských úřadů. Díky tomuto postupu se zatím daří v rámci regionu držet podobný systém předávání informací a je vytvořen základ pro shodné povinné poskytování informací podle zákone 106/99. Tento zákon ukládá městům od 1.1.2001 zveřejňovat informace na mediu umožňujícím dálkový přístup a pro všechny další obce tato povinnost platí od 1.1.2002. V rámci této činnosti je propagován redakční systém VISMO, který jednoduchou obsluhou umožňuje i malým obcím publikovat své dokumenty podle výše zmíněného zákona. Byly vytvořeny WWW stránky celé řady dalších obcí a mikroregionů a tyto zapojeny do systému www.jz.cz V rámci poradenství byly ve firmě CompAct Bohemia s.r.o. zavedeny tak zvané konzultační úterky, kdy je poskytováno individuální poradenství jednotlivým uživatelům Internetu, elektronické pošty a výpočetní techniky vůbec nejen pracovníkům obecních úřadů, ale i dalším zájemcům z regionu. K jednotnému postupu byla i vyvolána celá řada jednání s dalšími organizacemi a orgány, které budují vlastní informační systémy na koordinaci této činnosti. Systém přenosu informací v rámci sdružení Šance pro jihozápad byl prezentován i na celostátní výstavě Země Živitelka, kde sdružení vystavovalo v rámci pavilonu MMR a seznámil se s ním i pan ministr Ing. Petr Lachnit, CSc. Hlavní akcí, která byla v rámci tohoto okruhu činnosti uspořádána, byl seminář ”Využívání Internetu ve venkovských mikroregionech a jeho možnosti pro občana, podnikatele a samosprávu”, který proběhl v sále střední zemědělské školy v Klatovech. Na této akci, které se zúčastnila téměř stovka posluchačů, byly vysvětleny zásady využívání elektronického podpisu a možnosti dalšího rozvoje Internetu v České republice, zejména ve vztahu ke státní správě. Hlavní referát přednesl spoluautor zákona o elektronickém podpisu pan poslanec Vladimír Mlynář. Na tento seminář navázala beseda s předsedou úřadu pro veřejné informační systémy Dr. Kratochvílem, kdy byly probírány zejména otázky týkající se problematiky povinného zveřejňování určitých informací na Internetu. Dr. Kratochvíl seznámil mimo jiné posluchače s fungováním portálu “Centrální adresa”, který by měl přinést zjednodušení informovanosti obcí i občanů. Přes všechny problémy, které budí Internet a výpočetní technika obecně u starostů - počítačových laiků se daří budovat systém, který odpovídá možnostem komunikace 21. století. Svědčí o tom i zájem dalších sdružení obcí z jihozápadních Čech, která mají zájem se spolupodílet na činnosti sdružení Šance pro jihozápad v oblasti informatiky aniž by se stali řádnými členy. Sdružení připravilo několik variant poskytování služeb pro tyto případy. O těchto možnostech mají zájemci možnost se dozvědět více u starostů v obcích Klenčí pod Čerchovem, Halže, Žinkovy nebo u starosty města Švihov nebo u webmastra těchto stránek. Přeshraniční spolupráce V lednu se uskutečnilo v Traitschingu, obci na okrese Cham setkání starostů z české bavorské strany hranice. Za českou stranu byla pořadatelem Šance pro jihozápad. Setkání se zúčastnili i představitelé místní státní správy z obou stran hranice a někteří poslanci německého parlamentu. Jednání dalo základ dvoustranným dohodám o přeshraniční spolupráci mezi obcemi Počátkem srpna se uskutečnila exkurze do Bavorska na fermentační zařízení bioodpadu. Tato technologie, která je levnější než klasické kompostování, se již po několik let úspěšně používá u města Landau v obci Kleegarten. Na základě zkušeností z Bavorska se obec Hradešice, ve spolupráci se sdruženími Slavník a Šance pro jihozápad a pod odborným vedením firmy EPIN s.r.o. rozhodla vypracovat za finanční podpory Phare CBS studii proveditelnosti na podobné zařízení. V roce 2001 bude tato studie zpracována. Díky úspěšnému projektu podanému u Nadace VIA přijel do regionu na dva dny americký poradce pro komunální sféru pan Brian Hill. I přes velmi krátký čas jeho návštěvy, kdy nebylo možné naplnit všechny plánované akce, vyplynulo z jeho závěrů, že postup sdružení je v rozvoji regionu je správný, a že by bylo vhodné navázat i přeshraniční kontakty mimo státy Evropské unie. Poradenství, vzdělávání a semináře V rámci osvětové činnosti uspořádal v listopadu Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad seminář k porovnání dotačních titulů týkajících se marginálních oblastí v České republice v zemích Evropské unie. Pracovníci Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky v Praze vysvětlili přítomných systém dotační politiky Evropské unie a rozvinula se i zajímavá diskuse o přípravě kompatibilních dotačních titulů v České republice. Kromě toho proběhla celá řada seminářů v rámci Školy obnovy venkova v Klenčí pod Čerchovem.

 


   [zobrazeno (120), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2024 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08