Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - stalo se...Pracovní setkání starostů mikroregionu “Střed” a okresů Domažlice a Furth im Wald.

 Kategorie: Zpravodaj - stalo se...

datum: 16.2.2000
Dne 16.2. 2000 se uskutečnilo setkání starostů mikroregionu “Střed” z české a bavorské příhraniční oblasti. Setkání proběhlo na pozvání pana starosty Macha ve Furth im Waldu. Zúčastnilo se 11 zástupců z bavorské strany a 16 zástupců z české strany.
Na programu setkání byla diskuze o následujících otázkách:

Prezentace připravovaného projektu postupného vytváření informační infrastruktury v mikroregionu “Střed”.

Informace české strany o přípravách, zpracování a zaměření strategie rozvoje mikroregionu “Střed”.

Stav vzájemné spolupráce starostů jednotlivých obcí na české a bavorské straně.

Zlepšení úrovně jazykových znalostí němčiny a češtiny starostů.

Ad1) Prezentaci projektu provedli zástupci IBM pan ing. Moc a pan ing. Šraut. Podstatou projektu je postupné vytváření podmínek pro vzájemné internetové propojení mezi obcemi mikroregionu, podnikatelskými subjekty, získání možnosti elektronické komunikace s úřady a institucemi na všech úrovních.
Projekt je připravován tak, aby byl kompatibilní z informačním systémem v SRN a odpovídal podmínkám informačních sítí v rámci EU. V další etapě se předpokládá vytváření veřejně přístupných informačních kiosků, aby každý občan měl přístup ke všem informacím, které internetová síť poskytuje.
První etapa realizace by měla být realizována
v průběhu roku 2000, v závislosti na finančních možnostech.

Ad2) Pan Pazdera, předseda sdružení “Střed”, informoval o smyslu zpracování programu rozvoje mikroregionu “Střed”. Jde především o to zpracovat potřeby a možnosti jednotlivých obcí a měst sdružení “Střed”, z toho vyplývající krátkodobé i dlouhodobé záměry pro život v obcích a městech mikroregionu zejména v oblastech infrastruktury, zaměstnanosti, životního prostředí, turistiky, podnikatelských aktivit, místních zvláštností historických, kulturních, řemeslných. Z těchto záměrů může vycházet i zaměření přeshraniční spolupráce. Tento materiál by měl být zpracován do konce I. pololetí 2000. Do konce roku 2000 by pak mohl být rozšířen např. o přehled možných lokalit pro průmyslové zóny, historických objektů, přírodních zvláštností, turistických možností apod.

Ad3) Bylo konstatováno, že úroveň spolupráce měst a obcí je rozdílná podle iniciativy starostů. Problémem je rozdílná velikost obcí. Na české straně mají obce v průměru 300 obyvatel a méně. Na straně německé cca 7000 obyvatel. Z toho vyplývá i rozdílnost problémů. Za této situace je zřejmě optimální setkávání na úrovni mikroregion na české straně a sousedních obcí v příhraničním prostoru Bavorska. Pan Macho navrhuje taková setkání uskutečnit 2 – 3 x ročně. Potřebné by také bylo vypracovat přehled o stávajícím rozsahu a obsahu spolupráce jednotlivých měst a obcí včetně účasti různých spolků či sdružení. Možnosti spolupráce jsou také v organizování společných letních táborů dětí. Uskutečňování takových táborů vidí přítomní starostové jako velice pozitivní a doporučují v této iniciativě pokračovat. Bylo by vhodné informovat o jejich přípravě na internetových stránkách Šance pro jihozápad.
Pan Smutný informoval o možnostech propojení akcí v rámci Školy obnovy venkova v Klenčí pod Čerchovem s podobnou školou v bavorském Bertingu. V rámci této iniciativy se předpokládají společné semináře starostů obou stran.

Ad4) Přítomní starostové se shodli na potřebě alespoň základních znalostí jazyka sousedního státu. Každá strana připraví koncept výuky jazyka druhé strany, který by byl sladěn na příštím setkání starostů.
JUDr.Kusý

AgAkcent s.r.o. 


   [zobrazeno (24), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08