Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 středa 19.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisRegionální česko-bavorské poradenské a informační centrum startuje

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 30.5.2006
V letošním roce se v Klatovech rozbíhá projekt „Regionální česko-bavorské poradenské a informační centrum pro zemědělství a venkov“ (REGIOAGRICENTRUM), na který v loňském roce zažádala o dotaci v rámci Iniciativy INTERREG, IIIA obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci se Střední zemědělskou a potravinářskou školou, Klatovy a Landwirtschaftsschule Cham.

V letošním roce se v Klatovech rozbíhá projekt „Regionální česko-bavorské poradenské a informační centrum pro zemědělství a venkov“ (REGIOAGRICENTRUM), na který v loňském roce zažádala o dotaci v rámci Iniciativy INTERREG, IIIA obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci se Střední zemědělskou a potravinářskou školou, Klatovy a Landwirtschaftsschule Cham.

Záměrem projektu je vybudování česko-bavorského poradenského a informačního centra, jehož hlavní činností je poskytování informací a poradenská činnost pro venkov a zemědělství v příhraniční oblasti. Ve spolupráci s bavorským partnerem budou hledány možnosti zlepšování hospodaření zemědělských podniku lepší informovaností a vzájemnou výměnou zkušeností v oblastech marketingu a inovací, diverzifikace činnosti zemědělců, ochrany krajiny a životního prostředí, využívání nových technologií apod. Poradenství se bude dále zabývat možnostmi získání finančních prostředků z EU i z národních zdrojů a přípravou zemědělců na reformu Společné zemědělské politiky EU.

K zajištění informační a poradenské činnosti se v rámci projektu připravuje vytvoření informačního systému, jehož funkci budou plnit webové stránky. Na stránkách budou aktualizovány informace o cenách zemědělské produkce, bilanci komodit, jejich nákup a prodej, dále např. agrometeorologické informace, informace o možnostech získání finančních prostředků (včetně aktuálních výzev k předkládání projektu) a další, pro zemědělce zajímavé informace. Řada informací bude jak v českém, tak i německém jazyce a při jejich získávání bude využito spolupráce s ÚZPI či Ministerstvem zemědělství CR.

Vedle poskytování a zprostředkování informací bude pozornost věnována také možnostem diverzifikace zemědělských činností jako je například venkovská turistika nebo aktivity blízké zemědělství. Vychází to ze skutečnosti, že v méně příznivých podmínkách Šumavy zemědělská činnost ne vždy zajišťuje potřebnou výši příjmu. Pro zjištění nabídky existujících produktů venkovské turistiky a agroturistiky a z důvodů zjištění zájmu a možností jejich dalšího rozvoje, bude v rámci projektu proveden dotazníkový průzkum mezi zemědělci v cílové oblasti. Výsledky tohoto průzkumu pak shrne závěrečná zpráva. Na základě získaných informací bude možné se zemědělci dále spolupracovat při přípravě a realizaci projektů směrujících jednak ke zlepšení jejich hospodaření zajištěním alternativního zdroje příjmu a zároveň k podpoře cestovního ruchu v oblasti rozvojem služeb venkovské turistiky a agroturistiky. Součástí aktivit projektu budou rovněž semináře pro zemědělce k seznámení s projektem a jeho možnými přínosy pro vzájemnou spolupráci s bavorskými zemědělci.

Kontaktní místo poradenského a informačního střediska se nachází v objektu Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech, která poskytuje potřebné odborné zázemí pro informační a vzdělávací aktivity.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Kontakt: Jiří Hamhalter, Úhlava, o.p.s., tel.: 376311745, hamhalter@uhlava.cz

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08