Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 19.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisOznámení Státní rostlinolékařské správy o zavlečení nového škůdce kaštanovníku, žlabatky Dryocosmus kuriphilus, do Evropy a o naléhavých opatřeních, která proti zavlečení a šíření tohoto škůdce přijal

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 24.5.2005
Státní rostlinolékařská správa (dále jen SRS) upozorňuje pěstitele školkařského materiálu kaštanovníku (Castanea spp.) a obchodníky s tímto materiálem, že Ministerstvo zemědělství, potravinářství, rybolovu a rozvoje venkova Francouzské republiky zavedlo výnosem ze dne 16.února 2005, který byl uveřejněn v Úředním věstníku Francouzské republiky dne 27. února 2005, naléhavá opatření proti zavlečení a šíření žlabatky Dryocosmus kuriphilus na kaštanovníku.

Státní rostlinolékařská správa (dále jen SRS) upozorňuje pěstitele školkařského materiálu kaštanovníku (Castanea spp.) a obchodníky s tímto materiálem, že Ministerstvo zemědělství, potravinářství, rybolovu a rozvoje venkova Francouzské republiky zavedlo výnosem ze dne 16.února 2005, který byl uveřejněn v Úředním věstníku Francouzské republiky dne 27. února 2005, naléhavá opatření proti zavlečení a šíření žlabatky Dryocosmus kuriphilus na kaštanovníku.

Žlabatka Dryocosmus kuriphilus je drobný (2,2 – 3 mm), býložravý hálkotvorný zástupce blanokřídlého hmyzu. Pochází z Číny, odkud se postupně rozšířila do Koreje a Japonska, a dále byla zavlečena do USA a v nedávné době také do Itálie (region Piedmont, jih provincie Cuneo). Tato žlabatka je řazena k celosvětově nejvážnějším škůdcům kaštanovníku. Ztráty na produkci plodů mohou představovat až 70% a při silném napadení může škůdce způsobit i úhyn stromů.

K naléhavým opatřením přijatým Francií se řadí mimo jiné zákaz dovozu a použití výsadbového materiálu kaštanovníku včetně roubů, podnoží apod. z nečlenských zemí EU. Ze členských zemí EU je možno dodávat tento materiál do Francie jen za předpokladu, že byl pěstován během alespoň jednoho úplného vegetačního období v některém členském státu EU a byl úředně uznán jako materiál nenapadený žlabatkou Dryocosmus kuriphilus. Použití tohoto materiál ve Francii musí být ohlášeno příslušným úřadům a musí být úředně evidováno. Opatření přijatá Francií jsou dočasná, a budou platit pouze do doby, než Evropská komise přijme vhodná opatření proti šíření tohoto škůdce platná pro celou EU. Za splnění požadavků Francie na úřední uznání hostitelských rostlin za nenapadené žlabatkou je možno považovat soustavnou rostlinolékařskou kontrolu, kterou SRS provádí průběžně u registrovaných pěstitelů kaštanovníku.

I přes nevelký rozsah pěstování kaštanovníků na území České republiky upozorňuje SRS veřejnost na hrozící riziko zavlečení žlabatky Dryocosmus kuriphilus, zejména při dovozu rostlin kaštanovníků (včetně roubů apod.) z nečlenských států ES, kde se tento škůdce vyskytuje, a při dodávkách kaštanovníků z Itálie.

Škůdce přezimuje ve stadiu larvy v pupenech, proto je jeho výskyt na mladých rostlinách (které nebyly v předcházejícím roce napadeny), dovezených na podzim nebo na jaře, obtížně zjistitelný. Na rostlinách, které byly napadeny v předcházejících letech, je přítomnost škůdce snadno poznatelná podle hálek, které po vylíhnutí dospělců zdřevnatí, vyschnou a zůstávají na napadených orgánech i více než dva roky.

Ve výsadbě jsou hlavním příznakem hálky, které se vytvářejí od poloviny dubna, mají průměr 5 - 20 mm, jsou zeleně nebo růžově zbarvené a často obsahují části vyvíjejících se listů nebo řapíků. Tvoří se na mladých výhonech, listových řapících, nebo na středním žebru listu.

Veškeré podezřelé příznaky na rostlinách kaštanovníku (Castanea spp.), zjištěné na území České republiky, je třeba ohlásit místně příslušnému oddělení SRS. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že žlabatka Dryocosmus kuriphilus napadá pouze rostliny rodu kaštanovník (Castanea spp.), z nichž se v České republice vysazuje zejména kaštanovník jedlý (Castanea sativa Mill.), nikoli rostliny rodu jírovec (Aesculus spp.), které jsou známé také pod názvem kaštan koňský.

Ing. Vladimír Kupec

ředitel Státní rostlinolékařské správy

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08