Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pondělí 16.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisTiskové prohlášení starostů jihočeských šumavských obcí

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 30.8.2004
Na základě současné situace spolupráce se Správou Národního parku (NP) a Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava, způsobu přípravy zásadních managementových dokumentů jako je Strategie rozvoje NPŠ, návrhy na rozšíření I. zóny NPŠ a přístupu k aktivitám obcí spojených s rozvojem cestovního ruchu v této části Šumavy se 25. srpna 2004 sešli představitelé samospráv města Volary a obcí Strážný, Horní Vltavice, Lenora, Stožec a Nová Pec. Jednání se zúčastnil rovněž hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník a ředitel krajského úřadu Jan Stráský. Zástupci samospráv se dohodli na následujícím prohlášení, které bylo odesláno řediteli Správy NP a CHKO Šumava a ministrovi životního prostředí a předáno hejtmanovi Jihočeského kraje jako žádost o pomoc při řešení nynější situace na Šumavě.

Na základě současné situace spolupráce se Správou Národního parku (NP) a Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava, způsobu přípravy zásadních managementových dokumentů jako je Strategie rozvoje NPŠ, návrhy na rozšíření I. zóny NPŠ a přístupu k aktivitám obcí spojených s rozvojem cestovního ruchu v této části Šumavy se 25. srpna 2004 sešli představitelé samospráv města Volary a obcí Strážný, Horní Vltavice, Lenora, Stožec a Nová Pec.

Jednání se zúčastnil rovněž hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník a ředitel krajského úřadu Jan Stráský.

Zástupci samospráv se dohodli na následujícím prohlášení, které bylo odesláno řediteli Správy NP a CHKO Šumava a ministrovi životního prostředí a předáno hejtmanovi Jihočeského kraje jako žádost o pomoc při řešení nynější situace na Šumavě. Tento dokument bude sloužit zároveň jako stanovisko těchto obcí k žádosti ředitele Správy NP a CHKO Šumava o vyjádření k připravovaným změnám zónace NP, úpravě Plánu péče a zpracování "Strategie a vize NP Šumava".

S odpovědností místních samospráv za rozvoj existenčních podmínek občanů a spokojenost všech návštěvníků vyjadřili starostové obcí stanovisko k současným problémům na území Národního parku Šumava:

Představitelé obcí mají existenční zájem na udržení přírodních a kulturních hodnot jižní části Šumavy, která je jejich správním územím, na ekonomickém a sociálním rozvoji života místních obyvatel a plné spokojenosti těch, kteří toto území využívají k rekreačním a sportovním aktivitám.

1)Plně si uvědomujeme ústavní odpovědnost a zákonnou povinnost, a proto se zavazujeme za podpory orgánů Jihočeského kraje zpracovat dokument "Strategie trvale udržitelného rozvoje" této části Šumavy, který bude základem dalšího postupu samospráv při správě nám svěřeného území.

2)V zájmu možnosti plnohodnotného a legitimního rozvoje a naplnění cílů veřejného zájmu správního území níže uvedených obcí požadujeme zařazení Národního parku Šumava do páté managementové kategorie chráněných území podle kategorizace IUCN .

3)Ze zákona o obcích máme povinnost aktivně ovlivňovat život v našem správním území, a proto zásadně požadujeme STOP současné přípravě rozšíření prvních zón na našich územích a zahájení produktivní komunikace se samosprávami již ve všech přípravných fázích těchto procesů.

4)Území Šumavy bylo vždy schopno vytvořit svým obyvatelům dostatek pracovních příležitostí, v minulosti především v lesním hospodářství. Nynější návrhy lesnického managementu však strukturu pracovním příležitostí zcela mění a systémově neřeší změnu tohoto stavu. Nesouhlasíme se současným lesnickým managementem Správy NP a CHKO Šumava. Dáváme přednost aktivnímu zasahování proti kůrovci a ostatním škůdcům podle zákona o lesích, před metodami, které vedou k odumírání šumavských lesů. Chceme zachovat i pro budoucí generace zelenou Šumavu.

5)Za posledních 12 let byly obce nuceny chápat především potřeby ochrany přírody, čekat na splnění slibů a neustále ustupovat ze svých vlastních zájmů. Požadujeme proto, aby veškerá současná i následná managementová rozhodnutí orgánů ochrany přírody, mající dopad na trvale udržitelný rozvoj našeho území, byla učiněna na základě předem se samosprávou domluvených pravidel a kritérií, za podmínek plné sociální i ekonomické odpovědnosti, včetně zhodnocení a řešení veškerých ekonomických dopadů případných rozhodnutí. Nalezení partnerského porozumění pro NPŠ u obcí a místního obyvatelstva je sice neustále zdůrazňováno ve všech dokumentech Správy NPŠ i MŽP ČR, ale partnerské porozumění pro obce, místní podnikatele a obyvatelstvo tohoto krásného koutu Šumavy je ze strany orgánů ochrany přírody odmítáno!

Ve Stožci 25. srpna 2004.

Podepsáni: Starosta města Volary, starosta obce Strážný, starosta obce Horní Vltavice, starosta obce Lenora, starostka obce Stožec a starosta obce Nová Pec.

Podle tiskové mluvčí jihočeského krajského úřadu Marii Ptáčkové hejtman Jan Zahradník k prohlášení starostů dodal, že sdílí obavy představitelů samospráv obcí z nynějších postupů Správy Národního parku Šumava. V tomto duchu se proto hejtman hodlá obrátit na ministra životního prostředí a plně podpořit stanovisko starostů šumavských obcí.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08