Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 úterý 17.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisDobré střednědobé vyhlídky zemědělských trhů EU-25

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 20.8.2004
Evropská komise uveřejnila zprávu o perspektivách zemědělských trhů v rozšířené EU na období 2004 až 2011. Podle této prognózy jsou vyhlídky střednědobého vývoje trhu s obilovinami (kromě ječmene), masa a mléka relativně příznivé. Na trhu hovězího masa však bude nadále trvat deficit a závislost EU na dovozech, zatímco produkce i spotřeba vepřového a drůbežího masa se zvýší a EU bude plně soběstačná s určitými přebytky. V odvětví mléka se bude trh vyvíjet nejednoznačně, protože dochází k přesunům ve spotřebě různých mléčných produktů.

Evropská komise uveřejnila zprávu o perspektivách zemědělských trhů v rozšířené EU na období 2004 až 2011. Podle této prognózy jsou vyhlídky střednědobého vývoje trhu s obilovinami (kromě ječmene), masa a mléka relativně příznivé. Na trhu hovězího masa však bude nadále trvat deficit a závislost EU na dovozech, zatímco produkce i spotřeba vepřového a drůbežího masa se zvýší a EU bude plně soběstačná s určitými přebytky. V odvětví mléka se bude trh vyvíjet nejednoznačně, protože dochází k přesunům ve spotřebě různých mléčných produktů.

Vyhlídky trhu většiny obilovin jsou dobré. V roce 2003 zavinilo mimořádně špatné počasí pokles produkce, ale v roce 2004 se očekává vzhledem k příznivějšímu počasí a snížení podílu půdy uvedené do klidu (na 5 %) zvýšení produkce na 264,5 mil. t. Asi 53 mil. t se vyrobí v nových členských státech, v bývalé EU-15 se produkce odhaduje na asi 212 mil. t.

Přes další růst produkce až na 275 mil. t v roce 2011 by se měly převodní zásoby všech obilovin jen mírně zvyšovat na 5,9 mil. t, z nichž bude tvořit většinu ječmen. Předpověď relativně mírné akumulace zásob obilovin se vyvozuje ze slibných vyhlídek exportu a přírůstku poptávky na místním trhu EU, protože se spotřeba by mohla dosáhnout celkem 250 mil. t. Očekávaný růst domácí spotřeby však nebude tak strmý jako před rokem 2002, protože se bude pomaleji zvyšovat živočišná produkce a sníží se nároky na krmné obiloviny mimo jiné proto, že v nových členských státech se mají obiloviny efektivněji zkrmovat.

Trh měkké i tvrdé pšenice zůstane během příštích sedmi roků spíše těsný, protože se předpokládá stálý růst vnitřní i zahraniční poptávky po těchto komoditách. Prognóza trhu kukuřice, zejména v nových členských státech EU, je nadále pozitivní. Produkce se pravděpodobně zvýší z 51 mil. t na 53 mil. t. Naproti tomu prognóza trhu ječmene je složitější, protože produkce se nebude dost pružně přizpůsobovat tržní poptávce kvůli relativně vysoké podpůrné ceně této obiloviny. Produkce ječmene bude během sledovaného sedmiletého období pravděpodobně stagnovat na úrovni 55-56 mil. t a předpokládá se, že na trhu krmiv ztratí svou konkurenční schopnost ve vztahu k pšenici a kukuřici.

Sektor olejnatých semen má v projektovaném období velký potenciál postupného růstu na základě zvyšování výnosů a podpůrných cen. Tyto perspektivy však budou záviset na příznivém vývoji poptávky a na měnových relacích. Do roku 2011 by se měla plocha olejnin rozšířit ze 7,2 mil. ha na 7,7 mil. ha, přičemž produkce by se mírně zvýšila z 18,8 mil. t na 19,5 mil. t. Přes očekávaný růst produkce EU-25 bude nadále velkým čistým importérem olejnatých semen, zejména sójových bobů a slunečnicového semene, aby byla pokryta domácí poptávka ve výši asi 39 mil. t.

Trh s hovězím masem zůstane stejně jako v minulém období deficitní. Celková spotřeba se nyní téměř plně vyrovnala úrovni spotřeby před krizí BSE a v roce 2003 byla poprvé po dvaceti letech vyšší než domácí produkce. Tento trend pravděpodobně přetrvá po celé období 2004-2011. Produkce hovězího masa se krátkodobě poněkud zvýší na asi 8,03 mil. t, avšak v následujících letech do roku 2011 dojde k opětnému poklesu na asi 7,9 mil. t, zatímco spotřeba se zvýší na asi 8,2 mil. t.

Produkci vepřového masa bude stimulovat hlavně rostoucí poptávka, i když se podle současných předpokladů bude zvyšovat pomalejším tempem než v minulosti. Produkce v roce 2011 může dosáhnout 22,8 mil. t, spotřeba 21,5 mil. t. Střednědobé a dlouhodobé vyhlídky spotřeby masa jsou pozitivní, protože spotřebitelé je budou nadále preferovat, i když v menší míře než drůbeží maso. Projektovaná spotřeba vepřového masa na obyvatele EU-25 se zvýší ze 44,7 kg v roce 2003 na 46 kg v roce 2011.

Střednědobá prognóza produkce drůbežího masa v EU-25 je relativně příznivá vzhledem ke konkurenční ceně tohoto masa ve vztahu k ostatním druhům masa, silným preferencím spotřebitelů a rostoucí poptávce po zpracovaném drůbežím mase. Očekává se, že produkce vzroste z 10,2 mil. t v roce 2003 na 11,8 mil. t v roce 2011, spotřeba z 10,5 mil. t na 11,4 mil. t a čisté exportní přebytky dosáhnou na konci roku 2011 asi 520 tis. t.

Produkce mléka v EU-25 se během sledovaného období bude zvyšovat jen mírně v souladu se zvyšováním mléčné kvóty členských států. Podle střednědobé prognózy by se celková produkce měla zvýšit ze 143,4 mil. t v roce 2003 na 144,6 mil. t v roce 2011.

Produkce másla a odtučněného sušeného mléka se bude postupně snižovat v souvislosti s rostoucí poptávkou po sýrech a dalších mléčných produktech s vysokou přidanou hodnotou. Avšak v nových členských státech vykazuje produkce másla a sušeného mléka určitý krátkodobý růst v reakci na přibližování cen vyšší cenové úrovni těchto produktů v EU-15.

Střednědobé a dlouhodobé prognózy spotřeby sýrů v EU-25 jsou pozitivní, avšak růst spotřeby bude pomalejší ve srovnání se významným růstem r. 2000 a 2001 (za tyto dva roky o 7 %). Spotřeba sýrů na obyvatele se podle současné předpovědi zvýší ze 17,3 kg v 2003 na 18,7 kg v 2011, přičemž v nových členských státech se během tohoto období předpokládá zvýšení o 25 %. Stálý vzestup domácí spotřeby bude absorbovat větší část přírůstku produkce sýrů a tak poněkud omezovat růst exportu této komodity.

Podrobné informace a statistické údaje jsou ve studii "Prospects for agricultural markets 2004-2011 - Update for EU-25" publikované Evropskou komisí na adrese

http:europa.eu/int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2004a/fullrep.pdf

Agra Europe, 2004, č. 2116, s. M/1-3 (Jav)

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08