Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 úterý 25.září 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisZorientujte se v pavučině institucí EU

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 1.7.2004
Vstupem do Evropské unie se na evropské úřady přesune významná část rozhodování. Řada českých podnikatelů má pocit, že do Bruselu je příliš daleko, ale nic naplat, evropské instituce budou ovlivňovat jejich činnost víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Proto vzroste i význam členství podnikatelů v hospodářských komorách či podnikatelských svazech. S tím jak si pomalu zvykáme na členství v unii, přichází na přetřes i řada praktických otázek. Lidé se většinou ptají, k čemu jsou jednotlivé instituce a co (ne) mohou ovlivnit.

Vstupem do Evropské unie se na evropské úřady přesune významná část rozhodování. Řada českých podnikatelů má pocit, že do Bruselu je příliš daleko, ale nic naplat, evropské instituce budou ovlivňovat jejich činnost víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Proto vzroste i význam členství podnikatelů v hospodářských komorách či podnikatelských svazech. S tím jak si pomalu zvykáme na členství v unii, přichází na přetřes i řada praktických otázek. Lidé se většinou ptají, k čemu jsou jednotlivé instituce a co (ne) mohou ovlivnit.

Pro podnikatele a firmy je nejvýznamnější institucí Evropská komise (EK, Komise). S trochou nadsázky by se dala přirovnat k vládě Evropské unie. Její členové jsou nezávislí na státech, z nichž pocházejí a skládají přísahu věrnosti Evropské unii. Komise má sídlo v Bruselu a vedle samotných komisařů tam působí rozsáhlý byrokratický aparát, který v současné době čítá přibližně dvacet tisíc úředníků.

Nebojte se ozvat

Evropská komise má jako jediná instituce oprávnění navrhovat znění nových právních předpisů EU. Z tohoto důvodu do Bruselu směřují různé skupiny firemních i oborových lobbistů. Nejde jen o podnikatele, respektive jejich svazy a sdružení, ale i o velké, nadnárodní korporace, ekologické organizace, svazy spotřebitelů a celou řadu jiných skupin. Své zájmy také prosazují jednotliví komisaři mezi sebou navzájem. Výsledkem pak bývá, jako u podobných jednání, kompromis mezi zúčastněnými stranami. Jinými slovy - když se zástupci českých podnikatelů nebudou dostatečně silně ozývat, jejich hlas zanikne a domácí firmy spláčou nad výdělkem.

Kam podávat stížnosti

Vedle předkládání návrhů nových právních norem je Komise pověřena dohlížet nad dodržováním platné evropské legislativy. Týká se to zejména členských států, protože ty jsou povinny zajistit dodržování práva ES na svém území:

nejdříve přejmutím evropské legislativy do národního právního řádu, poté jejím vynucováním prostřednictvím domácích soudů.

Pokud má podnikatel podezření, že v některé z členských zemí není správně dodržováno právo ES, má možnost podat stížnost ke Komisi. Ta situaci zhodnotí a při oprávněnosti vyzve daný stát k nápravě. Komise má proti "zlobivým" zemím v záloze zbraně silného kalibru - například zkrácení finančních příspěvků z rozpočtu EU.

K hlavním funkcím EK lze považovat i výkonné pravomoci ve vybraných oblastech EU. Jde například o fungování jednotného vnitřního trhu, ochranu hospodářské soutěže, obchodní politiku, zemědělství nebo správu rozpočtu EU. Při naplňování unijních politik se Komise stává pro firmy obávaným kontrolorem čistoty hospodářské soutěže nebo adresátem projektů, na které firmy žádají granty ze společných asistenčních programů EU.

Rozhodující instituce

Legislativním a výkonným orgánem EU je Rada Evropské unie, často nazývaná také Rada ministrů (Rada). Jak název napovídá, skládá se ze zástupců vlád členských států a jedná vždy v jiném složení podle probíraných témat. Pokud například budou na programu daně, v Radě pravděpodobně zasednou ministři financí. V mnoha případech tato instituce nezasedá přímo na tzv. nejvyšší úrovni (ministři), ale na úrovni pracovních skupin, kde jsou zastoupeni odborní úředníci národních ministerstev a velvyslanci členských států při evropských orgánech.

Funkcí Rady ministrů je schvalovat konečnou podobu právních předpisů EU. Z toho jasně vyplývá její vliv na podnikatelské prostředí v rámci jednotného trhu. Lobbisté nemají na jednání Rady přístup, ale mohou ovlivňovat domácí úředníky či ministry ve svůj prospěch. K dalším pravomocem Rady patří koordinace politik členských států, uzavírání mezinárodních smluv jménem EU, a provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tyto aktivity ovlivňují podnikatelské subjekty pouze nepřímo.

Nejvýše ční Evropská rada

Evropský parlament nedosahuje v rozsahu svých pravomocí své národní jmenovce. Původně poradní orgán však v průběhu času získává stále vyšší vážnost. Jeho souhlasné stanovisko je nutné při schválení naprosté většiny právních předpisů týkajících se obchodu a podnikání, při uzavírání mezinárodních smluv a při jmenování evropských komisařů. Stejně jako ostatní instituce podílející se na tvorbě legislativy je cílem firemních lobbistů. Nejvyšším orgánem EU je Evropská rada. Skládá se z prezidentů nebo předsedů vlád členských států a zasedá minimálně dvakrát ročně na tzv. summitech EU. Tato instituce má mimořádný vliv na budoucí vývoj unie. Podnikatelské aktivity ovlivňuje nepřímo. Dává podněty Komisi pro tvorbu nové legislativy a svými rozhodnutími ovlivňuje chování finančních a akciových trhů.

Soudní dvůr se podobá ústavnímu soudu

Evropský soudní dvůr (ESD) se svými funkcemi velmi podobá českému ústavnímu soudu. Jeho interpretace práva ES je závazná pro ostatní instituce EU i členské státy. Omylem by byla domněnka, že ESD stojí nad soudy národními, že pokud domácí soud rozhodne v neprospěch firmy, ta má možnost se odvolat do Lucemburku. Soudní dvůr a tzv. Soud prvního stupně (který je jeho součástí) řeší pouze určité typy procesů. Pro podnikatele má význam při sporech s orgány EU nebo jako garant výkladu práva ES pro národní soudy.

Bez lobování to nepůjde

Čeští podnikatelé a firmy by skutečně měly sledovat fungování evropských orgánů, aktivně lobovat ve svůj prospěch a naučit se využít všech možností, které jim fungování institucí EU nabízí. Síla jediného malého podniku je nicotná, ale sdruží- li se do větších celků, mohou být úspěšné. Vstupem do Evropské unie vzrostl význam členství podnikatelů v hospodářských komorách či podnikatelských svazech. V každém případě to zpočátku bude něco stát (členské příspěvky, zastoupení firmy v Bruselu apod.), ale konečný účet bude kladný. Nebude platit známé heslo "o nás bez nás", jak někdy slýcháme. České firmy drží svou evropskou budoucnost ve vlastních rukách.

Jaké jsou hlavní instituce Evropské unie

Název Sídlo Počet členů (nyní) Zastoupení ČR po 1. 5. 2004

Evropská rada různá města 15 + předseda Komise Předseda vlády ČR

Rada ministrů Brusel 15 Ministři vlády ČR

Evropská komise Brusel 20 1

Evropský parlament Štrasburk (Brusel) 6242 4

Evropský soudní dvůr Lucemburk 15 1

Evropský účetní dvůr Lucemburk 15 1

Výbor regionů Brusel 222 12

Hospod. a sociální výbor Brusel 222 12

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08