Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 úterý 25.září 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisČeské banky nabízejí obcím produkty i poradenství pro čerpání strukturálních fondů

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 22.3.2004
Česká spořitelna nabízí městům a obcím financování oprav panelových domů, vedení a správu účtů fondu oprav bytového fondu a výstavby a oprav komunikací, dále komunální hypotéky a financování projektů z fondů EU včetně finančního poradenství. "Spořitelna je připravena poskytnout úvěr ve výši až 100 % celkových nákladů s tím, že po obdržení dotace z fondů EU splatí obec mimořádnou splátkou ve výši dotace část úvěru. Zbývající část úvěru splácí podle dohodnutého splátkového kalendáře," řekla nám Klára Gajdušková, tisková mluvčí ČS.

BANKOVNÍ PRODUKTY

Česká spořitelna nabízí městům a obcím financování oprav panelových domů, vedení a správu účtů fondu oprav bytového fondu a výstavby a oprav komunikací, dále komunální hypotéky a financování projektů z fondů EU včetně finančního poradenství. "Spořitelna je připravena poskytnout úvěr ve výši až 100 % celkových nákladů s tím, že po obdržení dotace z fondů EU splatí obec mimořádnou splátkou ve výši dotace část úvěru. Zbývající část úvěru splácí podle dohodnutého splátkového kalendáře," řekla nám Klára Gajdušková, tisková mluvčí ČS.

ČSOB v rámci svého Municipálního programu poskytuje komplexní služby s vazbou na produkty a služby celé své finanční skupiny. Dalšími produkty jsou municipální konto, konto pro neziskové organizace a komunální financování. "Optimální způsob zhodnocení volných zdrojů pro municipální klienty formou individuálního investičního scénáře nabízí dceřiná společnost ČSOB Asset Management," dodal Pavel Hejzlar z ČSOB.

Komerční banka svým Programem Ponte reaguje na dvě různé potřeby - financování projektů a spolufinancování. Koncepce programu spočívá v tom, že předem poskytuje možnost pokrýt náklady, které budou následně uhrazeny ze strukturálních fondů. Překlenovací úvěr tedy bude splacen ze získané finanční podpory. "Fondy EU však nepokrývají náklady na projekt v plném rozsahu. Část musí být financována z vlastních zdrojů a část z nich bude kryta bankovními úvěry. Zde se otevírá prostor pro naši nabídku spolufinancování projektů," uvedl Philippe Delacarte, který má v KB na starosti střední podniky a municipality.

Volksbank CZ nabízí Komunální program, který zahrnuje dlouhodobé investiční financování, krátkodobé provozní financování a vedení sady účtů rozpočtového hospodaření včetně platebního styku za mimořádně zvýhodněných podmínek a přímého propojení transakcí do účetního systému města nebo obce s využitím elektronického bankovnictví a služby pro zabezpečení efektivního cash managementu. Jak nám řekla Blanka Kandrnalová z marketingu Volksbank, banka rovněž poskytuje řadu klasických a investičních instrumentů a speciální úvěrové produkty.

SLUŽBY FINANČNÍHO PORADCE

Pro municipality je důležitý i poradenský servis, který jim pomůže připravit projekty. Komerční banka nabízí tuto službu ve své operativní síti obchodních center. Její zaměstnanci jsou dobře proškoleni a na úrovni centrály je rovněž k dispozici skupina odborníků, kteří přímo podporují obchodníky v distribuční síti.

Česká spořitelna spolupracuje s obcemi už ve fázi přípravy a rozhodování o investičním záměru. Zaměřuje se na strukturu financování a její optimalizaci s doporučením využití dotací z programů ČR nebo EU. Spořitelna má dlouholeté zkušenosti s financováním projektů komunální sféry a disponuje zkušenými odborníky. Pro zkvalitnění práce s klientem zřizuje nyní na každé oblastní pobočce poradce pro veřejný a neziskový sektor.

V ČSOB obce a města obsluhují tzv. firemní bankéři, kteří pro ně zajišťují individuální obsluhu a současně jsou schopni poskytovat finanční poradenství. Sofistikovaněji mohou městům a obcím poradit zejména v oblasti investování pracovníci ČSOB Asset Managementu jako správci finančních aktiv.

Volksbank vystupuje vůči obcím v roli finančního poradce hlavně při strukturovaných nabídkách na zhodnocení volných zdrojů.

Hypotéky

K největším poskytovatelům hypotečních úvěrů v municipální sféře patří Českomoravská hypoteční banka. Nabízí například hypotéku na výstavbu bytů, na rekonstrukce a modernizace bytů a bytových domů, na revitalizaci panelových bytových domů, vybudování a rekonstrukci technické infrastruktury nebo na refinancování úvěrů použitých na pořízení nemovitostí. Nosné hypoteční úvěry jsou určeny na výstavbu či rekonstrukci nájemních bytů - od roku 1995 takto financovala 6,5 tisíce bytů.

Banka rovněž poskytuje při volbě hypotečního úvěru odborné finanční poradenství a nabízí řešení, která vyhovují individuálním požadavkům a potřebám té které obce. Počet schválených hypotečních úvěrů pro města a obce za celou dobu jejich poskytování (od roku 1995 do 31. 12. 2003) činí 343 a jejich objem 2855 mil. Kč tvoří asi 17 % celkového objemu poskytnutých hypoték ČMHB.

POJIŠTĚNÍ A LEASING

Česká pojišťovna je dlouholetým partnerem mnoha měst a obcí a podle slov Jana Žalčíka z tiskového oddělení je každá nabídka pojištění individuální a využívá se pro ni nejen produktů ČP, ale i dceřiných společností. Nejčastěji jde o pojištění majetku, průmyslu, automobilů a stále častěji je to i životní pojištění zaměstnanců obcí a měst a penzijní připojištění. Pojišťovna nabízí také celý rozsah pojištění pro živelní nebezpečí. Katastrofická rizika jako například záplava a povodeň, vichřice, zemětřesení jsou limitována do maximální výše 100 mil. Kč pro jednoho klienta. Po tragických událostech předloňských povodní vzrostl zájem o pojištění a pojistné, které ročně ČP od obcí vybírá a dosahuje stovek milionů.

Podobně je na tom i ČSOB Pojišťovna. Nepříliš významný podíl municipalit v jejím portfoliu začal narůstat po povodních v roce 2002. Pojišťovna má pro komunální sféru komplexní nabídku majetkových i odpovědnostních pojištění. V poslední době již uzavřela smlouvy s několika zajímavými klienty.

Rovněž v oblasti leasingu existují zajímavé produkty, například Splátkový prodej společnosti CAC Leasing, který reflektuje zákonné požadavky na financování municipální sféry, hlavně co se týká využití rozpočtových zdrojů financování (dotace). Prostřednictvím Splátkového prodeje lze financovat prostředky hromadné dopravy, čistírny odpadních vod, ekologické investice, investice do tepelného hospodářství, modernizace a rekonstrukce investičních celků atd. Klientům nabízí CAC Leasing celou škálu doprovodných služeb, mj. zajištění celního řízení, dopravy v ČR i v zahraničí nebo poradenství při sjednávání dodacích podmínek.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08