Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 sobota 20.října 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisDopad rozšíření Evropské unie na zemědělství

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 21.11.2003
První návrhy odborného doprovodného programu veletrhů TECHAGRO – ANIMAL VETEX – SILVA REGINA 2004 svědčí o jeho zaměření na stále aktuální téma dopadu rozšíření EU na zemědělství. Na doprovodném programu spolupracuje celá řada subjektů a během pěti měsíců, které do zahájení veletrhů zbývají, se bude uvedený nástin doprovodného programu dále rozpracovávat a upřesňovat.

První návrhy odborného doprovodného programu veletrhů TECHAGRO – ANIMAL VETEX – SILVA REGINA 2004 svědčí o jeho zaměření na stále aktuální téma dopadu rozšíření EU na zemědělství. Na doprovodném programu spolupracuje celá řada subjektů a během pěti měsíců, které do zahájení veletrhů zbývají, se bude uvedený nástin doprovodného programu dále rozpracovávat a upřesňovat.

Agrární komora České republiky připravuje mezinárodní kongres nevládních agrárních organizací na téma Budoucnost zemědělství v jednotlivých zemích ve vztahu k rozšíření a revizi Společné zemědělské politiky a výsledkům jednání Světové obchodní organizace. Na kongres budou pozváni zástupci agrárních nevládních organizací 25 zemí Evropské unie, zástupci evropských agrárních organizací COPA, COGECA, CEA, GEOPA, zástupci nevládních agrárních organizací Rumunska, Bulharska, Turecka, Švýcarska, Ruska, Ukrajiny a ze zámoří.

Konference navazuje na Kongres zemědělských nevládních organizací zemí kandidujících na vstup do EU pořádaný s velkým ohlasem při příležitosti minulého ročníku veletrhů TECHAGRO – ANIMAL VETEX – SILVA REGINA 2002 za účasti zástupců Bulharska, Česka, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Turecka. Pozvání tehdy přijali rovněž prezident Konfederace evropských farmářů (CEA) Ben Gill (UK), zástupce generálního tajemníka COPA /COGECA pro střední a východní Evropu Herbert Kellner a tajemník CEA Christophe Hemard, představitelé nevládních zemědělských organizací z Německa, Rakouska a Velké Británie. Vrcholné setkání připravila Agrární komora ČR. Na závěr setkání podepsali účastníci jednání společné Komuniké na podporu evropského modelu multifunkčního zemědělství a vyjádřili požadavek plnohodnotného členství kandidujících zemí v Evropské unii.

Návrh odborného doprovodného programu veletrhu TECHAGRO 2004

Nástroje podpory udržitelného vývoje po vstupu ČR do EU

Ústřední téma doprovodného programu veletrhu TECHAGRO 2004 předpokládá zájem široké veřejnosti o informace týkající se možností získat podporu v oblasti agrokomplexu a environmentu pro podnikatele, neziskové subjekty a obce po vstupu ČR do EU. Lze rovněž očekávat zájem odborné veřejnosti o informace z oblasti praktického uplatňování nových legislativních pravidel a technických norem v resortu zemědělství a při hospodaření v krajině, resp. správě krajiny.

· Nástroje podpory zemědělství a venkova

Pod odbornou garancí Ministerstva zemědělství ČR se pod tímto rámcovým tématem uskuteční tři informační bloky: Národní platby, Unijní platby (Přímé platby, Operační program rozvoje venkova, Horizontální plán rozvoje venkova), Nástroje podpory environmentálního managementu (- praktická realizace zákona 76/02 Sb. o integrované prevenci a souvisejících právních předpisech).

· Povinnosti výrobců při vstupu do EU

Blok dvou témat - Bezpečnost výrobků při uvádění na trh a užívání v provozu a Technická způsobilost vozidel - je připravován pod odbornou garancí Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů.

· Nové požadavky na techniku chemické ochrany a výživy rostlin

Aktuální téma související s vývojem přepisů upravujících konstrukci, exploataci, povinnost provádění pravidelných technických kontrol zařízení a odpovědnost provozovatele, jakož i s vývojem přípravků ochrany a výživy rostlin a požadavků na jejich aplikaci připravuje Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

· BIONAFTA – Sdružení pro výrobu bionafty

Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze je odborným garantem tohoto pravidelně hojně navštěvovaného a v minulosti vždy úspěšného bloku doprovodného programu.

Návrh odborného doprovodného programu veletrhu ANIMAL VETEX 2004

K dnešnímu datu jsou známy zatím témata dvou mezinárodních konferencí:

· Zdravotní a chovatelská problematika odchovu telat

Mezinárodní konference se zaměří na péči o matku a narozené tele v pospartálním období, na mléčnou výživu a imunitu, průjmová a respirační onemocnění, na výživu telat, technologie, mikroklima a welfare chovu, plemenitbu a perspektivy chovu v podmínkách EU. Odborným garantem mezinárodní konference je Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., z Veterinární a Farmaceutické univerzity Brno.

· Chov drůbeže 2004

Perspektivy chovu drůbeže, chov masných slepic, krůt, vodní drůbeže, výživa drůbeže v současnosti, krmná aditiva, provoz líhně Přísnotice – to jsou témata mezinárodní konference zařazené současně i do oslav 85. výročí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Návrh odborného doprovodného programu veletrhu SILVA REGINA 2004

Na přípravách doprovodného programu veletrhu SILVA REGINA 2004 se podílí Lesnická práce, Silvajagd, Českomoravská myslivecká jednota, Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, Český svaz včelařů a také Lesy ČR.

Odborné semináře budou jako vždy zaměřeny na aktuální témata: Natura 2000 a dopad na lesnické hospodářství a myslivost, Typy certifikací v lesnickém hospodářství, Ceny a obchod se dřívím, Biomasa – obnovitelný zdroj energie, Hospodaření v městských lesích, Vstup do EU a lesnické hospodářství, Myslivost aktuálně, Lesnické školství při vstupu do EU.

Připravuje se výstava trofejí, výstava lovecky upotřebitelných plemen psů, polygon s ukázkou jízdních vlastností terénních vozidel pro lesnické hospodářství, myslivost a zemědělství, setkání lesnických expertů pracujících v zahraničí, dřevorubecká show, laserová i broková střelnice, ukázky práce řezbářů, sokolníků, besedy, soutěže pro návštěvníky a další zajímavé akce nejen pro odbornou, ale i pro širokou veřejnost.

Bližší informace pro vystavovateleIng. Petr Navrátil, vedoucí manažer projektu

Ing. Marie Surková, manažerka veletrhů – poradenství pro vystavovatele

Veletrhy Brno, a.s., obchodní skupina 1, Výstaviště 1, 647 00 Brnotel.: 541 152 834, fax: 541 153 068, e-mail: msurkova@bvv.cz

Více informací naleznete na internetových stránkách veletrhů:

www.techagro.cz

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08