Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 úterý 25.září 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisMZe stanovilo rozlohu zemědělské půdy pro přímé platby

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 16.10.2003
Česká republika musí v souladu s Přístupovou smlouvou deklarovat do konce měsíce října t.r. užitou zemědělskou půdu, na kterou bude vyplácena jednotná přímá platba z prostředků EU. Dne 14.10.2003 podepsal ministr zemědělství Jaroslav Palas český návrh výměry užité zemědělské plochy pro rok 2004. Na jeho základě pak stanoví Evropská komise výši jednotné sazby přímé platby na každý hektar zemědělsky obhospodařované půdy v zemi. Celková suma určena pro tento účel činí 190,7 mil Euro, tedy zhruba 5,6 mld Kč pro rok 2004.

Česká republika musí v souladu s Přístupovou smlouvou deklarovat do konce měsíce října t.r. užitou zemědělskou půdu, na kterou bude vyplácena jednotná přímá platba z prostředků EU. Dne 14.10.2003 podepsal ministr zemědělství Jaroslav Palas český návrh výměry užité zemědělské plochy pro rok 2004. Na jeho základě pak stanoví Evropská komise výši jednotné sazby přímé platby na každý hektar zemědělsky obhospodařované půdy v zemi. Celková suma určena pro tento účel činí 190,7 mil Euro, tedy zhruba 5,6 mld Kč pro rok 2004.

Náš návrh plochy zemědělsky využívané půdy ve výši 3 329 523 ha vychází z údajů Evidence půdy po ohlášení, ustanovené na základě § 3a zákona o zemědělství č. 252/97 Sb. a kvalifikovaného odhadu MZe. Pro následující roky aplikace systému jednotné platby na plochu (SAPS), bude údaj o výměře užité zemědělské plochy revidován na základě zpřesněných údajů z databáze Evidence půdy.

V databázi Evidence půdy je nyní zaneseno celkem 3 461 426 ha zemědělské půdy. Pokud žadatelé budou chtít na tuto evidovanou půdu obdržet přímé platby, musí danou výměru ohlásit. V září 2003 byla dokončena první vlna ohlašování. Nyní probíhá vyhodnocování výsledků ohlášení za současného řešení sporných případů, kdy zemědělci mohou žádat Zemědělské agentury MZe o opravu údajů o ploše, na které hospodaří. Konečný výsledek bude znám 5.12.2003. K dnešnímu datu se přihlásilo celkem 18 279 žadatelů a 3 179 523 ha půdy. K zajištění maximálního čerpání finančních prostředků v rámci SAPS navýšilo MZe tuto výměru o kvalifikovaný odhad 150 000 ha. Tím se dostaneme na shora uvedených 3 329 523 ha, což nejlépe zajistí vyčerpání rozpočtu SAPS. Tím zajistíme, aby případná redukce hektarové platby při překročení této výměry byla minimální.

Rozhodně tedy není na místě obava z nedočerpání velkého objemu finančních prostředků přiznaných pro přímé platby vlivem nepřesného snímkování k pořízení map uživatelských bloků pozemků. Letecké snímkování a speciální ortofotomapy pro svou vysokou přesnost při zjišťování skutečné velikosti pozemků používáme nejen my, ale také státy EU. Není pravdou, že by letecké snímkování bylo nepřesné vlivem stínů stromů či keřů. Toto snímkování se provádí jen během několika hodin před a po poledni a pouze během několika málo dnů v roce na přelomu července a srpna, kdy je slunce vzhledem k Zemi orientované nejblíže kolmici. To maximálně snižuje nežádoucí vliv stínů. V současné době používáme k snímkování pozemků barevné fotografování, které je o něco přesnější než dříve používané černobílé. Nelze ovšem tvrdit, že by černobílé snímky byly vyloženě nekvalitní. Například černobílé snímkování země používala pro strategické účely armáda ČR celou řadu let.

Martin Severa, tiskový mluvčí MZe

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08