Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 sobota 20.října 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisZůstane zemědělství v ČR „české“?

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 24.4.2003
Zemědělství vČeské republice se dostalo do velice ojedinělé a komplikované situace. Poplatníci provozující zemědělskou a lesní výrobu hospodaří více jak z 90 % na půdě pronajaté. S ohledem na blížící se vstup ČR do EU a sohledem na velice obtížně realizovatelný zájem farmářů EU hospodařit ve svých zemích na velkých polích a velkých ucelených půdních držbách, lze očekávat jejich zvýšený zájem o koupi větších celků zemědělské půdy právě vrámci ČR (1000 ha a více).

Zemědělství vČeské republice se dostalo do velice ojedinělé a komplikované situace. Poplatníci provozující zemědělskou a lesní výrobu hospodaří více jak z 90 % na půdě pronajaté. S ohledem na blížící se vstup ČR do EU a sohledem na velice obtížně realizovatelný zájem farmářů EU hospodařit ve svých zemích na velkých polích a velkých ucelených půdních držbách, lze očekávat jejich zvýšený zájem o koupi větších celků zemědělské půdy právě vrámci ČR (1000 ha a více). To by mohlo mít negativní vliv především na zaměstnanost na našem venkově a také na způsob výkonu práva myslivosti a některých dalších zájmových činností. I zněkterých dalších aspektů je politicky jistě citlivé, abychom umožňovali nebo dokonce podporovali rozsáhlý výprodej zemědělské půdy zahraničním investorům.

Současný právní řád kategorizuje půdu (pozemky) jako hmotný majetek, který nelze odepisovat. Cena, uhrazená poplatníkem provozujícím zemědělskou nebo lesní výrobu za nakoupené zemědělské pozemky je logicky výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů poplatníka provozujícího zemědělskou výrobu. Zákon ale naplnění tohoto skutku, přiuplatnění vynaložených nákladů jako výdajů snižujících základ daně, nepřipouští. Poplatník provozující zemědělskou a lesní výrobu si tak dle současného právního řádu musí nakupovat svůj nejzákladnější výrobní prostředek pouze ze zisku po zdanění. Dle platné právní úpravy nemůže tento poplatník ve svých nákladech pořizovací cenu uplatnit ani formou odpisů.

Jediným efektivním způsobem, jak lze rozsáhlému výprodeji "české" zemědělské půdy zabránit, je vytvoření podmínek, které umožní českým poplatníkům, kteří provozují zemědělskou a lesní výrobu, získat obhospodařovanou půdu do svého vlastnictví. Tomu lze napomoci dvěma způsoby. Přímým - umožněním započtením ceny nakoupených pozemků do výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů poplatníků provozujících zemědělskou a lesní výrobu. Nepřímým poskytnutím nízkoúročených nebo bezúročných půjček ze státního rozpočtu. Druhá metoda je ale náročnější na administrativu i vynakládané finanční prostředky státu i vlastních zemědělských podnikatelů. Zemědělskou veřejností a vládou diskutované zákonem stanovené dlouhodobě regulované nájemné za užívání pozemků tento problém vyřešit nemůže. Lze spíš předpokládat, že by takovéto opatření celou problematiku jen zkomplikovalo, dokonce by oddálilo možnost konečného řešení a ještě více by napomohlo vrealizaci zájmů zahraničních investorů.

Lze předpokládat, že využívání zemědělské půdy České republiky zahraničními farmáři by nezhoršilo kvalitu obhospodařovaných pozemků, ani by nesnížilo celkovou produkci potravin vČR. Ale celkový efekt všech dopadů většího výprodeje české půdy nemůže být pro Českou republiku přínosem. Ze stejného důvodu se prakticky všechny evropské země podobnému procesu brání.

Pro trvalou stabilizaci "českého" zemědělství je zapotřebí vpoměrně krátkém období několika let zrealizovat změnu vlastnictví přibližně vrozsahu 2 až 3 milionů hektarů zemědělské půdy. Nelze uvažovat, že by MZe nebo státní rozpočet mohly uvolnit dostatečně velké finanční prostředky na případné dlouhodobé půjčky pro tento nákup půdy (cca 120 až 180 mld. Kč). Na druhé straně lze poměrně optimisticky uvažovat, že podnikatelé vzemědělství, díky určité své plasticitě ve vykazování bilance zisků a ztrát a také díky své schopnosti vyřešit obtížné situace, si sami vyčlení potřebné finanční částky na nákup půdy, který bude stabilizovat jejich podnikatelský záměr a již realizované investice. Minimálně lze takto uvažovat u všech poplatníků, kteří chápou tento způsob podnikání jako své společenské poslání. To jsou hlavní důvody, které podporujípřijetí takové úpravy zákona o daních, která by umožnila snížit hospodářský výsledek zemědělským podnikatelům o cenu nakoupené zemědělské půdy, byť pouze vpředem definované, omezené časové lhůtě. A právě takovouto právní úpravu zákona o daních zpříjmů jsme spolu sposlancem Michalem Doktorem předložili do Sněmovny.

Vcelkovém porovnání významu všech užívaných nástrojů zemědělské politiky, lze konstatovat, že právě tato navrhovaná zákonná úprava je bezkonkurenčně nejdůležitějším opatřením, které může pomoci stabilizovat obhospodařování zemědělské půdy a prvovýrobu potravinových surovin pro tuzemský trh vpůsobnosti vlastních podnikatelů. Důležitým doprovodným efektem bude, že vrukou vlastních podnikatelů budou stabilizovány i všechny výhody, plynoucí zredistribuce dotací a podpor poskytovaných ve prospěch tohoto odvětví. To vše bez ohledu na to, zda jsou a budou tyto dotace poskytovány zrozpočtu ČR nebo EU.

Přesto budeme výsledek projednávání ve Sněmovně očekávat snapjetím.

Ing. Miloslav Kučera

poslanec ODS

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08