Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pátek 17.srpna 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisKonvent není institucí sám pro sebe

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 21.12.2002
Konvent není institucí sám pro sebe Poněkud ve stínu dramatických jednání o podmínkách vstupu České republiky do Evropské unie jedná v Bruselu, za nevalného zájmu českých médií, avšak za účasti českých vládních i parlamentních představitelů, Konvent o budoucnosti Evropy. Jednání o tom, jaké Unie se staneme členem a jakou Unii si přejeme. Konvent dostal do vínku úkol učinit evropskou architekturu nejen jednodušší, efektivnější, demokratičtější, ale především bližší občanům Unie.

Konvent není institucí sám pro sebe

Poněkud ve stínu dramatických jednání o podmínkách vstupu České republiky do Evropské unie jedná v Bruselu, za nevalného zájmu českých médií, avšak za účasti českých vládních i parlamentních představitelů, Konvent o budoucnosti Evropy. Jednání o tom, jaké Unie se staneme členem a jakou Unii si přejeme. Konvent dostal do vínku úkol učinit evropskou architekturu nejen jednodušší, efektivnější, demokratičtější, ale především bližší občanům Unie. Po rozpačitém jarním začátku přišel přelom v okamžiku, kdy se stalo zřejmé, že Konvent nebude připravovat pro následující mezivládní konferenci nic menšího než návrh Ústavy Evropské unie. Český vládní představitel ve svých vystoupeních vychází především z filozofie textu programového prohlášení vlády, v kterém se píše: "V této debatě (Konvent a následující mezivládní konference) se bude (ČR) zasazovat o další prohlubování a rozšiřování ekonomické a politické integrace Evropy, včetně její sociální dimenze, o posilování jejího demokratického charakteru a nadnárodních prvků v jejím vývoji, při respektování národní a kulturní svébytnosti jednotlivých států a regionů na základě principu subsidiarity." Mnozí občané nejen dnešních členských států EU mají často pocit, že "evropská bruselská byrokracie" příliš detailně zasahuje do jejich života. Bez ohledu na skutečnost, že byrokracie jedná ve valné většině na základě pokynů členských států, je jistě taková kritika v některých případech oprávněná. Lidé očekávají od EU i od jednání Konventu především to, že se bude věnovat problémům, které je tíží, z kterých mají obavy, a současně se domnívají, že EU je vhodným nástrojem k jejich řešení. Jedná se o otázky, jako je prosperita, nezaměstnanost, sociální jistoty, ochrana před ilegální ekonomickou migrací a organizovaným zločinem, větší angažovanost na mezinárodním poli, obrana před novými hrozbami, jako je mezinárodní terorismus. Konvent však nemůže být věnován výhradně diskusi o novém institucionálním uspořádání, jakkoli jde pro budoucí EU o otázku klíčovou, ale musí poskytnout i odpovědi na zmíněné obavy. I z tohoto důvodu podpořil vznik nové pracovní skupiny k sociálním aspektům evropské integrace. Vystoupeními vládních představitelů prolíná snaha o to, aby budoucí podoba Evropy odpovídala především požadavkům a potřebám lidí. Evropa by měla být stále jednotnější a silnější. Jednotnější, ale ne uniformní, ne byrokratická, ale s transparentními rozhodovacími mechanismy, unií, odvozující svoji legitimitu od občanů a národních států. Snahou je dosáhnout Evropy demokratické, otevřené, rozvíjející svůj sociálně ekonomický hospodářský model, s vysokými standardy ochrany životního prostředí a schopné obhájit a prosadit své hodnoty v globalizujícím se světě. Vládní představitel v Konventu intenzívně komunikuje s podobně uvažujícími zeměmi, především v rámci Visegrádu a zemí Beneluxu. Ne náhodou lze země sdílející podobný pohled s ČR na další vývoj evropské integrace zařadit do kategorie zemí střední či menší velikosti. Úzká koordinace v základních otázkách je způsobem, jak vybalancovat vliv velkých zemí v Konventu. Nejedná se o absolutní shodu ve všech detailech. ČR má svá vlastní stanoviska a návrhy, vycházející z vlastních analýz, poznatků, zkušeností i tradic.

Právo 20.12.2002

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08