Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 sobota 15.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - proběhlé akce - archivSpanilá jízda z Prahy do Vídně

 Kategorie: Zpravodaj - proběhlé akce - archiv

datum: 30.3.2004 2.4.2004
místo konání: Železnice Praha - Vídeň
pořádá: CzechTourism

Česká republika vstupuje do EU


 


V květnu tohoto roku se Česká republika stane řádným členem Evropské unie. S přibližujícím se datem rozšíření EU je tato historická událost stále aktuálnějším mediálním a společenským tématem, kterým se zabývají nejen politici. V těchto měsících – krátce před rozšířením – se o své nové sousedy zajímají stále více i řadoví občané a podnikatelé.


 


Státní agentura CzechTourism (dříve Česká centrála cestovního ruchu) je nezisková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a byla zřízena za účelem propagace České republiky v zahraničí coby ideální destinace cestovního ruchu. Propagační aktivity agentury CzechTourism zahrnují jednak účast na zahraničních veletrzích cestovního ruchu a pořádání tematických zahraničních prezentací a roadshow, jednak pořádání propagačních pracovních cest pro zahraniční profesionály po České republice (fam tripy a press tripy).


 


Právě v souvislosti s rozšířením EU připravuje agentura CzechTourism v rámci své činnosti řadu propagačních aktivit (např. TV kampaň na CNN a BBC) s cílem představit Českou republiku jako moderní a vyspělou evropskou zemi, která se stane plnohodnotným členem a partnerem pro stávající země EU a která je přátelskou a ideální destinací pro účast na cestovním ruchu.


 


Synergický efekt probíhající informační kampaně v zemích EU a propagačních aktivit ze strany nově přistupující země je nesporný, a tak je jistě vhodné využít současného zájmu o „ty nové země“ ze strany stávajících členů EU a představit se jako „nový soused“.


 


 


 


Česká republika na rakouském trhu


 


S ohledem na výše uvedené se agentura CzechTourism rozhodla prezentovat turistický potenciál České republiky na rakouském trhu, a to se zaměřením na kongresový a incentivní cestovní ruch. Rakousko patří mezi naše konkurenční země v oblasti evropského cestovního ruchu, avšak Praha a Česká republika jsou ideální destinace pro realizace kongresových a incentivních akcí veškerého rozsahu s nabídkou profesionálních služeb naprosto srovnatelných s evropským standardem a navíc za zajímavější ceny. Připomeňme dvě největší světové kongresové akce (NATO a MMF), které se odehrály v Praze v rozsahu necelých tří let a obě byly úspěšné ve všech aspektech, včetně bezpečnosti.


 


Potenciál Prahy a České republiky v oblasti kongresů a incentivy není ještě zcela využit, a tak bychom jej rádi představili rakouským subjektům, a to velmi atraktivní formu – spanilou jízdou v luxusních vagonech salonního vlaku Majestic Imperator. Vlak zrekonstruovali čeští řemeslníci a v současné době je majetkem rakouské firmy Train de Luxe Waggon Charter GmbH. Jednotlivé vagony jsou plně vybaveny veškerým zázemím pro společenský raut, slavnostní setkání či obchodní jednání.


 


Agentura CzechTourism nabízí účast na uvedené propagační „train show“ českým subjektům (hotely, organizátoři kongresů, destinační management, regiony), které se zabývají poskytováním služeb právě v oblasti kongresové a incentivní turistiky. V rámci placené účasti české subjekty budou mít k dispozici své jednací stolečky přímo v salonních kupé, kde budou mít prostor pro svou prezentaci a obchodní jednání s rakouskými nákupčími služeb. Akvizici subjektů na rakouském trhu, které poptávají služby v kongresové a incentivní turistice, realizuje zahraniční zastoupení agentury CzechTourism ve Vídni.


 


Celá akce proběhne ve dnech 30. března až 2. dubna t. r. Vlak vyjede 30. 3. z hlavního nádraží v Praze v 11 hod. a pojede dále po trase Linz – Innsbruck – Salzburg – Villach – Klagenfurt – Graz – Vídeň, kde skončí 2. 4. dopoledne. V každé stanici se vlak zdrží 2 hodiny, během kterých se uskuteční prezentace pro rakouské odborníky, a to přímo v salonních kupé vlaku. Slavnostní nádech celé akci dodají i červené koberce na nádraží, uvítací přípitek sektem a doprovodný program. Akce bude samozřejmě atraktivní i pro laickou veřejnost: možnost spatřit historické vagony luxusního vlaku Majestic Imperator přiláká řadu návštěvníků.


 


 


 


Vážená paní, vážený pane,


 


 


dovolte mi, abych Vás seznámil s plánovanou propagační akcí České republiky na rakouském trhu cestovního ruchu.


 


Státní agentura CzechTourism v rámci svých marketingových aktivit na r. 2004 připravuje propagační spanilou jízdu v luxusních vagonech salonního vlaku Majestic Imperator na trase Praha – Linz – Innsbruck – Salzburg – Villach – Klagenfurt – Graz – Vídeň, a to ve dnech 30. března až 2. dubna 2004. Chtěli bychom využít mediálního a společenského zájmu o Českou republiku v souvislosti s rozšířením EU v květnu t. r. a představit naši zemi jako ideální destinaci pro realizaci kongresové a incentivní turistiky. České subjekty dodávající služby v oblasti kongresového a incentivního cestovního ruchu se setkají s rakouskými nákupčími uvedených služeb na obchodních jednáních přímo v salonních kupé zmíněného vlaku. (Více podrobností viz příloha.)


 


Rádi bychom Vás touto cestou oslovili a nabídli Vám účast na uvedeném projektu. Při vlastních jednáních máte možnost seznámit potenciální rakouské klienty s konkrétní nabídkou možností realizace kongresových akcí a incentivních programů, tedy s konkrétním produktem. K prezentaci svých služeb budete mít k dispozici „svůj“ pronajatý stolek přímo ve vagonu. Celkový počet stolků je 10. Jeden stolek se dvěma sedadly (tj. pro dvě osoby z jedné firmy) stojí 1.200,- Euro. Náklady lze sdílet a pronajmout si s partnerem stolek na půl (tedy dva subjekty k jednomu stolku, za každý subjekt jedna osoba) a pak jedno místo u takto sdíleného stolku stojí 600 Euro.


 


Celý projekt je finančně poměrně náročný; jen náklady na pronajmutí a vypravení vagonů přesahují 1 milion Kč. Váš příspěvek do rozpočtu akce pomůže pokrýt další náklady spojené s cateringem, doprovodným programem, akvizicí subjektů na rakouském trhu, organizačními a administrativními pracemi. Za výše uvedenou částku máte možnost realizovat 7 prezentací v 7 rakouských městech, a to ve velmi atraktivním prostředí luxusních historických vagonů. (Náklady na stejný počet samostatně připravovaných a realizovaných zahraničních prezentací by byly bezesporu výrazně vyšší). Účastníkům akce bude nabídnuto a zprostředkováno ubytování v 3* hotelech nedaleko nádraží v ceně cca 90 Euro.


 


 


 


Vážená paní, vážený pane, věřím, že by pro Vás mohla být účast na propagaci naší země na rakouském trhu zajímavá a přínosná. Odvětví kongresové a incentivní turistiky patří v průmyslu cestovního ruchu k nejlukrativnějším a Česká republika má jistě kvalitní potenciál, který můžeme na konkurenčním trhu bez obav nabídnout.


 


Prosím o Vaše laskavé vyjádření, zda shledáváte svoji účast na akci za efektivní a možnou, a to do úterý 10. února 2004.


 


V případě Vašich dotazů se na mě prosím obraťte na níže uvedených kontaktech.


 


 


Zdraví a na spolupráci se těší


 


 


Martin Randus v. r.


 


Martin Randus


Odbor kongresové a incentivní turistiky


CzechTourism


Vinohradská 46


120 41  Praha 2


 


tel.: +420 221 580 460


fax: +420 221 580 560


email: randus@CzechTourism.cz


www.CzechTourism.com


www.CzechTourism.cz


 

   [zobrazeno (13), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08