Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - proběhlé akce - archivPozvánka na závěrečnou oponentní konferenci na téma Program rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje

 Kategorie: Zpravodaj - proběhlé akce - archiv

datum: 28.11.2002 29.11.2002
místo konání: Eurocamp Běšiny
pořádá: Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje ve spolupráci se Zájmovým sdružením Šance pro jihozápad a obcí Běšiny
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje ve spolupráci se Zájmovým sdružením Šance pro jihozápad a obcí Běšiny si Vás dovolují pozvat na závěrečnou oponentní konferenci na téma Program rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje, která se koná ve dnech 28. – 29. 11. 2002 v Eurocampu v Běšinech.
Předmětem konference je závěrečná diskuse nad předloženým návrhem Programu rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji před předložením Programu ke schválení Radou Plzeňského kraje a je chápána jako oponentní řízení ze strany municipalit a zejména podnikatelských subjektů působících v cestovním ruchu na území Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je jednou z priorit rozvoje Plzeňského kraje, je třeba aby všechny subjekty věnovaly konferenci patřičnou pozornost. Program je koncipován tak, aby jednotliví účastníci měli dostatek prostoru k individuálním a neformálním rozhovorům a výměně zkušeností mezi sebou.

Konference je určena:
 Podnikatelům a podnikatelkám v cestovním ruchu
 Pracovníkům a pracovnicím městských a obecních úřadů
 Pracovníkům a pracovnicím informačních středisek
 Pracovníkům a pracovnicím státní správy zabývajícími se cestovním ruchem
 Zemědělským podnikům provozujícím agroturistiku
 Ostatním, kteří se nějakým způsobem angažují v cestovním ruchu v regionu Plzeňského kraje

Konference bude organizována pro jednání v plénu a pro jednání v sekcích. Pořadatelé rádi přijmou Vaše náměty pro rozšíření programu jednání v jednotlivých sekcích.

Pracovní sekce:
 čtyři subregionální sekce (Plzeňsko, Šumava, Chodsko, Tachovsko a Stříbrsko) budou pracovat odděleně se stejnými tématy, ale s ohledem na výrazná specifika subregionů
 obecně: rozvoj a mechanismy jeho financování; priority ČCCR a SROP, infrastruktura, subsidiarita, podnikatelé, lidské zdroje – kvalita; Škola obnovy venkova, semináře, motivace, tréninky; destinační management, marketing, média, infocentra; turistické produkty
 specificky: dominantní prvky subregionu; folklór, kuchyně, památky atd.


Program:

28. 11. 2002

9,00 – 9,30
prezence účastníků

9,30 – 10,30
prezentace Programu (poslední verze bude k dispozici od 22. 11. na www.jz.cz a www.smopk.cz) –zpracovatel Programu

10,30 – 12,00
vystoupení zástupců KÚPK, SMOPK, plzeňského magistrátu, Jihočeského a Karlovarského kraje
(max. á 5 min.)

stručná prezentace úspěšných projektů v cestovním ruchu v Plzeňském kraji v uplynulém volebním období

František Vlček – Eurocamp v Běšinech, Phare a SAPARD
Václav Petrů – sportovní areál v Plánici, POV, podnikatelé
Kamil Pikhart – cyklotrasy na Klatovsku
Radek Sochor – Zelený strom v Nepomuku – rekonstrukce hotelu - SAPARD
Šárka Tittelbachová – Býkov – obnova staré usedlosti
Vlastimil Veselý – Světce - jízdárna
Jiřina Rippelová – Kněžice – využití zámku pro cestovní ruch ve spolupráci s Dány
(max. á 10 min.)

12,00 – 13,30
oběd

13,30 – 16,00
jednání v sekcích s přestávkami na kávu

16,00 – 17,00
koordinační porada předsedů sekcí nad výsledky projednávané problematiky

ubytování účastníků, volná prohlídka Eurocampu a individuální rozhovory účastníků konference

17,00 – 19,00
plénum (prezentace informačního, propagačního a koordinačního systému)

19,30 – 22,00
raut a individuální rozhovory


29. 11. 2002

9,00 – 10,30
program LEADER+ nutný předpoklad budoucí spolupráce municipalit a podnikatelů v regionu; Státní koncepce rozvoje cestovního ruchu
Ing. Jiří Hladík, MMR ČR
Ing. Marie Stříbrná, MMR ČR

10,30 – 12,00
upřesnění závěrů jednání v sekcích na základě výstupů z koordinační porady předsedů

12,00 – 13,30
oběd

13,30 – 15,00
vystoupení předsedů sekcí na plenárním zasedání

15,00 – 15,45
formulování závěrů konference a její ukončeníVložné na konferenci:

Vložné na konferenci činí 850 Kč + DPH a je splatné do 22. 11. 2002. Potvrzením o zaplacení vložného se laskavě prokažte u prezence. Daňový doklad bude účastníkům vydán při prezenci. Vložné obsahuje i dva obědy, kávu a drobné občerstvení v průběhu semináře, účast na rautu.

Vložné uhraďte na číslo účtu: 0821302399/0800.

Ubytování si hradí účastníci individuálně v recepci Eurocampu podle požadavků na počet ubytovaných v chatě a podle využitých doprovodných služeb.

Cena za 4 lůžkovou chatu: Kč 650,-, snídaně: Kč 120,-.


Organizační pokyny:

Na konferenci se můžete přihlásit on-line na adrese www.jz.cz do 20. 11. 2002.

Klasickou poštou zasílejte přihlášky do stejného data na adresu:
AgAkcent, s. r. o., Čsl. legií 172, 339 01 Klatovy.

Ubytování pro účastníky je zajištěno v areálu Eurocampu v komfortních chatách s vlastním příslušenstvím. V každé chatě jsou dvě místnosti a mohou být v nich ubytováni až čtyři lidé (po dvou v každé místnosti). Základní informace o Eurocampu Běšiny najdete na adrese: http://www.eurocamp.besiny.cz

Obec Běšiny leží na silnici Klatovy – Železná Ruda. Eurocamp Běšiny najdete za obcí Běšiny směrem na Hlavňovice a Sušici. Parkování je možné přímo v areálu Eurocampu.

Odborný garant:
Ing. Šárka Tittelbachová, předsedkyně komise CR SMO PK, sarka.tittelbachova@cbox.cz

Organizační garant:
AgAkcent, s. r. o., tel.: 376 310 957, konference@agakcent.cz

OnLine registrace

--------------------------------------------------------------------------------------------
Závazná přihláška na konferenci Koncepce cestovního ruchu v Plzeňském kraji

Firma / úřad: .....................................
Jméno: ............................................
Telefon: ..........................................
Fax: ..............................................
E-mail: ...........................................

Zúčastním se: 1 den 2 dny

Vložné na konferenci jsme uhradili dne ………… z čísla účtu………………………………….

Požaduji(eme) ubytování pro .... osob na jednu noc z 28. na 29. 11. 2002.

Počet osob v chatě:

AgAkcent, s. r. o.

příloha (soubor ke stažení)

   [zobrazeno (969), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08