Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - proběhlé akce - archivOdborný seminář - Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic v nových a inovovaných stájích

 Kategorie: Zpravodaj - proběhlé akce - archiv

datum: 12.11.2002 (9:30)
místo konání: Sál Sokolovny v Praze - Uhříněvesi
pořádá: Výzkumný ústav živočišné výroby Praha - Uhříněves
Cíl semináře: Seznámit účastníky s požadavky vysokoprodukčních dojnic na komfortní chovné prostředí, jako podmínky pro maximální využití jejich genetického potenciálu.
Seminář je určen pro chovatele, poradce, projektanty, studenty.
Tématické okruhy semináře:

- realizace výstavby nebo rekonstrukce stáje
- volba stanoviště
- předprojektová příprava
- zajištění projektové dokumentace
- zásady výběru stavební firmy
- volba stavebních materiálů
- definice funkční technologie
- stanovení harmonogramu výstavby
- rizika tzv. komerčních projektů
- požadavky krav na stájové resp. chovné prostředí
- situování stavby v prostoru a krajině
- optimalizace stájového designu
- větrání a osvětlení
- detaily (v nich je skryt dábel)
- rytmicita chování
- optimalizace krmení a napájení
- technika krmení
- detaily krmného stolu, krmiště a žlabových zábran
- technika napájení a situování napajedel
- požadavky na napájecí vodu
- chyby a omyly
- stájové chodby a komunikace
- rozměrové parametry
- úpravy povrchů podlah
- naháněcí chodby
- výškové rozdíly
- komfortní lože
- rozměrové parametry
- podlahoviny, preference
- zábrany a jejich parametry
- krávy v reprodukční stáji
- členění reprodukční stáje
- NS a tranzitní krávy, výživa
- volná porodna
- způsoby telení
- poporodní období, výživa
- dojení vysokoprodukčních krav
- technika a hygiena dojení
- výběr dojíren a jejich zázemí
- efektivní řešení čekáren
- hrozba tepelného stresu
- projevy a první pomoc
- systémy jeho meření (termovize)
- soustava protistresových opatření
- boj proti mouchám
- kulhání - metla našich stád
- ustájení nemocných krav

Uvedenou problematiku budou přednášet pracovníci VÚŽV:
Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., Daniela Černá, Ing. Ivana Knížková, CSc, Ing. Petr Kunc, Ing. Václav Kudrna, Ing. Miloslav Bílek, CSc.

Úvodní slovo přednese Dr.Ing. Dušan Vaněk, 1. náměstek ministra zemědělství

Přihlášky se jmény a adresami účastníků posílejte nejpozději do 1.11.2002 na adresu Ilona Bečková e-mail beckova@vuzv.cz, telefon 267 710 779, fax: 267 710 779. Vložné na seminář činí 400 Kč/osobu a v ceně je občerstvení, příručka pro chovatele a poradce. Vložné uhraďte na č.účtu 19439-101/0100 variabilní symbol: 516. Z organizačních důvodů nelze vložné hradit po uplynutí výše uvedeného termínu přihlášek a rovněž nebude možné uhradit vložné přímo na místě konání semináře. Potvrzení o zaplacení vložného předložte u prezence. Parkování je zajištěno v areálu VÚŽV.

Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. odborný garant se

   [zobrazeno (8), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08