Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyPopis dotačních titulů POV

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 20.5.2003
Popis dotačních titulů
Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Dotaci lze poskytnout obci na opravy a údržbu veškerých objektů ve vlastnictví obce a to ve výši 50% nákladů akce v běžném roce. Obce z tohoto titulu opravují především školy, školky, tělocvičny, obecní úřady, prodejny, zdravotnická zařízení, drobné sakrální stavby, hasičské zbrojnice a další svůj majetek.

Dotační titul č. 2
Komplexní úprava veřejných prostranství
Dotaci lze poskytnout obci na úpravu veřejných prostranství ve výši max. 30% nákladů běžného roku. Obce z tohoto dotačního titulu upravují svá veřejná prostranství, návsi, prostory okolo škol, sportovních zařízení, vybavení parků a další místa. Hojně je tento titul využíván při obnově obcí po provedené plynofikaci, rozvodech sítí a dalších stavebních akcích.

Dotační titul č. 3
Obnova a zřizování veřejné zeleně
Tento dotační titul byl oddělen od dotačního titulu komplexní úprava veřejných prostranství a obec může na zeleň získat dotaci až ve výši 50% nákladů. Pomocí tohoto titulu se daří obnovovat v obcích tradiční zeleň, udržují a budují se zatravněné plochy. Význam má tento titul i při ozeleňování prostor kolem nové bytové výstavby v obcích.

Dotační titul č. 4
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
Dotaci lze poskytnout ve výši 30% nákladů běžného roku. Jedná se o jediný dotační titul na údržbu a opravu obecních komunikací a veřejného osvětlení, neboť obce nejsou příjemci státního příspěvku na údržbu veřejných komunikací jako Správa a údržba silnic. V zájmu rozvoje venkovské turistiky je možno z tohoto titulu budovat a obnovovat cyklistické a pěší stezky, pokud nebudou tyto akce zařazeny do společného projektu více obcí (dotační titul 7 - integrované projekty venkovských mikroregionů).

Dotační titul č. 5
Zpracování urbanistických studií a územních plánů
Jednou z podmínek přístupu k Programu obnovy venkova je, že obec má územně plánovací dokumentaci (alespoň v konceptu). Především menší obce tuto dokumentaci nemají a tak jim tento dotační titul umožňuje získat až 1/3 nákladů jako přímou dotaci. Upřednostňovány byly především obce do 500 obyvatel.

Dotační titul č. 6
Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
Dotaci lze poskytnout v max. výši 70% nákladů projektu v běžném roce. Tento dotační titul byl zařazen nově pro rok 1997 a má v podstatě pomoci realizovat myšlenku Programu obnovy vesnice formou poradců pro více obcí zapojených do POV (v roce 1997 využilo této možnosti 24 sdružení obcí) a dále byly založeny dvě školy obnovy venkova celostátního významu.

Dotační titul č. 7
Integrované projekty venkovských mikroregionů
Tento dotační titul je navržen nově pro rok 1998 a obce mohou získat až 70% nákladů projektu v běžném roce. Dotaci lze poskytnout na zpracování a realizaci projektů propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního nezemědělského podnikání, podporou zemědělského podnikání a péčí o krajinu. Tento dotační titul má sloužit k rozvoji mikroregionů a má být využit zejména pro získání další finanční pomoci např. ze zdrojů Phare a jiných titulů EU.

Dotační titul č. 8
Projekty k rozvoji infrastruktury
Tento dotační titul umožní obci získat dotaci až do výše 10 % úroku poskytnutého bankou. Tento titul má za cíl přiblížit podporu v rámci POV i obcím nad 1000 obyvatel, které většinou na přímou podporu již nedosáhnou. Dotaci tak budou mít možnost získat obce do 3000 obyvatel, resp, místní části obcí do 3000 obyvatel při zachování celkové velikosti obce do 5000 obyvatel. Kromě podpory akcí uvedených v dotačních titulech 1 až 4 budou moci obce získat dotaci úroku z úvěru i na vodovodní sítě, kanalizace a ČOV, plynofikaci, zařízení na likvidaci domovního odpadu a zlepšení nebo konverzi topných systémů, zateplování a výstavbu zařízení využívajících netradičních a obnovitelných zdrojů energie.

Dotační titul č. 9
Přímé dotace technické infrastruktury
Dotace se týkaly kofinancování z programu Phare CBC v roce 1999

Správce (MMR)


   [zobrazeno (13), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08