Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyDoplněk č. 6 k Zásadám pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 17.1.2003
Ministerstvo pro místní rozvoj mění a doplňuje Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-22 ze dne 27.11.1997) ve znění doplňků č. 1 (č.j. 11026/98-22 ze dne 5.10.1998), č. 2 (č.j. 13457/01-12 ze dne 8.6.2001), č. 3 (č.j. 15151/01-12 ze dne 16.7.2001), č. 4 (č.j. 10619/02-12 ze dne 2.5.2002) a č. 5 (č.j. 17462/02-12 ze dne 19.8.2002) takto:
I.


V části A 2.1. se v bodě 1. písmeno a) nahradí text "okresním úřadem (zpravidla referátem regionálního rozvoje" textem "okresním úřadem nebo od 1. ledna 2003 obecním úřadem obce s rozšířenou působností".

V částech A 2.1. v bodě 8., B 1.1. v bodě 4., B 2.1. v bodě 3., B 3.1. v bodě 2, B 4.1. v bodě 4., B.5.1. v bodě 4 se slova "okresní úřad" nahradí slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

V části B.1.1. v bodě 8 se vypustí slova "ze státního rozpočtu".

V části B 2.1. v bodě 3. se slovo "okres" nahradí slovy "územní obvod své působnosti".

V části B 2.1. v bodě 4. se text "dotace z vlastních zdrojů příslušných okresních úřadů" nahradí slovy "z vlastních zdrojů dotčených obcí" a text "z rozpočtů dotčených obcí" se nahradí textem "z rozpočtu kraje".

V části B 2.1. v bodě 7. písmeno b) se text "okresního úřadu, pověřeného úřadu nebo obce" nahradí textem "obce nebo pověřeného obecního úřadu".

Bod 3 v části B 3.1. zní:
"Na realizaci projektu musí být v běžném roce zajištěno podílové financování z rozpočtů obcí nebo svazků obcí a z příspěvků účastníků vzdělávacích akcí v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % nákladů projektu v tomto roce".

Bod 5 v části B 4.1. zní:
"Na realizaci projektu musí být v běžném roce zajištěno podílové financování z rozpočtů obcí nebo svazků obcí a ze zdrojů dalších osob zúčastněných na projektu v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % nákladů projektu v tomto roce".

Část B 6. Dotace s podporou Programu přeshraniční spolupráce Phare se ruší.
II.

Podle tohoto doplňku Zásad pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-22 ze dne 27.11.1997) se postupuje ode dne jeho podpisu.


V Praze dne 20. prosince 2002

Mgr. Pavel N ě m e c
ministr pro místní rozvoj

Správce 


   [zobrazeno (10), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08