Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pondělí 17.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyDůležité upozornění příjemcům dotací v rámci rozvojových programů

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 29.4.2003
Vzhledem k tomu, že neustále přibývá případů, kdy obce musí na základě kontroly místně příslušnými finančními úřady vracet dotace, upozorňujeme po projednání na Ministerstvu financí příjemce dotací ze státního rozpočtu na následující skutečnosti:

Finanční úřady se důsledně drží textu smluv uzavřených mezi poskytovatelem a konečným příjemcem dotace, t.j. všech údajů stanovených v rozhodnutích, smlouvách, dohodách při přidělení prostředků státního rozpočtu a různých "zásad" vydávaných Ministerstvem financí programů (např. vyhláška č. 40/2001). Z tohoto hlediska je klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně i nedodržení vlastních financí o 1 Kč nebo termínu kolaudace o 1 den! Nedodržení rozpočtové kázně má za následek vracení dotací včetně případného penále, které může dosáhnout až výše poskytnuté dotace.

Aby se předešlo těmto nepříjemným následkům, je nutno ze strany příjemce dodržovat tyto zásady:


Sledovat dodržování veškerých časových, finančních i technicko-ekonomických parametrů stanovených ve smlouvě nebo rozhodnutí, kterými byla dotace přidělena. Pokud nastane situace, že příjemce zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem rozhodnutí, neprodleně o tomto zjištění informuje ministerstvo a přiloží aktualizovaný registr RA80 a RA81.

Žádat o změnu parametrů však musí příjemce dotace dříve, než nastane čas jejich plnění. Příklad: V původním rozhodnutí byl stanoven termín realizace 6/2003. Hrozí nebezpečí, že tento termín byť o 1 den nebude splněn. O změnu je nutno požádat před 30.6.2003. Přitom je však třeba brát v úvahu, že termínem realizace je termín nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
Příklad: Toto se týká i vlastních zdrojů v každém jednotlivém roce. I zde je nutno žádat o změnu. Přitom nezapomenout, že v daném roce musí proběhnout fakturace, nesmí jít o zálohy.

Pouhá žádost o změnu parametrů však nestačí. Teprve změna potvrzená ministerstvem je platná. Přitom platná změna musí mít formu nového rozhodnutí případně dodatku ke smlouvě. To platí od roku 2003, v předešlých letech MMR potvrzovalo změny i jiným způsobem.
Pokud nastane situace, že finanční úřad předepíše vrácení dotace, má příjemce dotace možnost odvolat se nebo požádat o prominutí (zákon č. 337/1992Sb.). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme spíše žádost o prominutí s náležitým zdůvodněním, proč k danému pochybení došlo. Skutečnost, že pokud je příjemci po požádání o prominutí vrácení dotace vyhověno, neznamená, že je mu zároveň prominuto penále. Rovněž o prominutí platby penále se musí požádat.

Ministerstvo pro místní rozvoj má zájem na tom, aby dotace, které poskytuje, sloužily k účelu, ke kterému byly poskytnuty a proto věnujte náležitou pozornost tomuto doporučení.

MMR (MMR)


   [zobrazeno (11), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08