Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 sobota 20.října 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  

Rukověť starosty

Rukověť starosty
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Rukověť starosty - Rukověť starostyProgram obnovy venkova - rozhodování o dotacích v roce 2003 a termín podávání žádostí o dotace v roce 2004

 Kategorie: Rukověť starosty - Rukověť starosty

datum: 20.4.2003
Ministerstvo pro místní rozvoj
Č.j. 9138/03 - 52

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") oznamuje, že výsledné návrhy krajských výběrových výborů na udělení dotací na základě žádostí o dotace v roce 2003 jsou postupně zveřejňovány na webu Programu obnovy venkova na adrese www.isu.cz/pov. Tyto návrhy budou po provedení kontrol údajů uvedených v žádosti a nezbytných dokladů příslušnými úřady obcí s rozšířenou působností předloženy ke schválení ministru pro místní rozvoj. Bezprostředně poté vydá ministerstvo Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce a Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu v roce 2003.

Po dohodě s představiteli krajů ministerstvo stanoví, že žádosti o dotace z Programu obnovy venkova v roce 2004 mohou být podávány v termínu do 30. září 2003. Žádosti se podávají on-line z webové adresy www.isu.cz/pov (dotační tituly 1-4, 5 a 8) a www2.mmr.cz/pov (dotační tituly 6 a 7), kde budou příslušné internetové aplikace pro rok 2004 upraveny do konce dubna. Z obou internetových aplikací je možno po ukončení editace vytisknout písemnou podobu formuláře žádosti, kterou žadatel po podpisu starosty obcí nebo statutárního představitele svazku obcí a s otiskem příslušného razítka předá územně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, popř. pověřenému obecnímu úřadu (bude-li to ve výjimečném případě předem oznámeno). S těmito úřady lze také před výše uvedeným termínem dohodnout pouze písemné podání žádosti na formulářích, které budou do konce dubna vyvěšeny ke stažení na webu ministerstva (www.mmr.cz/cz/regional/venkov).

K žádostem v rámci dotačního titulu 7 je nutno připojit Základní dokumentaci projektu v rámci dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova, sestávající z projektové fiše a logického rámce projektu v písemné a elektronické podobě (ve formátu Word nebo Excel je lze vložit přímo do internetové aplikace). Metodický pokyn o obsahu této dokumentace lze stáhnout z www.isu.cz/download/LOGRAM.rtf (příloha k č.j. 16783/02-12 ze dne 20.8.2002). V aktualizované podobě byla uveřejněna ve Věstníku Ministerstva pro místní rozvoj 5-2002 v čísle 5/2002 časopisu Obec a finance a na www.obce.cz/mmr/vestniky/vestnik02-05/0205v02.htm.

V Praze dne 10. dubna 2003

Ing. Petr Forman
náměstek ministra pro místní rozvoj

MMR (MMR)


   [zobrazeno (4), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08