Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - napsali o násSoudobé trendy www prezentací obcí

 Kategorie: Zpravodaj - napsali o nás

datum: 0.0.0000
Důvody zřizování prezentací obcí V současné době mnoho obcí včetně těch nejmenších zřizuje vlastní www prezentace na Internetu. Důvody, které je k tomu vedou, mají různou povahu. Motivací pro zřízení stránek může být snaha o podporu turistického ruchu, často také přilákání investorů či novousedlíků. Na dalším místě potom figuruje snaha o zlepšení informovanosti občanů, což však zatím vzhledem k možnostem přístupu k Internetu připadá v úvahu spíše ve městech. Často uváděným důvodem je také naplnění zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím (jen zdánlivě shodný motiv s předchozím). U obcí sdružených do mikroregionů připadá v úvahu rovněž komunikace v rámci těchto útvarů, a to jak mezi jejich úřady, tak i vůči občanům sousedících obcí. Obvykle se však nejedná jen o výhradně jeden z uvedených důvodů, ale o kombinaci více z nich nebo všech, kdy jeden nebo dva převládají. Společným rysem těchto prezentací, ať již jsou důvody pro jejich tvorbu jakékoliv, by mělo být vytvoření pozitivního obrazu obce, čehož je podle názoru autora tohoto článku možné dosáhnout jednak profesionálním vzhledem prezentace, jednak poskytováním aktuálních informací. Jakým způsobem je možné prezentaci, která by těmto kritériím vyhovovala, zřídit, jaké jsou klady a zápory jednotlivých cest, se pokusí objasnit následující text, vytvořený na základě příspěvku předneseného na semináři Interakt 2000, který se konal v srpnu na zámku Jemniště u Benešova.
Tvorba www prezentace vlastními silami je zdánlivě nejlevnější z možných způsobů, jak přijít k vlastním obecním www stránkám. Ti, kdo tuto cestu volí, by si měli uvědomit, že tento způsob vyžaduje předchozí zkušenosti s tvorbou www stránek a také pořízení odpovídajícího software pro tvorbu HTML kódu a grafických prvků stránek. Častý názor, že stačí navrhnout stránky pomocí vizuálního editoru stránek (FrontPage, FP Expres) nebo dokonce v prostředí textového editoru MS Word s následným exportem do formátu HTML, v praxi obvykle končí poznáním limitů těchto nástrojů, v horším případě pak vystavením takových stránek na Internetu. Příprava www stránek je také značně časově náročná a může člena vedení obce, který se stránky rozhodne vytvářet svépomocí, odvést od jiných činností, v nichž je těžko zastupitelný. Tento způsob tvorby prezentace je tedy vhodný pouze tehdy, pokud je k dispozici vhodná síla, to znamená spíše na větších úřadech, kde je například vyčleněný pracovník pro správu výpočetní techniky, nebo tam, kde je v nejbližším okolí vedení obce člověk, který se tvorbou www stránek živí a pro obec je ochoten je vytvořit na nekomerční bázi. I v takovém případě jde obvykle jen o statické stránky, které stěží dosahují profesionálního vzhledu. Existují samozřejmě www stránky obcí, které tento skeptický názor nepotvrzují. Drobné vzhledové nedostatky jsou vyváženy viditelnou péčí a především kvalitním a pravidelně obnovovaným obsahem. Z těch známějších jde například o stránky Dobřichovic (Praha-západ), Kamýku nad Vltavou (Příbram) nebo obce Šebetov (Blansko), které dokonce získaly první místo v soutěži Zlatý erb. Jako vhodná cesta se jeví využití místních nadšenců z řad studentů, ať již studujících v místě (mohou dobře sbírat podklady), nebo dojíždějících (mají ve škole lepší přístup k Internetu). Vyžaduje to ovšem jiné nasazení v oblasti řízení a kontroly než dále uvedené způsoby dodávky stránek od profesionálů. Zadání místní firmě Zásadní výhodou varianty, kdy obec zadává vytvoření stránek dodavateli a pro tento účel vybere firmu působící v obci nebo v nejbližším okolí, je dobrá dostupnost dodavatele během tvorby a tím i hladší komunikace, nezbytně nutná pro vyjasnění vzhledu i obsahu stránek. Dodavatel sídlící v obci má navíc výhodu znalosti místních poměrů, takže část obsahu může zajistit i vlastními silami. Proti firmám "z krajského města" nebo "Pražákům" by takový dodavatel měl nabídnout i příznivější ceny a s ohledem na sousedské vztahy i nějakou slevu. Tento způsob, jak se obec dostane k www stránkám, však vyžaduje pečlivost při výběru dodavatele: především je potřeba ověřit jeho profesionalitu, nejlépe vyžádáním referencí a shlédnutím již hotových, na zakázku tvořených prezentací. Pokud je na výběr více možností, jako lepší se jeví vybrat firmu specializovanou na tvorbu stránek (webdesign, webhosting, ...), než tradičního dodavatele výpočetní techniky a "krabicového" software. Je třeba mít na paměti, že specializace a zkušenost také v tomto oboru hrají zásadní úlohu a mají přímý vliv na kvalitu zpracování prezentace. Nesporným kladem této varianty je to, že přímo podporuje místní podnikatele. Pokud však v místě nepůsobí právě "webový génius", výsledkem jsou většinou jen statické stránky nebo řešení "na koleně", v prvním plánu jistě postačující, ale bez výrazných vyhlídek do budoucnosti. Jejich aktualizace, rozšiřování, přizpůsobování novým potřebám obce nebo novým trendům v informačních technologiích může pak následně přijít dost draho. Jako poměrně zajímavá se jeví cesta, kdy jsou stránky o obci tvořeny v režii firmy, která se snaží například získat reklamu od místních podnikatelů, a obec přispívá na provoz a dodává informace z radnice. V takovém případě je však potřeba vhodně smluvně ošetřit, aby komerční zájmy správce serveru nepřeválcovaly úmysl radnice poskytovat informace. Prezentace na regionálním serveru je způsobem, který při výběru zpracování www stránek zasluhuje zvláštní pozornost. Pokud obec sídlí v regionu, v němž je v provozu takovýto server, měla by zvážit umístění vlastních www stránek v jeho rámci. Regionálním serverem se zde rozumí server obsluhující území v rozsahu okresu nebo větším, nikoliv prezentace mikroregionů, o nichž ještě bude řeč. Výhody tohoto řešení jsou totiž nasnadě: regionální server obvykle vytváří profesionální firma, což by mělo zaručit kvalitu, server pracuje společně pro větší území (řádu desítek obcí), takže náklady spojené s jeho tvorbou se rozloží. Spojení sil a prostředků umožňuje i efektivní společnou propagaci stránek i regionu. Trochu nepříjemná může být snaha tvůrců napasovat všechny prezentace obcí do jedné šablony, takže mohou vznikat unifikované stránky s jednotným designem a zhruba stejným rozsahem a členěním textu, ať se jedná o malou obec nebo okresní město. U takto sjednocených stránek, jichž je na serveru větší množství, samozřejmě hrozí i nebezpečí, že se vaše obec ztratí mezi ostatními, respektive "splyne s podkladem". Velké množství obecních prezentací pod jedním serverem může mít za následek i méně pružné řešení požadavků na úpravy nebo doplnění stránek. Správci regionálních serverů se ale rychle zlepšují a lze se nadít, že na tyto "dětské nemoci" najdou brzo řešení. Úplný text je v časopise Veřejná správa č. 40/2000. Přehled odkazů zmiňovaných v článku: Stránky obcí vytvářené vlastními silami: http://www.obeckamyk.cz/ Kamýk nad Vltavou http://http://www.dobrichovice.cz Dobřichovice Regionální servery: http://www.ceskykrumlov.cz/ Český Krumlov http://www.jz.cz/ Šance pro jihozápad Server OBCE.CZ: http://mesta.obce.cz/ Domovská stránka databázové části http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=529818 Ukázka záznamu v databázové části - obec naplnila své údaje (Chotýšany, okres Benešov) http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=530450 Ukázka záznamu v databázové části - obec se nezúčastní procesu aktualizace (Postupice, okres Benešov) http://mesta.obce.cz/horovice - standardní prezentace na serveru Obce.cz http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=533203 - databázový záznam obce využívající systém VISMO http://www.jihlava.cz/ - větší server postavený na principu systému VISMO Internetový zpravodaj obce - ukázky prezentací: http://www.chopos.cz/ Sdružení CHOPOS (okres Benešov) http://www.malaupa.cz/ Obec Malá Úpa http://www.vinohrady.cz/ Neoficiální server pražských Královských Vinohrad http://www.craj.cz/ - mikroregion Český ráj http://www.seal.cz/produkty/izo.htm podrobné informace k systému (též html forma tohoto článku) Ing. Stanislav Sojka, Seal, s.r.o., seal@seal.cz

 (Veřejná správa 40/2000)


   [zobrazeno (151), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08