Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisMinisterstvo spustilo program LEADER ČR pro rok 2006

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 10.2.2006
Ministr zemědělství Jan Mládek dnes podepsal Pravidla pro poskytování podpory v rámci Programu LEADER ČR pro rok 2006. Informoval o tom tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství ČR (MZe) Tomáš Loskot. Žádosti se záměry mohou místní akční skupiny podle Loskota podávat na MZe, do odboru rozvoje venkova a ekologie, Těšnov 17, 117 05, Praha 1, v termínu od 20. února do 13. března 2006 do 15 hodin. Kontaktní osobou je Marie Pátková, tel.: 221 812 623.

Ministr zemědělství Jan Mládek dnes podepsal Pravidla pro poskytování podpory v rámci Programu LEADER ČR pro rok 2006. Informoval o tom tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství ČR (MZe) Tomáš Loskot. Žádosti se záměry mohou místní akční skupiny podle Loskota podávat na MZe, do odboru rozvoje venkova a ekologie, Těšnov 17, 117 05, Praha 1, v termínu od 20. února do 13. března 2006 do 15 hodin. Kontaktní osobou je Marie Pátková, tel.: 221 812 623.

Veškeré informace k Programu jsou zveřejněny na stránkách ministerstva www.mze.cz v záložce Dotace a programy. Pro rok 2006 je ve státním rozpočtu na program LEADER ČR schváleno 70 mil Kč. V letech 2004 - 2005 se programu zúčastnilo celkem 25 místních akčních skupin a 165 investičních projektů bylo podpořeno celkovou částkou 135 mil. Kč.

Program je určen mikroregionům s 10 000 až 100 000 obyvatel, s hustotou do 120 obyv./km2. Mikroregion musí mít připravenu rozvojovou strategii a funkční místní akční skupinu s právní subjektivitou. Možné právní formy skupin jsou obecně prospěšná společnost a občanské sdružení. Zvýhodněny budou mikroregiony s vyšší mírou dlouhodobého vylidňování.

Žadateli mohou být podnikatelské subjekty fyzické nebo právnické osoby, na něž se vztahuje limit dotace 50% z celkových přijatelných nákladů, nebo obce, svazky obcí a neziskové organizace s působností v daném mikroregionu, s limitem dotace 80%. Subjekty musí  mít zaregistrovanou jako hlavní nebo vedlejší činnost zemědělství nebo lesnictví. Další podmínkou je, že mají sídlo nebo místo podnikání v daném mikroregionu, v obci do 10 000 obyvatel. Zvýhodněny budou projekty umístěné v obcích do 2 000 obyvatel.

Přijatelnými náklady jsou výhradně výdaje na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, rostlin, zvířat, informačních systémů, výpočetní techniky, softwaru, a dále rekonstrukce a modernizace hmotného investičního majetku a služby bezprostředně související s realizací projektu. Tyto investice mohou být realizované pouze na území ČR a uvnitř schváleného mikroregionu.

Prostřednictvím Programu LEADER ČR je možno podpořit obnovu venkovské zástavby, doplňovat vybavení a služby, nezbytnou infrastrukturu, oživovat venkov společenskými a obchodními akcemi, diverzifikovat činnost zemědělských podnikatelů, podpořit malé a střední podnikání, obnovovat hospodářské budovy, zlepšit strojové vybavení dílen, obnovovat kulturní památky a rehabilitovat přírodní lokality, apod.

Od roku 2007 bude rozvoj venkova podporován prostřednictvím nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) na roky 2007 - 2013, jehož jednu ze čtyř os tvoří LEADER.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08