Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 21.června 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisStanovisko k britskému návrhu rozpočtu Evropské unie

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 9.12.2005
Stanovisko Agrární komory, Zemědělského svazu ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Agrární unie ČR k britskému návrhu rozpočtu Evropské unie.

Stanovisko Agrární komory, Zemědělského svazu ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Agrární unie ČR k britskému návrhu rozpočtu Evropské unie.

Plně podporujeme stanovisko české vlády přednesené premierem Jiřím Paroubkem v Budapešti k odmítnutí britského návrhu sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Nemůžeme souhlasit se snížením rozpočtu z 1,06 na 1,03 % hrubého národního důchodu Evropské unie, tedy o více než 20 mld. € za 7 let, kde 80% škrtů ve výdajích by bylo na úkor strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro nové členské země Evropské unie. Pro Českou republiku by to znamenalo cca 9 mld. ročně méně. Přijetí takovéto nabídky by bylo porušením principů členství v Evropské unii, bylo diskriminací nových států.

Obdobně jsme již dopadli při stanovování podmínek pro zemědělské dotace na jednání v Kodani v prosinci 2002, kdy byly porušeny principy jednotné zemědělské politiky na úkor nově přistupujících zemí dvakrát, jednak nastavením nízkých kvót a limitů produkce, vycházejících z historicky nízké úrovně výroby v zemích SVE-10 a jednak z přiznání pouze 25%, 30% a 35% přímých plateb pro první roky 2004-06 členství v Evropské unii. Důsledkem je pokračující pokles zemědělské produkce, která letos dosáhne pouze 42% produkce na 1 hektar v EU-25.

Jestliže se má řešit v novém finančním období 2007-13 narovnání ekonomických vztahů, tak je třeba se vrátit i k závěrům o zemědělských dotacích z Kodaně. Je nutné urychlit vyrovnání podmínek podnikání na trhu Evropské unie, zvláště nyní, kdy je tlak WTO na přijetí závěrů otevírajících trh se zemědělskými produkty a omezující zemědělské podpory. Zároveň je třeba urychleně docílit vyrovnání přímých plateb mezi zeměmi bývalé EU-15 a přistupujícími zeměmi SVE-10. Tady je možné využít nabídky premiera Tonyho Blaira, že k pomoci SVE-10 lze navrhuje použít snížení částky britského rabatu, které doposud dostává britská vláda z rozpočtu EU. Jistě potom by zemědělci i vlády nových členských zemí byly vstřícnější k reformě Společné zemědělské politiky.

Tento záměr podporuje i skutečnost, že dohodami z Kodaně byly prakticky zatíženy nové členské země nepřímo vyšším příspěvkem do rozpočtu Evropské unie než staré země EU-15. Jedná se o možnost doplnění až o 30% přímých plateb (TOP-UP) nad přiznané platby z Evropské unie. V České republice se jedná navíc o roční zatížení státního rozpočtu do roku 2010 o cca 249 milionů €, což představuje prakticky navýšení závazků spojených se vstupem do Evropské unie o 0,25 - 0,3% hrubého domácího produktu nad rámec plateb bývalých zemí EU-15. Jelikož tento doplatek přímých plateb (TOP-UP) z národních zdrojů provádějí všechny přistupující státy SVE-10, je nezbytné to řešit v rozpočtovém období 2007-13 společně. Je to přežívající dvojkolejnost ve Společné zemědělské politice. O tyto částky by bylo možné snížit národní rozpočty. V České republice by to byl přímý finanční přínos cca 7 mld Kč bez další potřebné administrativy.

Veřejně vyzýváme českou vládu k neústupnosti ve svém postoji a žádáme, aby rozšířila svoji argumentaci o požadavek narovnání přímých plateb v zemědělství. Se svým požadavkem se dále obracíme na české poslance v Evropském parlamentu, komisaře EU Vladimíra Špidlu a velvyslance Stálé mise České republiky při Evropské unii Jana Kohouta. Žádáme všechny nevládní organizace ze zemí SVE-10, aby vůči svým vládám postupovali obdobně. Zároveň žádáme presidenty organizací COPA/COGECA o podporu našeho stanoviska. Jednání bude uzavíráno až na jednání předsedů vlád členských zemí dne 15.12.2005.

Obracíme se i na českou veřejnost, aby podpořila náš záměr a pochopila, že se jedná i o konkurenceschopnost potravin českého původu, že se jedná o zastavení propadu zemědělské produkce vlivem nekorektních podnikatelských podmínek po vstupu do Evropské unie.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08