Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pondělí 24.září 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisZemědělská výr oba po vstupu do EU

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 30.11.2005
Roční členství v EU jsme hodnotili celkově jako přínosné, především proto, že došlo takřka ke dvojnásobnému zvýšení dotací do zemědělství. Podnikatelské prostředí se stabilizovalo i díky vyplacení 5,2 mld. Kč na počátku vstupu do EU a došlo ke zvýšení cen živočišných výrobků (mléka a červeného masa). Naproti tomu se snížily ceny rostlinných produktů, zejména v odvětví výroba zeleniny a ovoce. Takto jsme hodnotili vstup na jaře roku 2005. Po letošních žních a na počátku podzimu 2005 se ukazují další negativa, která zpočátku nebyla předpokládána. Rozměr zemědělské výroby, který byl při vstupu do EU na úrovní 42 % zemí původní "15", místo aby rostl směrem k vyrovnávání se, nadále klesá. Klesají stavy zvířat a snižuje se výroba hovězího i vepřového masa.

Roční členství v EU jsme hodnotili celkově jako přínosné, především proto, že došlo takřka ke dvojnásobnému zvýšení dotací do zemědělství. Podnikatelské prostředí se stabilizovalo i díky vyplacení 5,2 mld. Kč na počátku vstupu do EU a došlo ke zvýšení cen živočišných výrobků (mléka a červeného masa). Naproti tomu se snížily ceny rostlinných produktů, zejména v odvětví výroba zeleniny a ovoce. Takto jsme hodnotili vstup na jaře roku 2005. Po letošních žních a na počátku podzimu 2005 se ukazují další negativa, která zpočátku nebyla předpokládána. Rozměr zemědělské výroby, který byl při vstupu do EU na úrovní 42 % zemí původní "15", místo aby rostl směrem k vyrovnávání se, nadále klesá. Klesají stavy zvířat a snižuje se výroba hovězího i vepřového masa.

Zastavit pokles rozměru zemědělské výroby vytyčila AK ČR jako prvořadý úkol. Se snižováním výroby se mění i struktura. Využití orné půdy se snížilo o 20 %, výrazně poklesly plochy brambor, zeleniny a pícnin - svůj rozměr si udržely jen plochy obilovin a pěstování řepky vzrostlo 2,5x. S postupujícím časem roste dovoz potravinářských výrobků do ČR i těch druhů potravin, pro jejichž výrobu máme u nás dobré podmínky. Pasivní saldo zemědělského zahraničního obchodu dosáhlo v r. 2004 rekordních 31 mld. Kč a v r. 2005 se dále zvyšuje stále větším tempem, přestože zemědělci zvýšili vývoz zemědělských surovin, zejména syrového mléka, živých zvířat a obilí. Např. v roce 2005 se předpokládá, že bude dovezen objem vepřového masa, který odpovídá více než milionu kusů vykrmených prasat. Kdybychom je vykrmili u nás, spotřebovala by 400 tis. Tobilí. Samotný vývoz surovin je společensky nehospodárný, protože suroviny mají malou přidanou hodnotu. Svědčí to o malé schopnosti českého potravinářského průmyslu domácí surovinu efektivně zpracovat, zemědělci dobře zaplatit a výrobek vyvézt. K oslabení potravinářského průmyslu vede i neomezené chování obchodních řetězců, které nevybíravě tlačí ceny i pod úroveň výrobních nákladů.

Nesjednoceným potravinářům nezbývá než tlak obchodních řetězců přenést do výkupních cen pro zemědělce. V roce 2005 dochází k dalšímu velkému poklesu cen rostlinných výrobků - u brambora vína. U těchto odvětví je ekonomicky ohrožena jejich existence. Zcela zvláštní situace se vyvinula na trhu obilovin, která nesouvisí s EU. Neexistence silného odbytového družstva pro obiloviny, které zemědělci dosud nezaložili, využili monopolní odběratelé obilovin - Agrofert a Agropol, kteří snížili výkupní ceny obilí až pod jeho výrobní náklady. Je otázkou, zda zvýšení dotací v roce 2005 vůbec nahradí výpadek tržeb za obiloviny, ke kterému došlo. Naproti tomu nadále pokračuje růst cen vstupů, zejména nafty, hnojiv, osiv, chemických prostředků, ale i nájmů za zemědělskou půdu. Nastává situace známá i ze zemí původní EU-15, že zvyšující se dotace zemědělců se prostřednictvím cen vstupů přesouvají k jejich dodavatelům (takže ve skutečnosti k žádnému růstu dotací nedochází). Nejlepším důkazem této skutečnosti je zaostávání mezd v zemědělství. I když růst produktivity práce je v odvětví vysoký, ani v nejúspěšnějším roce 2004 nedosáhly reálné mzdy v zemědělství úrovně roku 1989 a ve srovnání s průměrnou mzdou NH dosahuje jen 71 %. Velmi vážná situace v zemědělství v r. 2005 nastala v druhém pololetí vlivem posunutí termínu dotací o 8-9 měsíců. Mnoho zemědělských podniků se dostalo do platební neschopnosti v době, kdy je třeba vynakládat prostředky na založení budoucí úrody. Žádosti ČR o dřívější výplatu dotací než v prosinci 2005 EU zamítla. Ing. Miloš ŠNAJDR, ředitel Okresní agrární komory Domažlice Závěry: 1) Ukazuje se, že konkurenceschopnost našich zemědělců je oslabena nižší úrovní dotací oproti zemím původní EU-15. Vyjednané podmínky vstupu do EU jsou nerovnoprávné, tento stav bude trvat do roku 2013. 2) V procesu vyjednávání EU "laskavě" souhlasila s tím, že národní vlády mohou ze svých zdrojů zemědělcům "přilepšovat" o 30 % úrovně původních zemí. Vláda ČR však tuto možnost nedoceňuje, neplní vyjednané vstupní podmínky, když každoročně je sváděn boj o co nejvyšší možné pokrytí dotací ze státního rozpočtu ČR. Tak je našim zemědělcům snižována konkurenceschopnost i mezi přistoupivší desítkou (nejmarkantnější v náš neprospěch je srovnání s Polskem). 3) Vážné obavy vzbuzuje i pohled do budoucnosti; od r. 2007 má být u nás uplatněna reforma SZP. Dotace mají být hrazeny z jednoho evropského fondu EAFRD, u kterého nejsou dosud známy finanční objemy, ale jsou známy jeho zásady. Z nich vyplývají nebezpečí - celkového poklesu objemu dotací pro zemědělství - snížení dotací větším podnikům nad 500 ha a nad 1000 ha (95 a 95 %) - zjevné snahy, zejména u nás, o přesunutí dotací ze zemědělství pro venkov. Dotace pro rozvoj venkova podporujeme, ale ne z prostředků, které dosud posilovaly konkurenceschopnost našeho zemědělství.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08