Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pátek 20.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisBezúročné půjčky odloženy

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 25.11.2005
Na základě usnesení zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 9.11.2005 k návrhu řešení návratných finančních výpomocí do zemědělství vydalo MZe spolu s MF rozhodnutí, kterým se mimořádně odkládá do 31.3. 2006 termín splatnosti splátek včetně případných úroků splatných do 31.12. 2005.

Na základě usnesení zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 9.11.2005 k návrhu řešení návratných finančních výpomocí do zemědělství vydalo MZe spolu s MF rozhodnutí, kterým se mimořádně odkládá do 31.3. 2006 termín splatnosti splátek včetně případných úroků splatných do 31.12. 2005.

Toto mimořádné odložení se vztahuje na bezúročné půjčky - návratné finanční výpomoci (NFV), jež poskytlo Ministerstvo zemědělství nebo regionální odbory MZe na podporu podnikatelské činnosti v agropotravinářském komplexu v letech 1991-1995 včetně.

Odklad splátky formou dodatku ke smlouvě se provádí na základě žádosti a splnění stanovených podmínek. Žádost je nutné podat písemnou formou prostřednictvím odboru Zemědělská agentura a pozemkový úřad Ministerstva zemědělství nejpozději tak, aby dodatek ke smlouvě o poskytnutí NFV mohl být uzavřen nejpozději k datu splatnosti.

Žadatelem o provedení odkladu může být subjekt,

a) který ke dni podání žádosti:

má vypořádány splatné závazky vyplývající z příslušné smlouvy o poskytnutí NFV,

b) který není v likvidaci, není v situaci, že na jeho majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na konkurs byl zamítnut pro nedostatek majetku nebo bylo povoleno vyrovnání, přestal podnikat v předmětu činnosti, na který obdržel návratnou finanční výpomoc v letech 1991 - 1995 včetně, porušil podmínky smlouvy a FÚ nevyměřil odvod v rozsahu celé nesplacené NFV.

Mimořádné odložení splatnosti splátek NFV včetně případných úroků splatných do 31.12.2005 do 31.3.2006 je nutné provést dodatkem ke smlouvě o poskytnutí NFV.

Do data podepsání dodatku ke smlouvě o poskytnutí NFV je nutné plnit poslední platný splátkový kalendář. Pokud nebude dodatek ke smlouvě o poskytnutí NFV uzavřen do termínu splatnosti splátek včetně případných úroků a nebudou uhrazeny splatné závazky vyplývající z posledního platného splátkového kalendáře, bude se jednat o porušení splátkového kalendáře se všemi případnými důsledky (ztráta bonifikace, sankce za porušení rozpočtové kázně).

Žádosti o přiznávání bonifikací se vyřizují na základě „Podmínek“ (MZe č.j. 2844/2000-1000 a MF č.j. 195/105 129/2000) vydaných podle usnesení vlády ČR č. 1077 ze dne 1.11.2000 po schválení příslušné legislativy.

Toto mimořádné odložení nabývá platnosti a účinnosti dne 25. listopadu 2005.

Tomáš Loskot, tiskový mluvčí MZe

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08