Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 19.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisRegionální program je šancí i pro firmy

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 11.3.2005
Společný regionální operační program (SROP) otevírá možnost získání podpory celému spektru možných žadatelů. V rámci programu Rozvoj cestovního ruchu, jehož cílem je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, zvýšení objemu přímých investic a vytváření nových pracovních příležitostí, je podpora určena i podnikatelským subjektům. Program se dělí do dvou opatření. Prvním je Rozvoj služeb pro cestovní ruch, druhým pak Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Každé opatření se následně dělí do dvou podopatření, kterými je podpora rovnoměrně rozdělena na regionální a nadregionální úroveň.

Společný regionální operační program (SROP) otevírá možnost získání podpory celému spektru možných žadatelů. V rámci programu Rozvoj cestovního ruchu, jehož cílem je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, zvýšení objemu přímých investic a vytváření nových pracovních příležitostí, je podpora určena i podnikatelským subjektům. Program se dělí do dvou opatření. Prvním je Rozvoj služeb pro cestovní ruch, druhým pak Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Každé opatření se následně dělí do dvou podopatření, kterými je podpora rovnoměrně rozdělena na regionální a nadregionální úroveň.

Co se týče Podpory služeb cestovního ruchu, je podnikatelům určeno podopatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu. Tento dotační titul se uskutečňuje formou takzvaných grantových schémat, jejichž nositelem je vždy kraj.

Ministerstvo pro místní rozvoj uzavírá s krajem smlouvu o realizaci příslušného grantového schématu. Kraj je přitom takzvaným konečným příjemcem, podnikatelé mají roli konečných uživatelů podpory, která je poskytnuta ze zdrojů Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) a z krajských zdrojů.
Pro podnikatele to tudíž znamená, že v případě zájmu o podporu musí podat žádost (Elza) v elektronické i tištěné podobě a další přílohy v požadovaném rozsahu a kvalitě na příslušném krajském odboru, který zastává roli gestora grantového schématu.

Pokud podnikatel se svým projektem uspěje, podepíše smlouvu s krajem.

Podpora se týká výhradně jen existujících drobných, malých a středních podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky a podnikají v oblasti cestovního ruchu. Charakter podpory bude kompatibilní s veřejnou podporou malého rozsahu podle pravidla de minimis. Z tohoto pravidla plyne, že celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v období tří let přesáhnout částku v korunách, která odpovídá 100 tisíc eur.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08