Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pondělí 16.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisPROHLÁŠENÍ MLÉKAŘSKÝCH ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 18.1.2005
Trh se zemědělskými komoditami je značně roztříštěný a diverzifikovaný. Proto za účelem získání odpovídající pozice zemědělských výrobců vůči odběratelům a zpracovatelům je v zemích EU a i v dalších zemích uplatňována finanční podpora pro odbytová družstva a seskupení zemědělců. Česká vláda tyto podpory uplatňovala před vstupem do Evropské unie již od roku 1999 a tak přispěla k činnosti a vzniku řady mlékařských odbytových družstev. Nejenom předchozí vlády, ale i současná vláda má podporu odbytových organizací ve svém programovém prohlášení.

Trh se zemědělskými komoditami je značně roztříštěný a diverzifikovaný. Proto za účelem získání odpovídající pozice zemědělských výrobců vůči odběratelům a zpracovatelům je v zemích EU a i v dalších zemích uplatňována finanční podpora pro odbytová družstva a seskupení zemědělců. Česká vláda tyto podpory uplatňovala před vstupem do Evropské unie již od roku 1999 a tak přispěla k činnosti a vzniku řady mlékařských odbytových družstev. Nejenom předchozí vlády, ale i současná vláda má podporu odbytových organizací ve svém programovém prohlášení.

Pozitivní přínos odbytových družstev zemědělců na stabilitu realizační ceny mléka zemědělců byl v dobách krize odbytu mléka zásadní a nepopiratelný. Nyní, v opačné poloze, činnost odbytových družstev nabývá na významu v době výrazné poptávky po syrovém kravském mléku na domácím trhu.

Představitelé hlavních odbytových družstev a Družstevní rady Zemědělského svazu ČR zaslali dne 30. listopadu 2004 své memorandum odpovědným představitelům vlády a parlamentu s žádostí o podporu v době sílícího napětí u hlavních zemědělských komodit na domácím trhu.

Počátkem měsíce ledna 2005 překvapivě zahájil Státní zemědělský intervenční fond správní řízení s mlékařskými odbytovými družstvy se zdůvodněním, že v měsíci říjnu 2004 „dodal nakoupené mléko od producentů subjektům, které mléko či jiné mléčné výrobky neupravují ani nezpracovávají“.

Dne 12.1. 2005 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 655/2004 Sb. na zakládání a činnost odbytových organizací. Oproti praxi obvyklé v ostatních zemích EU však není do podpory zahrnuta pouze komodita mléko a to i přesto, že podpora je umožněna u dalších třinácti komodit (počínaje včelími produkty a konče jatečními běžci). Tak se ukončuje mnohaletá podpora mlékařských odbytových družstev. Zmíněné rozhodnutí nemá vůbec žádnou souvislost s uplatňováním komunitárního práva a naším členstvím v Evropské unii. Naopak, tento v Evropské unii naprosto ojedinělý přístup považují mlékařská odbytová družstva za diskriminační a žádají ministerstvo zemědělství a vládu, aby komodita mléko byla opětovně podporována.

Mlékařská odbytová družstva na základě výše uvedených skutečností dále prohlašují, že při dodávkách mléka všem odběratelům postupují podle našich i evropských platných právních předpisů a že v žádném případě nebyl a není dán ani nejmenší důvod pro odejmutí osvědčení odběratele mléka a vyřazení z evidence odběratelů. V reakci na obavy Státní veterinární správy uvedené v tiskové zprávě ze dne 7.1. 2005 uvádíme, že kvalita vyváženého mléka je na velmi vysoké úrovni, takové, aby splňovala přísné německé normy. V žádném případě nemůže dojít byť jen hypotetickému zpochybnění českého veterinárního dozoru. Dokladem jsou výsledky referenční německé laboratoře a spokojenost německého odběratele, což jak potvrdí jiní čeští vývozci, je v řadě případů složité dosáhnout. SVS ČR tak nemusí přijímat žádná nová a jiná nestandardní opatření.

Zahájené správní řízení ze strany SZIF se oficiálně netýká vůbec vývozu mléka do zemí EU. Tento krok i další prohlášení je však možné chápat jako bezprecedentní postup za to, že z průměrného celkového množství denních dodávek našich producentů mléka se dodávají necelá 4 % objemu mléka zahraničním zpracovatelům do SRN v rámci společného trhu EU.

Vždyť přibližně ve stejném množství odebírají naše mlékárny mléko ze Slovenska nebo z Polska a není na ně ani na jejich dodavatele správní řízení vyhlášeno. Podobně se obchoduje v celé Evropě, do Německa se dováží mléka z Nizozemí, do Itálie z okolních států aj. a nikde nebylo podobné správní řízení zahájeno.

Odbytová družstva mléka prohlašují, že mají zájem na uplatnění objemu nakupovaného mléka především na domácím trhu za odpovídající cenu, důstojných smluvních podmínek a korektního jednání.

Je logické, že zpracovatelé mléka stejně jako všichni podnikatelé musí, aby obstáli na náročném evropském trhu, zvyšovat produktivitu práce a rentabilitu. Dochází zde tak podobně jako v zemědělství a jiných oblastech podnikání k uzavírání různých provozů. Spojovat tento proces s prodejem zanedbatelného množství mléka do zahraničí je zavádějící.

Z uvedených důvodů mlékařská odbytová družstva žádají SZIF, aby na základě výše uvedeného správní řízení zrušil. V případě pokračování těchto zvláštních praktik se budou mlékařská odbytová družstva domáhat ochrany svých práv a náhrady škod u příslušných orgánů a soudů, včetně orgánů Evropského společenství.

Trhový Štěpánov, 17. ledna 2005

Ing. Pavel Sáňka, v.r. Ing. Karel Bednář, v.r.

předseda předseda

MLECOOP odbytové družstvo MHD Jih

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08