Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 sobota 20.října 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisZískání zemědělských dotací není jednoduché

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 3.12.2004
Získání zemědělských dotací po vstupu do Evropské unie není pro české zemědělce jednoduché. EU požaduje naprosto přesný obrázek o veškerých podporách, které budou našim zemědělcům vypláceny od roku 2004, jak z rozpočtu ČR, tak z rozpočtu EU. Posuzuje oprávněnost a opodstatněnost jejich poskytování v rámci jednotlivých států a dodržování stanovených státních dotačních limitů.

Získání zemědělských dotací po vstupu do Evropské unie není pro české zemědělce jednoduché. EU požaduje naprosto přesný obrázek o veškerých podporách, které budou našim zemědělcům vypláceny od roku 2004, jak z rozpočtu ČR, tak z rozpočtu EU. Posuzuje oprávněnost a opodstatněnost jejich poskytování v rámci jednotlivých států a dodržování stanovených státních dotačních limitů.

Žadatelé o zemědělské podpory musí splnit mnoho různých podmínek a závazků, které jsou důsledně kontrolovány pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Jejich nesplnění znamená nevyplacení dotací, či jejich ztrátu a odvod sankcí. Hospodaření na půdě je a bude kontrolováno prostřednictvím satelitu a kontrol na místě u minimálně 5 – 7 % žadatelů ročně. Zemědělci musí dodržovat zásady správné zemědělské praxe na polích (půdních blocích), jejichž hranice vymezili na snímcích od nichž je odvozena výměra bloků, která se však neshoduje s výměrou z katastrálních map. Inspektoři SZIFu v rámci místních kontrol zjistí přesnou výměry jednotlivých bloků (prochází po hranicích polí) prostřednictvím zařízení komunikujícího se satelitem a určí skutečnou obhospodařovanou výměru pole. Takto zjištěná výměra je následně porovnána s výměrou vymezenou na snímku a nesmí se lišit o více jak 3 %. Pokud je rozdíl větší jak 3 % (hospodaří na nižší výměře) má žadatel o dotace problémy a čekají ho sankce včetně zpoždění výplaty. Čím větší rozdíl výměry, tím větší sankce od snížení podpor a jejich neposkytnutí až k zpětnému vrácení dotací za pětileté období, které bude sledováno. Dále probíhá kontrola dodržování předpisů souvisejících s řádnou zemědělskou praxí a vedení všech povinných evidencí – zvířat, hnojení, používání postřiků apod.

Naši zemědělci chtějí splnit všechny podmínky pro poskytnutí finančních podpor v rámci skutečně obhospodařované půdy, o které požádali v průběhu letošního roku. Snažili se přesně vymezit na snímcích svoje obdělávaná pole a louky a nechtějí porušovat pravidla. Vyjednané podpory jsou však pro ně nezbytné, aby mohli konkurovat vysoce dotovaným zemědělcům ze stávajících zemích EU 15 na společném - jednotném trhu EU, na který se budou dostávat potraviny více či méně dotované. Na takovém trhu pak asi uspějí lacinější více dotované potraviny z EU, české to asi nebudou. Protože pokud někteří evropští zemědělci dostávají vysoké dotace, mohou od nich zpracovatelé nakupovat za nižší ceny (zemědělci mají uhrazené výrobní náklady z tržeb a dotací), tím se na trh potravin dostává zemědělská produkce nižších cen a vznikají levnější potraviny. Je otázka zdali tento efekt dotací zemědělců ve prospěch spotřebitelů se neztrácí v obchodním rozpětí obchodníků a jejich působení na trhu. Bude to asi různé podle států a typu obchodních řetězců. Například zemědělci stávající EU 15, kteří produkují mléko, dostávají v souvislosti s předepsaným snižováním intervenčních cen (stanovené pro všechny státy EU) ke každému litru mléka 38 haléřů, od 1. května 2005 dostanou asi 76 haléřů a od 1. května 2006 budou dostávat 1,13 Kč. Ovšem tyto dotace neobdrží čeští zemědělci. Ti v letošním roce dostali jen platbu na velkou dobytčí jednotku (krávu) ve výši 850 Kč, od roku 2005 by měli dostávat asi 1500 – 1600 Kč na VDJ za rok. Pro porovnání při dojivosti 7000 litrů/rok získá evropský zemědělec (EU 15) dotaci v přepočtu na VDJ za kvótový rok 2004 2660 Kč, za rok 2005 5320 Kč a od roku 2006 7910 Kč. Výše takových podpor je nesrovnatelná a dříve či později se projeví jejich dopady na trhu, ekonomice zemědělců a zpracovatelů. Pro srovnání ještě uvedu porovnání všech poskytovaných dotací v přepočtu na půdu. V průměru za rok 2004 dostanou zemědělci ve stávajících státech EU (15) podpory ve výši 14720 Kč na hektar zemědělské půdy na které hospodaří. U nás v součtu všech možných podpor se plánuje, že dostanou 6944 Kč/ha ZP (zdroj: EK), což je asi 47 % jejich podpor, přičemž je dosud vyplacena jen jedna polovina. Druhá polovina snad bude vyplacena do konce dubna 2005. Dotace náležející za rok 2005 dostanou nejdříve v prosinci 2005. Problém v ČR tak nastává v souvislosti se zpožděním vyplácení dotací při přechodu na systém výplat EU. K vyrovnání našich podpor s evropskými dojde v roce 2013. Doufám, že čeští zemědělci odolají tomuto ekonomickému tlaku a vydrží. .

Marie Brodinová, ředitelka Okresní agrární komory Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod 2. 12. 2004

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08