Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pondělí 25.června 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisVztahy mezi Ruskem a EU: po 1. říjnu bude pokračovat obchod s živočišnými produkty

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 6.9.2004
Dohoda o používání jednotných veterinárních obchodních osvědčení zamezila závažným ztrátám v oblasti obchodu se živočišnými produkty s Ruskem a umožní, aby od 1. října mohly opět bez přerušení pokračovat vývozy živých zvířat a živočišných produktů z EU. Veškeré tyto vývozy Rusko 1. června zakázalo, ale později tento zákaz do 1. října pozastavilo s cílem umožnit příslušná jednání. Rusko zavede soubor jednotných veterinárních osvědčení, jež by měly používat všechny členské státy EU, které vyvážejí do Ruska. Zvláštní pozornost byla věnována osvědčením pro produkty, které pocházejí z jednoho členského státu, ale zpracovány byly v jiném. Certifikáty budou každoročně přezkoumávány s ohledem na aktuální vývoj chorob zvířat v EU a nové vědecké poznatky. Rusko krom toho přijalo zásadu „regionalizace“, podle níž případné vypuknutí nákazy zvířat v části jednoho členského státu nezamezí vývozům z tohoto státu jako celku či vývozům ze zbytku EU.

Dohoda o používání jednotných veterinárních obchodních osvědčení zamezila závažným ztrátám v oblasti obchodu se živočišnými produkty s Ruskem a umožní, aby od 1. října mohly opět bez přerušení pokračovat vývozy živých zvířat a živočišných produktů z EU. Veškeré tyto vývozy Rusko 1. června zakázalo, ale později tento zákaz do 1. října pozastavilo s cílem umožnit příslušná jednání. Rusko zavede soubor jednotných veterinárních osvědčení, jež by měly používat všechny členské státy EU, které vyvážejí do Ruska. Zvláštní pozornost byla věnována osvědčením pro produkty, které pocházejí z jednoho členského státu, ale zpracovány byly v jiném. Certifikáty budou každoročně přezkoumávány s ohledem na aktuální vývoj chorob zvířat v EU a nové vědecké poznatky. Rusko krom toho přijalo zásadu „regionalizace“, podle níž případné vypuknutí nákazy zvířat v části jednoho členského státu nezamezí vývozům z tohoto státu jako celku či vývozům ze zbytku EU.

David Byrne, člen Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele, řekl: „Jsem potěšen tímto průlomem, kterého jsme s Ruskem dosáhli. Po narušení obchodu, ke kterému došlo v červnu, jde o velký posun kupředu. Nyní nic nestojí v cestě nepřerušovanému obchodu s legitimními a bezpečnými potravinami vyváženými z EU do Ruska. Jsou tak zajištěny roční vývozy v hodnotě více než 1 miliardy eur. Těším se na další spolupráci ve věcech společného zájmu, včetně předcházení podvodům a záležitostí tranzitu“. Cees Veerman, nizozemský ministr zemědělství, ochrany přírody a kvality potravin uvedl: „Pro nizozemské předsednictví to znamená zásadní úspěch. Oceňuji, že důležitý obchodní partner, jako je Rusko, s námi vedl tak konstruktivní jednání a umožnil nám dosáhnout pozitivního vzájemného porozumění. Rovněž vítám velmi dobrou spolupráci mezi členskými státy EU“.

Nová ruská osvědčení zavádějí do tohoto hodnotného obchodu více transparentnosti. Získají díky nim ti, jejichž trhy se otevřely nebo kde se požadavky na získání osvědčení staly méně obtížnými. V některých případech se budou muset o to, aby byly splněny požadavky pro přístup na ruský trh, postarat orgány členských států. Celkově vzato jde o pozitivní vývoj, který s sebou přinese stabilitu a poskytne základ pro další pokrok.

Včera byla dokončena stávající fáze odborných jednání. U této příležitosti se dnes setkal komisař Byrne a nizozemský ministr zemědělství Veerman, zastupující předsednictví EU, s ruským ministrem zemědělství Gordějevem.

Zatímco bude pro dovozy ze všech zemí EU zavedeno jednotné vydávání osvědčení, bude každý vyvážející členský stát i nadále podepisovat veterinární osvědčení používaná k vývozu z jeho území.

Souvislosti

V rámci vnitřního trhu EU probíhá obchod se živými zvířaty a živočišnými výrobky bez překážek. Pokud dojde v jednom z členských států k vypuknutí nákazy zvířat, začne EU bezodkladně jednat, aby zamezila šíření nákazy. Uplatňuje se tzv. zásada regionalizace, kterou se zastaví veškeré vývozy z postiženého regionu. Rusko se obávalo, že by se produkty zasažené nákazou zvířat v jednom členském státu mohly v rámci vnitřního trhu pohybovat bez omezení a mohly být vyváženy prostřednictvím jiného členského státu. To by znamenalo, že pokud by např. došlo k vypuknutí afrického moru prasat na Sardinii, Rusko by mohlo odmítnout dovážet vepřové maso z jakékoli země EU. Takovou pozici v minulosti skutečně zastávalo. Nyní Rusko přijalo zásadu regionalizace, a takový zákaz obchodu tedy může být omezen pouze na postižené regiony EU. Přijetí této zásady vychází ze skutečnosti, že EU rovněž souhlasila se zavedením systému vydávání úředních předvývozních osvědčení pro produkty, které procházejí více než jedním členským státem.

Pro další informace se prosím obraťte na:

Katharina von Schnurbein, tisková kancelář Zastoupení Evropské komise v České republice: katharina.von-schnurbein@cec.eu.int, tel: 224 312 835 nebo 255 708 220.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08