Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 sobota 24.srpna 2019   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisCo je třeba splnit pro získání dotací z fondů EU

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 24.8.2004
Základní otázkou, kterou řeší podnikatelé uvažující o dotacích ze strukturálních fondů EU, jsou podmínky, jež musí splnit. Uvádíme výběr odpovědí na dotazy, které byly kladeny na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Základní otázkou, kterou řeší podnikatelé uvažující o dotacích ze strukturálních fondů EU, jsou podmínky, jež musí splnit. Uvádíme výběr odpovědí na dotazy, které byly kladeny na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Lze z programu Školicí střediska získat dotaci na samostatné pořízení školicích programů a pomůcek?

Dotaci pouze na pořízení školicích pomůcek charakteru »investice« lze získat, pokud budou zachovány dolní a horní limity dotace pro celkový projekt (0,5 - 30 miliónů korun). Pořízení školicích programů (a školicích pomůcek, které mají formu nehmotných investic, například software) je ale vázáno na pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku. Pokud budou žadatelem malí a střední podnikatelé (MSP), lze do uznatelných nákladů projektu zahrnout náklady na pořízení nehmotného majetku do výše uznatelných nákladů na pořízení hmotného majetku.

V případě, že žadatelem bude podnik nesplňující definici MSP, lze do uznatelných nákladů zahrnout nehmotný majetek do výše 25 procent uznatelných nákladů pořizovaného hmotného majetku. Opět ale musí být zachovány dolní a horní limity dotace pro celkový projekt.

Mám šanci projít výběrovými kritérii programu Školicí střediska, pokud hodlám v rámci svého projektu pořizovat pouze školicí pomůcky

Samozřejmě ano. V rámci zveřejněných výběrových kritérií jsou rozlišena kritéria podle typu projektu, který žadatel hodlá realizovat. Jedná se o základní rozlišení pořízení/rekonstrukce školicího střediska a pořízení školicí pomůcky či programu.

Mohu z programu Marketing získat dotace na výstavu v zahraničí?

Ano, výstavy a veletrhy v zahraničí jsou jedním z uznatelných nákladů programu. Podmínky programu Marketing, včetně uznatelných nákladů, jsou k dispozici na internetových stránkách MPO.

Naše společnost je vývozcem dva roky. V loňském roce jsme vyvezli v objemu 3 milióny korun, letos očekáváme export za přibližně 30 miliónů korun a v příštím roce asi 60 miliónů. Nesplňujeme tedy podmínku objemu vývozu alespoň 5 miliónů korun v posledních třech letech. Je šance získat prostředky z programu Marketing?

Pravidlo objemu exportu překračujícího pět miliónů korun v alespoň tří po sobě jdoucích letech je závazným pravidlem pro žádost o prostředky z programu Marketing. Vaše společnost se tedy v rámci programu nemůže účastnit.

Na co mohou být prostředky ze zvýhodněných úvěrů použity?

V rámci znění všech programů zvýhodněných úvěrů (KREDIT, START, INOVACE - kombinovaná), konkrétně ve třetí části programů, jsou specifikovány uznatelné náklady projektů, které lze podpořit úvěrem. Ve stejné části znění programů jsou rovněž uvedeny náklady, které zvýhodněným úvěrem nelze financovat.

Otázky na téma „Jak získat peníze ze strukturálních fondů EU“ posílejte na adresu podnikani@economia.cz.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2019 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08