Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pondělí 24.září 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisO většinu dotací zatím není velký zájem

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 29.7.2004
Podnikatelé, kteří uvažují o využití dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, nemusejí spěchat. V rámci většiny položek operačního programu Průmysl a podnikání totiž bylo podáno jen velmi málo žádostí. Nejdůležitější je se nyní soustředit na co nejkvalitnější zpracování podnikatelského projektu, na který by byla dotace čerpána. Prozatím nejvíce žádostí bylo podáno v rámci programu Rozvoj, na který ovšem bylo vyčleněno nejméně peněz.

Podnikatelé, kteří uvažují o využití dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, nemusejí spěchat. V rámci většiny položek operačního programu Průmysl a podnikání totiž bylo podáno jen velmi málo žádostí. Nejdůležitější je se nyní soustředit na co nejkvalitnější zpracování podnikatelského projektu, na který by byla dotace čerpána. Prozatím nejvíce žádostí bylo podáno v rámci programu Rozvoj, na který ovšem bylo vyčleněno nejméně peněz.

Prosperita

Operační program Průmysl a podnikání obsahuje několik samostatných položek, v rámci kterých se podnikatelé mohou ucházet o dotaci. Jedním z nich je program Prosperita.
Ten je především určen pro zakládání, činnost a rozvoj vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů, které vytvářejí podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem zaměřených na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Projekt se může týkat stavební i nestavební investiční akce (pořízení nemovitosti, technické zhodnocení a oprava strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku a dalších činností zabezpečujících schválené cíle programu).
Pro projekty obsahující stavební práce se podpora pohybuje od tří do 150 miliónů korun, pro ostatní od půl do 30 miliónů korun. Dotace pro soukromé subjekty je přitom nejvýše 46 procent uznatelných nákladů, pro veřejný a neziskový sektor až 75 procent.

Školicí střediska

Cílem programu je dotace rozvoje infrastruktury pro vzdělávání a osvojování nových a klíčových dovedností pracovníků, které budou mít pozitivní dopady na stabilizaci podniku a jeho následný rozvoj.
Podpora pro úplatné nabytí nemovitosti a výstavbu oborového školícího střediska se pohybuje od 0,4 do 20 miliónů korun, v případě rekonstrukce, případně výstavby podnikového školicího zařízení od 0,25 do 10 miliónů korun. U pořízení, případně vývoje školicích středisek nebo školicího programu, jsou dotace od 0,1 do šesti miliónů korun, na jeden kompletní projekt v rámci tohoto opatření od 0,5 do 30 miliónů korun. Žadatel z veřejného a neziskového sektoru získá nejvýše 75 procent uznatelných nákladů, soukromé subjekty maximálně 46 procent.

Marketink

Podpory v oblasti marketinku jsou zaměřeny na usnadnění přístupu českých podnikatelů na zahraniční trhy. Podnikatelé snáze získají marketinkové informace a průzkumy, budou moci vyrobit kvalitnější propagační materiály a například také se mohou za zvýhodněných podmínek účastnit na zahraničních prezentacích, výstavách a veletrzích.
Příjemce podpory musí k datu podání žádosti být právnickou osobou (a. s., spol. s r. o., k. s., v. o. s. nebo družstvo), musí být exportérem a současně být malým nebo středním podnikatelem (mít méně než 250 zaměstnanců). Dotace se pohybují od 0,1 do 1 miliónu korun, maximálně však 46 procent uznatelných nákladů.

Inovace

Program Inovace se snaží podporovat lepší uplatnění nového nebo zlepšeného výrobku a služby na trhu nebo použití nové nebo zlepšené technologie ve výrobě.
Projekty podnikatelů tak mohou být směřovány buď do oblasti inovace výrobků a technologií, nebo na inovaci služeb. Příjemce podpory musí být podnikatel ve smyslu § 2 zákona č. 513/1991 Sb.
Podpora na inovace výrobku či technologie se pohybuje od tří do 50 miliónů korun, na inovace služeb od jednoho do 25 miliónů korun. V případě malých a středních podnikatelů je možné zažádat i o zvýhodněný úvěr s úrokovou sazbou tři procenta ročně se splatností až devět let a odkladem splátek až čtyři roky. Dotace je maximálně 46 procent (v případě úvěru až 60 procent) uznatelných nákladů.

Úspora energie

Cílem programu je podpořit projekty, které zjednodušeně povedou k úspoře energie. Patří sem například nové a efektivnější technologie zpracování energetických surovin, snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou a mnoho dalších.
Autor je ze společnosti Raven Consulting

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08