Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pátek 17.srpna 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisInformace Pozemkového fondu ČR

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 16.7.2004
Informace Pozemkového fondu ČR pro všechny oprávněné osoby, kterým podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon o půdě") nebyly dosud převedeny jiné pozemky nebo poskytnuty náhrady za původní pozemky, které jim nemohly být vydány (vráceny).

Informace Pozemkového fondu ČR pro všechny oprávněné osoby, kterým podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon o půdě") nebyly dosud převedeny jiné pozemky nebo poskytnuty náhrady za původní pozemky, které jim nemohly být vydány (vráceny).

Vážení klienti,

ze sdělovacích prostředků jste se možná již dověděli, že dne 6. srpna 2003 nabyl účinnosti zákon č. 253/2003 Sb., kterým došlo k některým změnám v postupu Pozemkového fondu ČR (dále jen PF) při prodeji státní zemědělské půdy oprávněným osobám a také k omezení doby trvání práva na bezúplatný převod jiných pozemků za pozemky nevydané podle zákona o půdě. Proto Vám aspoň touto formou podáváme základní informaci o nastalých změnách, abyste se v nové situaci lépe orientovali a mohli včas činit příslušné kroky k využití svých práv.

Předně Vás musím upozornit na to, že podle nového znění zákona o půdě je možnost bezúplatného převodu jiných pozemků omezena na dobu dvou let. U nároků vzniklých na základě rozhodnutí pozemkového úřadu začíná lhůta běžet po 6. 8. 2003 dnem nabytí právní moci a pokud rozhodnutí pozemkového úřadu nabylo právní moci před 6. 8. 2003, končí možnost bezúplatného převodu 31. 12. 2005. Pro oprávněné osoby, u kterých pozemkový úřad nerozhodoval a nárok na náhradu vznikl přímo ze zákona, končí tato možnost uplynutím dvou let ode dne, kdy právo na převod mohly uplatnit poprvé.

Změna nastala i v podmínkách prodeje státních zemědělských pozemků oprávněným osobám podle zákona č. 95/1999 Sb. (dále "zákon o prodeji státní půdy"). Oprávněnou osobou se napříště rozumí nejen ta, které nebyly původní pozemky vydány pozemkovým úřadem (popř. její právní nástupce), ale i ta oprávněná osoba, o jejíchž nárocích pozemkový úřad nerozhodoval proto, že původní pozemky byly v držení fyzické osoby. Obě tyto skupiny oprávněných osob jsou nyní při prodeji půdy ve stejném postavení a mají při prodeji podle § 7 přednost i před nájemci za předpokladu, že v žádosti o prodej pozemku uplatní nároky, které vznikly nevydáním původních pozemků v katastrálním území obce nebo v k.ú. sousedícím s katastrálním územím, do něhož náleží pozemek určený k prodeji. V každém případě je ale podmínkou přednosti, aby uplatněné nároky činily nejméně 70 % minimální ceny prodávaného pozemku.

Jistě víte, že Pozemkový fond ČR nabízí v pravidelných intervalech pozemky připravené k převodu a své nabídky zveřejňuje v denním tisku, na internetu www.pfcr.cz a na úředních deskách příslušných obcí. Upozorňuji však na to, že u nabídky je vždy uvedeno, jestli je určena oprávněným osobám a jde o bezúplatný převod podle zákona o půdě, nebo jestli jde o pozemky nabízené k prodeji podle § 7 zákona o prodeji státní půdy. Pro bezúplatný převod musí mít oprávněná osoba nárok ve výši nejméně ceny "náhradního" pozemku, při koupi (bez přednosti) stačí k podání žádosti na základě zveřejněné nabídky, aby oprávněná osoba měla nárok ve výši 50% ceny prodávaného pozemku (zbytek doplatí).

V této souvislosti upozorňuji i na to, že kterékoli Vaše restituční nároky mohou být započítány na kupní cenu pozemků nejen při prodeji podle § 7, ale při každém způsobu prodeje podle tohoto zákona. A pro úplnost dodávám, že pozemky zastavěné stavbou ve vlastnictví oprávněné osoby nebo pozemky s touto stavbou funkčně související převádíme i mimo veřejné nabídky, pouze na žádost oprávněné osoby.

Chci Vás všechny ubezpečit, že zemědělské půdy máme dostatek a že Vám jí také dostatečný objem včas nabídneme. Předpokládáme, že ročně nabídneme až 100 000 ha, což současnou celkovou výši restitučních nároků za nevydané pozemky převyšuje. Apeluji však na Vás, abyste na základě naší informace neváhali a naše nabídky včas využili, protože po uplynutí nově zavedené dvouleté lhůty již nebudeme moci "náhradní" pozemky bezúplatně převádět a bude možná již pouze finanční náhrada.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08