Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisRegionální rozvoj: na EU jsme připraveni

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 15.7.2004
Na čerpání evropských dotací připraveni jsme, záleží jen na nás, zda je získáme. Zda budeme schopni připravit a podat kvalitní projekt. Ti, kteří tvrdí, že nic nedostaneme, zřejmě takovou důvěru v naše občany nemají. Já jsem naopak přesvědčen, že Češi nejsou schopní o nic méně než občané jiných členských států.

Říká se, že stokrát opakovaná lež se pomalu stává pravdou. Málem se to stalo i v případě rozšířeného tvrzení, že na vstup do Evropské unie (EU) není naše republika připravena a že z evropských fondů nedostaneme vůbec nic. Pravda je však jiná.


Na čerpání evropských dotací připraveni jsme, záleží jen na nás, zda je získáme. Zda budeme schopni připravit a podat kvalitní projekt. Ti, kteří tvrdí, že nic nedostaneme, zřejmě takovou důvěru v naše občany nemají. Já jsem naopak přesvědčen, že Češi nejsou schopní o nic méně než občané jiných členských států.
Jeden z tzv. strukturálních fondů EU, Evropský fond regionálního rozvoje, má jako své poslání podporovat rozvoj podnikání v regionech, pomáhat zlepšovat dopravu a také dotovat vývoj a výzkum.
Není třeba dodávat, že právě toto dnes naše regiony potřebují. Samozřejmě každý region má jiné priority - např. Moravskoslezský kraj má jiné priority než jihočeská vesnička na rakouských hranicích. Nabídka fondu je ale tak široká, že může pomoci s mnoha problémy v mnoha oblastech.
Tak například malí a střední podnikatelé jistě uvítají, že EU podpoří jejich technologický rozvoj a investiční projekty, které jsou spojeny s místními zdroji, tradičními řemesly. Kraje mohou získat dotaci na zlepšování dopravní obslužnosti nebo na opravu komunikací II. a III. třídy, které jsou mnohde v žalostném stavu.
V neposlední řadě nabízí EU dotace pro podporu cestovního ruchu. Cestovní ruch je významným zdrojem příjmů pro naši republiku, a proto je potřeba, abychom této oblasti věnovali zvýšenou pozornost.
Z fondu bude možné financovat rekonstrukce památek a dalších turisticky významných míst, rozvoj informačních systémů a služeb. Není třeba dodávat, že růst v této i ve výše zmíněných oblastech s sebou také přinese vyšší počet pracovních příležitostí a efektem tak bude i snížení nezaměstnanosti, která dnes sužuje některé regiony.
Nabízí se otázka, kolik na to všechno EU přispěje. Stejně jako v případě jiných evropských peněz i zde platí pravidlo spoluúčasti. Co to znamená? Pokud bude podaný projekt schválen, bude financován ze tří zdrojů - z evropských, soukromých (pokud o dotaci žádá soukromý subjekt) a veřejných českých (tím je míněn státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí apod.).
Ten, kdo bude projekt podávat, by měl být připraven financovat 5-25 procent celkových nákladů. Evropská unie, pokryje tedy až tři čtvrtiny nákladů projektu. O dotaci může žádat řada subjektů: drobní podnikatelé, malé a střední podniky, obce, kraje i nestátní neziskové organizace. Stačí jen zpracovat kvalitní, prospěšný a také realistický projekt. Jsem přesvědčen, že naši občané to dokáží, jak jsem koneckonců zmínil na začátku.
Aby bylo možné z evropských strukturálních fondů čerpat, musela česká vláda zřídit několik programů, které budou jakýmsi prostředníkem mezi EU a těmi, kdo budou projekty podávat.
Ministerstvo pro místní rozvoj k tomuto účelu zřídilo tzv. Společný regionální operační program (SROP). Právě ten bude zprostředkovávat dotace z EU do výše zmiňovaných oblastí. S potěšením konstatuji, že naše ministerstvo nezaspalo, program včas připravilo a bude moci naplňovat to, co je jeho posláním - podporovat všestranný rozvoj našich regionů.
Jsem rád, že se nestalo to, co někteří předpovídali, že jsme rozhodně nezaspali a finance z EU můžeme získat. Teď už záleží jenom na nás, jak kvalitní projekty podáme. Naše ministerstvo je samozřejmě připraveno všemožně pomoci. Přeji všem současným i budoucím žadatelům hodně úspěchů a štěstí.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08