Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pátek 20.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisSoustava Natura 2000 chrání přírodu v rámci Evropské unie

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 21.6.2004
Soustava Natura 2000 se zabývá ochranou přírody. Nejen o ní jsme hovořili s vedoucím správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leošem Štefkou.

Soustava Natura 2000 se zabývá ochranou přírody. Nejen o ní jsme hovořili s vedoucím správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leošem Štefkou.

- Co je vlastně Natura 2000?

Tímto názvem je označena soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území Evropské unie. S naším vstupem do evropského společenství se týká i nás.

- Co to v praxi znamená?

Součástí našeho právního řádu jsou od května dvě důležité směrnice. První se týká ochrany volně žijících ptáků. V České republice bylo vybráno jedenačtyřicet oblastí, žádná z nich však nezasahuje do našeho regionu.
Druhá směrnice je zaměřena na ochranu přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a bezprostředně se dotýká i našeho regionu. Zabezpečením postupu zavádění systému Natura byly pověřeny správy chráněných krajinných oblastí. Z více než devíti set vymezených lokalit bylo do kompetence Správy CHKO Moravský kras zařazeno čtyřicet.

- Příprava na systém Natura začala před třemi roky. Jak postupovala?

Existuje seznam druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť a je stanoveno, že každý členský stát Evropské unie je povinen zabezpečit jejich přísnější ochranu. V ČR byl vypracován katalog biotopů a skupina odborníků zmapovala jejich výskyt. Tak vznikl první návrh národního seznamu oblastí zahrnutých do soustavy Natura.

- V čem nyní spočívá práce pracovníků Správy CHKO?

Do konce června musíme kontaktovat vlastníky pozemků, obce a další partnery v daných oblastech. Informujeme je o vybrané lokalitě a režimu stanovené ochrany a společně diskutujeme o připomínkách. Pokud by vlastníkovi vyhlášením ochrany vznikla nějaká újma, pak má ze zákona nárok na náhradu. I o tom se hovoří. V příštím týdnu například budeme mít jednání s vedením Školního lesního podniku Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity ve Křtinách.

- A co bude následovat?

Návrh národního seznam bude předán do Bruselu. Bude- li přijat, pak budeme povinni tyto lokality do šesti let zařadit do některé z kategorií chráněných oblastí, případně dohodnout tak zvaný smluvní režim ochrany. Tak hladký průběh nepředpokládáme, protože zatím byly všem zemím návrhy vráceny k dopracování.

- Můžete přiblížit některé z lokalit v našem regionu?

Některé z nich jsou už zařazeny do systému ochrany (Květnice v Tišnově). Druhým typem je například půda s letní kolonií netopýrů ve křtinském chrámu nebo lysickém zámku. Specifické jsou lokality, které zatím nebyly chráněny. To je případ asi šesti hektarů ve Vranové u Letovic, kde se vyskytuje motýl modrásek bahenní.

- Nevyplynou vlastníkům pozemků z programu Natura jen povinnosti a omezení?

Zákon mluví o udržení příznivého stavu, což v podstatě znamená, že by se mělo na pozemcích hospodařit jako doposud, aby chráněné stanoviště nebylo ohroženo. Případná ekonomická újma bude kompenzována. Na příslušné vyhlášce se v současné době pracuje. Do systému jsou například navrženy i části zemědělských pozemků nad jeskynními systémy. Tím, že budou zařazeny do programu Natura, se otevře majitelům cesta k čerpání finančních prostředků, což by mohlo být pro zemědělce výhodné.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08