Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisDatabáze dotačních programu volně přístupná na stránce MMR ČR

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 10.2.2004
„Databáze dotačních programů“ je aplikací, která slouží k získání základních informací o aktuálních dotačních programech v České republice. Obsahuje data a informace o dostupných dotačních programech podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů, které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR). Na informační stránce, která se nám objeví po prvním poklepání záložky Dotace je k dispozici ke stažení instalační soubor (1.5 MB), který každému zájemci umožní po jeho nainstalování pravidelnou aktualizaci z internetu.

„Databáze dotačních programů“ je aplikací, která slouží k získání základních informací o aktuálních dotačních programech v České republice. Obsahuje data a informace o dostupných dotačních programech podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů, které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR).

Na informační stránce, která se nám objeví po prvním poklepání záložky Dotace je k dispozici ke stažení instalační soubor (1.5 MB), který každému zájemci umožní po jeho nainstalování pravidelnou aktualizaci z internetu.

Zveřejněná informace skromně mlčí i o autorovi této aplikace. Teprve na základě e-mailového odkazu pro zasílání podnětů a připomínek se nám podařilo zjistit, že systém vyvinula Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje ( http://www.rra.cz), která ji ve spolupráci s MMR dala k dispozici uživatelům na jeho stránkách (http://www.mmr.cz). Slavnostní presentace a spuštění této služby proběhlo 23.ledna 2004 na MMR. Od té doby je aplikace v ověřovacím a zkušebním provozu.

Rádi bychom ocenili velký kus práce, který autoři této aplikace, udělali. Široké veřejnosti, obcím, neziskovým organizacím i podnikatelům tak nabídli mimořádně cennou pomůcku, kterou již dlouho postrádali všichni, kdo se zabývají získáváním a využíváním dotací. Doposavad bylo mapování všech možností získat finanční pomoc pro různé oblasti činnosti velmi obtížné a informace se často získávaly náhodně a nesystematicky.

Shrnutí informací o aplikaci:

· Zdrojem dat je databáze dotačních programů od různých vyhlašovatelů která poskytuje jednotnou a přehlednou informaci o možnostech spolufinancování rozvojových projektů z veřejných zdrojů.

· Průběžnou aktualizaci databáze zajišťuje MMR

· Aplikaci je možno používat na všech počítačích.

· Vyhledávací menu aplikace je navrženo tak, aby výběr nevyžadoval zvláštní dovednosti pro práci na PC.

· Vyhledávání dotačních programů se provádí interaktivně, podle nabídky parametrů, které si zvolí uživatel.

· Úvodní menu aplikace obsahuje interaktivní návod k použití a dílčí menu:

o vymezující žadatele a místo (území), ve kterém má být projekt realizován,

o umožňující aktualizaci dat,

o specifikující výstupy v tiskové nebo digitální podobě (výběru a přístup k sestavám).

o upřesňující datum příjmu žádostí,

o vymezující tématické oblasti,

o ukazující finanční objem dotace a procenta spolufinancování

Potvrdili jsme si, že stažení instalačního souboru a dále i vlastní databáze není velkým problémem. Na ploše se Vám po úspěšné instalaci objeví ikona se zřetelným znakem EURO a textem Databáze dotačních programů. Ovládání je intuitivní, snadnou orientaci v aplikaci podporuje kontextové menu a další informace v HELP. První záložka, které se automaticky objeví po poklepání ikony obsahuje úvodní nápovědy, označení verze databáze (datum její poslední aktualizace), tlačítka pro zahájení nového vyhledávání nebo načtení již dříve uložených parametrů.

Druhá záložka obsahuje základní parametry výběru, vymezení žadatele a místa realizace Třetí záložka rozšiřuje parametry výběru o závěrečném termínu příjmu žádostí, vymezení tématické oblasti, velikosti dotace, podílu spolufinacování.Čtvrtá – výsledná záložka přináší výsledek vyhledávání, tlačítko funkce uložení parametrů výběru a přístup k sestavám.Mezi záložkami lze přecházet tlačítky vpřed a zpět a také prostřednictvím ikon v levém horním rohu záložek, pokud jsou aktivní.

Každý dotační program je zpracován přehlednou a jednotnou formou bez ohledu na vyhlašovatele. Pro získání podrobnějších informací (žádost, formuláře, specifické podmínky) je uveden odkaz na konkrétní WWW stránku vyhlašovatele. Vybrané programy je možno prohlížet v různé úrovni podrobností (přehledový seznam, podrobnější seznam, detaily o programech), třídit, tisknout a exportovat v různých formátech výstupních souborů (PDF, RTF). Výstupy je možné uložit či posílat elektronickou poštou.

Uživatel aplikace uskutečňuje výběr hledaného rozvojového programu po zadání několika nabídnutých parametrů, kterými specifikuje svůj požadavek. Seznam vybraných dotací, které splňují podmínky uživatele, je přehledně zobrazen. Každá vybraná dotace je popsána podle jednotného vzoru na cca jednom listu A4. Uživatel si jí může prohlédnout na obrazovce nebo jí vytisknout popř. využít digitální výstup. Po získání základních informací o vhodné dotaci se může uživatel obrátit prostřednictvím Internetu, na základě zobrazeného odkazu v aplikaci, na vyhlašovatele (příslušné ministerstvo nebo jinou instituci) pro detailní informace.

Aplikace je zpracována prostřednictvím moderních programovacích nástrojů, které umožní všestranné použití produktu běžným uživatelem výpočetní techniky s velmi nízkými nároky na kvalitu počítače. Aplikaci lze spouštět i z diskety. Při vyvolání programu na PC, který je připojen na internet, je možno aktualizovat databázi dotací ze serveru MMR. Návod k obsluze se objeví hned po instalaci a spuštění aplikace.

Určitě Vám stojí zato si potřebný software naistalovat a získat tak účinný nástroj pro rychlou orientaci o dostupných dotačních titulech a získané informace efektivně využít pro rozvoj našich obcí, neziskových organizací a podnikatelských aktivit.

Další stránka zaměřená na dotace na obzoru – konkurence nebo spolupráce ?Podle zveřejněných informací Společnost Raven Consulting (http://www.raven.cz) chystá společně se společností Economia, a. s., konkrétně s divizí Economia on-line, (http:/www.ihned.cz) nové webové stránky edotace.cz. Uživatel na nich najde nejen souhrnné a přehledné informace o strukturálních fondech a Fondu soudržnosti, ale také o dotacích, které bude nabízet ČR prostřednictvím programů jednotlivých ministerstev. Stránky by měly být dostupné od počátku letošního března a budou pro všechny uživatele zdarma.

Systém bude vyhledávat vhodné dotace jednak podle informacích o zájemci, jednak podle konkrétního předmětu investice. Výstup bude obsahovat údaje o tom, jaké jsou uznatelné výdaje, podmínky pro příjemce dotace, jak velká může být dotace, jak má projekt vypadat, včetně vzorů projektu i odborných studií, kde si obstarat další informace apod.

Na stránkách by měly být také přehledy o tom, kolik peněz může do jednotlivých oblastí přijít, a také údaj, kolik uchazečů může v soutěži o nabízené prostředky uspět. Tím chce systém čelit praktikám některých poradenských firem, které slibují téměř stoprocentní úspěšnost.

Závěr:

Domníváme se, že by pro další rozvoj informatiky v oblasti dotací velmi prospěla vzájemná spolupráce mezi subjekty, které se problematice věnují. Časem by se jednotliví provozovatelé databází mohli specializovat např. jeden na oblast domácích dotací, druhý na oblast dotací poskytovaných EU, ale i dalšími evropskými a světovými zahraničními organizacemi a subjekty. Nabídka různých příležitostí je obrovská a orientace v nich velmi obtížná. Co se týče neziskového sektoru, tam již existuje řada informačních zdrojů, které přináší aktuální informace o vyhlašovaných programech (http://www.neziskovky.cz, http://www.nros.cz, http://www.europeum.info, atd). Po vstupu ČR do EU se škála příležitostí určitě ještě značně rozšíří. Pomoc při překonávání jazykových bariér a zvládání náročné a obtížné orientace v záplavě informací, bude pro všechny zainteresované velmi potřebná a žádaná.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08