Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 úterý 17.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisEvropská ochrana počítá i s naší faunou a flórou

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 27.1.2004
Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy loni dokončila návrh živočišných a rostlinných druhů a lokalit pro zařazení do projektu NATURA 2000. Ten je nejdůležitějším v oblasti ochrany životního prostředí, na který musí Česká republika přistoupit při vstupu do Evropské unie. Soustava NATURA 2000 má celoevropsky zajistit ochranu významných přírodních stanovišť, chráněných druhů a živočichů. V podstatě je to propracovaný systém zajišťování ochrany a péče o cenná území. Cílem je jednak tato území zachovat a v neposlední řadě také zajistit v Evropě, aby je uměla společnost využívat při zachování nebo i zlepšování kvalit.

Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy loni dokončila návrh živočišných a rostlinných druhů a lokalit pro zařazení do projektu NATURA 2000.
Ten je nejdůležitějším v oblasti ochrany životního prostředí, na který musí Česká republika přistoupit při vstupu do Evropské unie. Soustava NATURA 2000 má celoevropsky zajistit ochranu významných přírodních stanovišť, chráněných druhů a živočichů. V podstatě je to propracovaný systém zajišťování ochrany a péče o cenná území. Cílem je jednak tato území zachovat a v neposlední řadě také zajistit v Evropě, aby je uměla společnost využívat při zachování nebo i zlepšování kvalit.

V současné době probíhá v celé České republice v souvislosti s projektem NATURA 2000 navrhování přírodních lokalit do zásobníku návrhů. Podkladem je mapování stanovišť, na kterém ochránci přírody pracovali v uplynulých třech letech. V Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy jsou do zásobníku návrhů zařazena jako přírodně cenné území Dářská rašeliniště, Žákova hora a část území přírodní rezervace Řeka. "Území Dářské rašeliniště zahrnuje přírodní rezervaci Dářko a Radostínské rašeliniště," doplnila Pavla Miková ze žďárské správy CHKO.

V návrhu jsou čtyři rostliny

Souběžně probíhají návrhy lokalit pro živočišné a rostlinné druhy. V České republice je to jenom několik rostlinných druhů. Pro Žďárské vrchy byly navrženy lokality pro dva druhy mechorostů. Je to šikoušek zelený a srdcnatka fermežová. Z vyšších rostlin jsou navrhovány také dva druhy, je to hořeček český a puchýřka útlá.

"Zařazení těchto lokalit a druhů do zásobníku znamená, že jsou teď čekateli mezi lokalitami, které by mohly být vyhlášeny naturovými," vysvětlila další postup Miková. Podle ní to nebude znamenat, že by v dané lokalitě platila přísnější pravidla ochrany přírody. "Je třeba zachovat stávající režim, který umožňuje život těch druhů," dodala Pavla Miková.
K celoevropské ochraně bezobratlých navrhuje CHKO Žďárské vrchy dva druhy motýlů a jeden druh vážky. Jedná se o modráska bahenního a modráska očkovaného. Podle návrhu by měla být naturovým druhem také vážka žlutoskvrnná. Z živočichů vázaných na vodní prostředí na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy se návrh týká obojživelníků kuňky ohnivé a čolka velkého. Z ryb je to potom vranka obecná a mihule potoční.

Zařadit chtějí také netopýry

V oblasti savců letounů chce CHKO Žďárské vrchy zařadit do zásobníku návrhů čtyři lokality, ve kterých žijí netopýři. Dvě jsou na území chráněné krajinné oblasti a dvě mimo ni. Na zámku ve Žďáru nad Sázavou je letní kolonie netopýra brvitého a v Borové u Poličky v kostele sv. Markéty je letní kolonie vrápence malého.

Mimo území CHKO je to kostel v Doubravníku, kde je velmi početná letní kolonie netopýra velkého. Vedle toho je to papírna Prudká, kde vedle sebe žijí neuvěřitelným způsobem dlouhou řadu let dvě letní kolonie netopýra brvitého a vrápence malého. "Příčinou této zvláštnosti je pravděpodobně to, že jsou oba druhy teplomilné.

Vlivem globálního oteplování dochází k postupnému osidlování i vyšších nadmořských výšek. Oba druhy mají v papírně maximálně vhodné podmínky, protože na půdě nad provozem je velké teplo," vysvětlil mluvčí správy CHKO Jaromír Čejka.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08