Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pátek 20.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisRozpočtové výdaje EU 2004 na podporu zemědělství překročí 50 mld. EUR

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 14.1.2004
Evropský parlament schválil rozpočet EU na rok 2004, jehož součástí jsou výdaje 50 462 mil. EUR na financování společné zemědělské politiky. K této rekordní sumě výdajů na podporu zemědělství přispěly dodatečné výdaje spojené s očekávaným přijetím deseti nových členských států do EU od 1. května 2004. Rozšíření EU o nové členy však znamená, že se rozpočet na společnou zemědělskou politiku zvyšuje pouze o 2 400 mil. EUR (to je asi o 5 %), a to hlavně proto, že přímé platby na podporu zemědělských podniků nebudou v rozpočtu až do roku 2005 zahrnuty a také proto, že finanční prostředky na podporu trhu podle pravidel společné zemědělské politiky pro nové členské státy mají být vyplaceny pouze za osm měsíců (květen až prosinec 2004).

Evropský parlament schválil rozpočet EU na rok 2004, jehož součástí jsou výdaje 50 462 mil. EUR na financování společné zemědělské politiky. K této rekordní sumě výdajů na podporu zemědělství přispěly dodatečné výdaje spojené s očekávaným přijetím deseti nových členských států do EU od 1. května 2004.
Rozšíření EU o nové členy však znamená, že se rozpočet na společnou zemědělskou politiku zvyšuje pouze o 2 400 mil. EUR (to je asi o 5 %), a to hlavně proto, že přímé platby na podporu zemědělských podniků nebudou v rozpočtu až do roku 2005 zahrnuty a také proto, že finanční prostředky na podporu trhu podle pravidel společné zemědělské politiky pro nové členské státy mají být vyplaceny pouze za osm měsíců (květen až prosinec 2004).
Rozpočet pro dosavadních patnáct členských států EU na rok 2004 ve výši 48 053 mil. EUR je ve skutečnosti o 0,7 % menší než v roce 2003 a přibližně o 2 500 mil. EUR nižší než maximum schválené právně závaznými dohodami o finančních perspektivách na období 2000-2006. Podle Komise je hlavním důvodem pro redukci výdajů na zemědělství v EU-15 skutečnost, že významná suma přímých plateb, která by jinak byla vyplacena v roce 2004, byla vydána zálohově nad rozpočet 2003 už v minulém roce, aby se zmírnily problémy a škody zemědělců způsobené povodněmi a následným suchem.
Z právního hlediska byl formálně přijat pouze rozpočet EU-15. Právně má být „upraven“ až po začlenění všech údajů za EU-25 těsně před rozšířením 1. května 2004.
Komisařka EU pro rozpočet Michaele Schreyer přivítala dohodu o rozpočtu s poukazem na to, že ve vztahu k hrubému domácímu produktu EU je rozpočet 2004 na „historicky nízké úrovni“. Celkové rozpočtové výdaje na rok 2004 činí 99 724 mil. EUR, které představují 0,98 % HDP Evropské unie. Tato suma je asi o 11 800 mil. EUR nižší než maximum plateb, které umožňují dohody o finančních perspektivách. Komisařka prohlásila, že obavy z nadměrného růstu rozpočtu v důsledku rozšíření Unie byly zbytečné. Současně dodala, že i při respektování rozpočtové discipliny se musí počítat s tím, že očekávání a závazky pokud jde o výdaje na nové členské státy, se budou postupně zvyšovat.
Rozpočet 2004 je prezentován v nové formě. Zahrnuje 31 separátních rozpočtových kapitol podle různých oblastí aktivity EU. Zemědělství a rozvoj venkova budou v novém systému nadále spojeny a vedeny pod kapitolou 5, ačkoli zemědělství i rozvoj venkova musí být respektovány v separátních rozpočtových podkapitolách. Avšak výdaje na podporu trhu s rybami a rybími produkty byly vyňaty ze zemědělského rozpočtu a začleněny do zvláštní kapitoly č. 11 s výdaji 913,38 mil. EUR pro EU-15 a 986,42 mil. EUR pro EU-25 a podobně určité prvky ochrany zdraví a spotřebitele byly zařazeny do nové kapitoly, a to pod č. 17 s rozpočtem 400,61 mil. EUR pro EU-15 a 470,43 mil. EUR pro EU-25.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08