Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pondělí 24.září 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisRostlinolékařská kontrola českých brambor při vývozu do Bavorska

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 5.1.2004
Na žádost Státní rostlinolékařské správy poskytl Bavorský zemský úřad pro zemědělství - Institut pro ochranu rostlin, který je bavorským úředním orgánem oprávněným provádět rostlinolékařské dovozní kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů sdělení o postupu bavorské rostlinolékařské služby při provádění rostlinolékařské kontroly dovážených zásilek nesadbových brambor českého původu.

Na žádost Státní rostlinolékařské správy poskytl Bavorský zemský úřad pro zemědělství - Institut pro ochranu rostlin, který je bavorským úředním orgánem oprávněným provádět rostlinolékařské dovozní kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů sdělení o postupu bavorské rostlinolékařské služby při provádění rostlinolékařské kontroly dovážených zásilek nesadbových brambor českého původu.

Při vývozu do EU přes státní hranice SRN - spolkové země Bavorska musí být zásilka nesadbových brambor doprovázena rostlinolékařským osvědčením vydaným SRS, které stvrzuje splnění fytokaranténních požadavků EU. Přechod státní hranice lze uskutečnit pouze na některém z úředních vstupních míst v Bavorsku určených k provádění fytokaranténní dovozní kontroly, kterými jsou celní úřad Furth im Wald, celní úřad Waidhaus a celní úřad Schirnding- Landstrasse.

Podle sdělení vedoucího odboru karantény SRS Ing. Michala Hnízdila provádějí bavorští fytokaranténní inspektoři při vlastní dovozní rostlinolékařské prohlídce zásilek brambor kontrolu rostlinolékařského osvědčení a dalších přepravních dokladů, kontrolu totožnosti zásilky s důrazem na shodu vlastního nákladu s údaji v rostlinolékařském osvědčení a dalších dokladech, popřípadě vyšetření zeminy ulpělé na hlízách brambor a v dopravním prostředku na výskyt karanténních druhů cystotvorných háďátek. Kromě toho provádějí odběr vzorku 200 hlíz bramboru z každé zásilky pro pozdější laboratorní testování přítomnosti karanténních bakterií způsobujících závažné choroby brambor - bakteriální kroužkovitost (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) a hnědou hnilobu (Ralstonia solanacearum). Zásilka však není zadržena v karanténě do ukončení tohoto testování a může být propuštěna do volného oběhu.

Pokud je zásilka určena k vykládce v jiném členském státě EU než SRN, je propuštěna v celním režimu tranzitu (T 1) k provedení rostlinolékařské kontroly a k vyclení v celním úřadě v místě vykládky. Dovozce zásilky musí být registrován pro účely rostlinolékařské péče ve členském státě EU příslušném místu vykládky.

Pro úplnost je třeba připomenout, že do členských států EU lze vyvážet nesadbové brambory původem z České republiky na základě Rozhodnutí Evropské Komise 2003/450/EC ze dne 18. června 2003, kterým byla opatření užívaná v České republice v ochraně proti šíření Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus uznána za rovnocenná opatřením užívaným ve členských státech EU.

Ing. Bořivoj Zbuzek, referent SRS pro kontakt s veřejností

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08