Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pátek 20.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisAktuální stav v přípravě veterinární legislativy na vstup do EU

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 24.11.2003
Dne prvního července nejenže nabyla účinnosti novela zákona č. 131/2003 Sb., která novelizuje veterinární zákon č. 166/1999 Sb., a tím jej plně harmonizuje s veterinární legislativou EU, ale vsoučasné době již vyšly všechny prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Připomněl to tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben.

Dne prvního července nejenže nabyla účinnosti novela zákona č. 131/2003 Sb., která novelizuje veterinární zákon č. 166/1999 Sb., a tím jej plně harmonizuje s veterinární legislativou EU, ale vsoučasné době již vyšly všechny prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Připomněl to tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben.

"Pro SVS je velkým zadostiučiněním, že se jí podařilo tyto vyhlášky nejen napsat a předložit do schvalovacího procesu, ale dočkat se i jejich přijetí. Tento schvalovací proces se podařilo za přispění ministerstva zemědělství uspíšit přes připomínková řízení až po vyjádření Legislativní radou vlády. Nyní tedy můžeme před orgány EU s čistým svědomím říci, že jsme splnili to, co jsme si předsevzali," konstatoval mluvčí.

Podle Dubna ale nyní nastává pro SVS další práce, a to dokázat vtzv. tabulkách shody, že naše legislativa je opravdu v souladu s tou evropskou tak, jak tvrdíme. "Nyní lze říci, že z těchto tabulek v celkovém počtu zhruba 160 bylo do Bruselu odesláno téměř 30 a do konce listopadu bude hotovo dalších asi 15. Do konce roku pak počítáme s dalšími, aby pak počátkem roku byly "doraženy" ty zbývající. Bez všech vypracovaných tabulek shody nebude ve finální hodnotící zprávě z EU posouzena naše veterinární legislativa jako úplně a to tak že "doopravdy úplně" harmonizovaná," uvádí Duben.

Celkový přehled přijaté veterinární legislativy:

První krok:

Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), nabyla účinnosti dnem 1. července 2003, s výjimkou ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Druhý krok:

Stav transpozice a implementace prováděcích právních předpisů:

1. Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky

Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

2. Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře

Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

3. Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

Vyhláška nabyla účinnosti dne 11.7.2003.

4. Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky

Vyhláška nabyla účinnosti dne 14.7.2003.

5. Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Vyhláška nabyla účinnosti dne 5.9.2003.

6. Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a vjejich produktech

Vyhláška nabyla účinnosti dne 5.9.2003.

7. Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání

Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.9.2003.

8. Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.9.2003.

9. Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích

Vyhláška nabyla účinnosti dne 17.9.2003.

10. Vyhláška č. 299/2003 Sb., o obecných a zvláštních opatřeních pro tlumení nákaz zvířat a jejich zdolávání a o ochraně zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka

Vyhláška nabyla účinnosti dne 17.9.2003.

11. Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy

Vyhláška nabyla účinnosti dne 30.9.2003

12. Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

13. Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

14. Vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů

Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.11.2003, s výjimkou části II, která nabývá účinnosti dnem 1. května 2004, a s výjimkou části III, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

15. Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Vyhláška nabyla účinnosti dne 10.11.2003.

16. Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů zetřetích zemí

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

17. Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat zetřetích zemí

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

18. Vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, vnichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.

19. Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

20. Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii vplatnost.

21. Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející zakvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu zetřetích zemí

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

22. Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu zetřetích zemí

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

23. Vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů zetřetích zemí

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08