Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 sobota 25.května 2019   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisČR nepožaduje pro své zemědělce 2660 mil. Kč z EU

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 13.10.2003
Z přístupové smlouvy vyplývá povinné spolufinancování "Horizontálního plánu rozvoje venkova" (HRDP) z rozpočtu ČR ve výši 20 procent, k nimž přidá EU 80 procent. Na každou naši jednu korunu poskytne EU tedy 4 Kč. Dohodnutý finanční rozměr podpory uvedeného programu pro rok 2004 je stanoven pro EU ve výši 4500 mil. Kč a ČR ve výši 1100 mil Kč, s možností pouze maximálně 20 procent přerozdělit do jiných podpor v rámci agrokomplexu. Návrh rozpočtu kapitoly 329 Ministerstva zemědělství však pro rok 2004 stanovuje poskytnout pouze 460 mil. Kč na financování uvedeného programu z českých zdrojů, k nimž plánuje MZe přisunout pouze 1840 mil. Kč z rozpočtu EU. To znamená snížení prostředků z EU o 2660 mil. Kč, o téměř o 60 procent. Celkem je financování tohoto programu nižší o 3300 mil. Kč.

ČR nepožaduje pro své zemědělce 2660 mil. Kč zEU

Z přístupové smlouvy vyplývá povinné spolufinancování "Horizontálního plánu rozvoje venkova" (HRDP) z rozpočtu ČR ve výši 20 procent, k nimž přidá EU 80 procent. Na každou naši jednu korunu poskytne EU tedy 4 Kč. Dohodnutý finanční rozměr podpory uvedeného programu pro rok 2004 je stanoven pro EU ve výši 4500 mil. Kč a ČR ve výši 1100 mil Kč, s možností pouze maximálně 20 procent přerozdělit do jiných podpor v rámci agrokomplexu.

Návrh rozpočtu kapitoly 329 Ministerstva zemědělství však pro rok 2004 stanovuje poskytnout pouze 460 mil. Kč na financování uvedeného programu z českých zdrojů, k nimž plánuje MZe přisunout pouze 1840 mil. Kč z rozpočtu EU. To znamená snížení prostředků z EU o 2660 mil. Kč, o téměř o 60 procent. Celkem je financování tohoto programu nižší o 3300 mil. Kč.

Pokud ČR transparentně a jasně prostřednictvím státního rozpočtu nevloží vyjednané finanční prostředky, neposkytne asi EU dohodnutý rozsah finančních prostředků. Důsledkem bude snížení podpory hospodaření na travních porostech v horských a méně příznivých oblastech a naprostá absence agroenvironmentálních opatření v rámci celého území ČR. Zároveň to může znamenat, že uživatelé travních porostů odstoupí od nájemních smluv z části travních porostů, které nepotřebují pro krmivo, a ty mohou zůstat neobdělávány. Tyto obavy dále prohlubuje i skutečnost směřovat jednoduché platby v rámci ČR pouze na ornou půdu.

Upozorňuji na tento závažný nedostatek v rozpočtu ministerstva zemědělství a rozpor v deklarované a navrhované podpoře zemědělství. Tímto návrhem je podpora multifunkčního zemědělství popírána. Právě HRDP má dorovnat újmu hospodaření v horších oblastech, podpořit údržbu krajiny, údržbu travních porostů v nepříznivých oblastech, a podpořit na celém území ČR, tedy i v produkčních oblastech, travní porosty, zatravňování a zalesňování horších půd, obhospodařování mokřadů, meziplodiny, travní pásy okolo toků apod. Jsou to plošné podpory nevyžadující složitou administrativu, ani žádné projekty vyžadující pouze správnou evidenci půdy.

Dalším velkým problémem rozpočtu roku 2004 je nenavrhované dorovnání přímých plateb ve výši pouze 5200 mil. Kč z našich zdrojů, nikoliv vyjednaných 7600 mil. Kč. Náš návrh je ve výši jen 68 procent snížený o 2400 mil. Kč. Tedy naše dorovnání do výše 55 procent plateb zemědělců EU se v roce 2004 nekoná.

Marie Brodinová, ředitelka Okresní agrární komory Havlíčkův Brod

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2019 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08