Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 pátek 20.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisGrantem chtějí podpořit příliv investic do regionu

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 7.7.2003
Jihočeský kraj chce novým více než třímiliónovým grantem podpořit příliv tuzemských i zahraničních investic do regionu a pomoci tak vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj podnikání a pracovních příležitostí.

Jihočeský kraj chce novým více než třímiliónovým grantem podpořit příliv tuzemských i zahraničních investic do regionu a pomoci tak vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj podnikání a pracovních příležitostí.

Právo o tom informovala mluvčí krajského úřadu Maria Ptáčková s tím, že grantový program už schválila minulý týden rada kraje. "Návrh na vyhlášení tohoto grantového programu byl jedním z výsledků krajského projektu, který se zabýval vytvořením systému regionálních pobídek pro investory. Poznatky ze zemí Evropské unie totiž potvrzují, že úspěšnost při získávání přímých investic je podmíněna jednak atraktivitou regionu a jeho hlavních sídelních center a zároveň i kvalitou managementu měst a obcí. V tomto kontextu je proto vhodný selektivní přístup k podpoře výstavby nových či zkvalitňování stávajících průmyslových zón," konstatoval první náměstek hejtmana Jiří Vlach (US-DEU). Program grantu je rozdělen na tři části - plány, marketing a obnovu. V rámci prvé z nich hodlá kraj podpořit plány, které přímo souvisejí s přípravou průmyslových zón a objektů. Konkrétně se může jednat o příspěvky na zhotovení regulačních plánů, koncepcí, urbanistických studií a studií využitelnosti území i na řešení pozemkových úprav, vlastnických vztahů k pozemkům a zpracování rozvojových strategií na podporu přílivu investic. Obdobě je tomu u marketingových aktivit směřujících k přílivu investic. Jedná se hlavně o informační systémy pro investory, propagační akce, internetové prezentace, nabídkové tiskoviny i účasti na veletrzích a výstavách investičních příležitostí. Vypracování nabídky nevyužitých prostor v průmyslových halách a areálech, vhodných pro zahraniční investory a rozvoj nových podnikatelských aktivit, podpoří třetí grantové opatření směřující k obnově území. O jednotlivé granty ve výši 50-300 tisíc korun se mohou ucházet města a obce Jihočeského kraje, jejich svazky, sdružení i instituce s majoritní účastí samosprávy. Minimální požadovaná finanční spoluúčast žadatele je v případě plánů a marketingu padesát procent a u grantu na obnovu území pětatřicet procent. Doba realizace projektů nesmí překročit dvanáct měsíců. "Žádosti o grant musejí být doručeny v zalepené obálce na adresu Jihočeský kraj - Krajský úřad, oddělení projektového řízení, U Zimního stadiónu 1952/2, 370 76 České Budějovice a nebo osobně na podatelnu krajského úřadu, nejpozději 11. srpna letošního roku v 11.00 hodin. Bližší informace, včetně formuláře žádosti, lze získat na internetových stránkách www.kraj-jihocesky.cz a nebo přímo na oddělení projektového řízení krajského úřadu," upřesnila podmínky mluvčí krajského úřadu.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08