Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 čtvrtek 19.července 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisSoudnictví a soudy v EU

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 27.5.2003
Pomalost a nefunkčnost českých soudů, to jsou problémy, které Evropská komise nejvíce vytýká České republice. Na oblast soudnictví soustředila Evropská komise při přístupových rozhovorech s kandidátskými zeměmi velkou pozornost a desítka budoucích členů si také nejednou vyslechla ostré výtky. Ty se obvykle týkaly nefunkčnosti a pomalosti zdejších soudů. Tlak evropských institucí na nováčky však nebyl zbytečný - právě na stavu justice totiž bude záležet, zda se v nových zemích skutečně plně prosadí evropské (komunitární) právo.

Pomalost a nefunkčnost českých soudů, to jsou problémy, které Evropská komise nejvíce vytýká České republice.

Na oblast soudnictví soustředila Evropská komise při přístupových rozhovorech s kandidátskými zeměmi velkou pozornost a desítka budoucích členů si také nejednou vyslechla ostré výtky. Ty se obvykle týkaly nefunkčnosti a pomalosti zdejších soudů. Tlak evropských institucí na nováčky však nebyl zbytečný - právě na stavu justice totiž bude záležet, zda se v nových zemích skutečně plně prosadí evropské (komunitární) právo. O tom, že je bruselská kritika oprávněná, svědčí i přístup nynějšího ministra spravedlnosti Pavla Rychetského, který ve čtvrtečních LN vyjádřil nespokojenost se stavem české justice a slíbil připravit dlouho očekávanou reformu. Kritéria pro členství v oblasti soudnictví stanovila Evropská unie již v roce 1993 v Kodani. Zjednodušeně řečeno jde o tři hlavní zásady: soudy musí být výkonné, rychlé a nezávislé. České soudnictví obstojí v Evropě jen tehdy, pokud bude poskytovat účinnou ochranu občanům, ať již jejich práva vyplývají z předpisů evropských či domácích. Otázku kvality a rychlosti přitom není nutné stavět do protikladu, ale je mezi nimi naopak třeba hledat rovnováhu. Občan totiž nemůže mít užitek z rozsudku, který byl vynesen po mnoha letech od zahájení sporu. A naopak, i včasný rozsudek musí být často zrušen vyšší soudní instancí, pokud není vydán v souladu se zákonem. Problémy s rychlostí a kvalitou soudu ale nemají jen kandidátské země: " Některá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věcech žalob za pomalou práci justice zřetelně dokazují, že například ve Francii nebo Itálii se potýkají se stejnými problémy jako u nás," napsal do časopisu Právní rádce pražský advokát Tomáš Sokol.

Novinky i návrat k tradicím

Český právní řád a jeho soudní systém se vyvíjely po dlouhá staletí. Díky geografické poloze a českým dějinám byly nejvíce ovlivňovány francouzskými a německými právními tradicemi, které navazovaly na právo římské. Systém, který se u nás dlouho vyvíjel, však násilně přerušila nejdříve nacistická, a poté komunistická diktatura. Návrat k původním tradicím a zároveň přizpůsobování se novým požadavkům demokratické Evropy začaly na počátku 90. let. V té době byl novelizován občanský a trestní zákoník, zcela nově musel vzniknout zákoník obchodní, neboť za komunismu obchodní právo takřka neexistovalo. Mezi další prvky reformy české justice patřila i přeměna bývalé prokuratury na státní zastupitelství, přijetí nové ústavy a zřízení Ústavního soudu. V roce 1999 pak vláda zahájila program reformy soudnictví, jež byla nutnou podmínkou členství v EU. V civilní oblasti je nejdůležitější změnou přijatá novela občanského soudního řádu. Ta mimo jiné postihuje umělé protahování soudních řízení účastníky, kteří nemají zájem o jeho skončení. Dalším nezbytným krokem bylo zavedení soukromých soudních exekutorů, což je profese, kterou do té doby český právní řád vůbec neznal. Cílem bylo vytvořit účinný systém soudních exekucí, jež pomohou uspokojit věřitele na majetku dlužníků. Jiným požadavkem ze strany EU byla novela obchodního zákoníku, jež dala více práv spotřebitelům při prodeji zboží či služeb na dálku a zavedla také dvouletou záruční lhůtu na spotřební zboží. V trestní oblasti umožnily úpravy zákonů zjednodušení trestního řízení a odstraněno bylo zdlouhavé dvojí šetření kriminální policie a poté vyšetřovatelů. Podobně jako v jiných oblastech, i v soudnictví však Česko mohlo využívat předvstupní pomoci z programu Phare. Například v roce 2002 přispěla EU dodáním téměř dvou a půl tisíce osobních počítačů a 30 tiskáren na soudy a státní zastupitelství.

Evropský soudní dvůr

Pokud v budoucnu Česko nebo jiná země EU poruší povinnosti vyplývající ze Smouvy z Nice nebo se dostane do sporu s jiným členským státem, bude se spor řešit u Evropského soudního dvoru v Lucemburku. Ten má nyní 15 členů (každá země patnáctky jmenuje svého soudce), po rozšíření v květnu 2004 však na "svého" soudce získají právo i noví členové. Již v roce 1962 Evropský soudní dvůr rozhodl, že veškeré právní normy státu vstupujícího do společenství nesmějí být v rozporu s unijním právním řádem. To znamená, že Evropská unie vytváří v rámci mezinárodního práva nový právní řád, v jehož prospěch se členské země vzdaly některých svých, do té doby suverénních práv. Tyto nové podmínky znamenají i nutnost dalšího vzdělávání českých soudců, kteří by se měli orientovat v komunitárním právu a poznat, kdy daný případ k jeho použití směřuje.

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08