Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 neděle 16.prosince 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisAkreditace posledního opatření programu SAPARD

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 31.1.2003
Akreditace posledního opatření programu SAPARD Agentura SAPARD očekává na přelomu února a března 2003 příjezd auditorů Evropské komise, kteří prověří připravenost Agentury SAPARD na administraci posledního z devíti akreditovaných opatření - Profesní vzdělávání.

Akreditace posledního opatření programu SAPARD

Agentura SAPARD očekává na přelomu února a března 2003 příjezd auditorů Evropské komise, kteří prověří připravenost Agentury SAPARD na administraci posledního z devíti akreditovaných opatření - Profesní vzdělávání.

Školení a semináře podle tohoto opatření budou zaměřeny hlavně na podporu vzdělávání v ostatních opatřeních programu SAPARD. Profesní vzdělávání bude Agentura SAPARD administrovat ve spolupráci s Ústavem zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI), který bude zodpovědný za realizaci projektů.

Projekty budou zaměřeny na následující témata vzdělávání, které schválil Národní monitorovací výbor pro SAPARD.

Strukturální fondy a SAPARD

- Agro-environmentální podpory

- Diverzifikace podpor a výroby podle evropského modelu zemědělství

- Transformace národních dotačních titulů, administrace a kontrola příjemce pomoci

- Podpora mladých farmářů v EU a u nás

Společná zemědělská politika

- Reforma Společné zemědělské politiky v EU a důsledky revize SZP

- Restrukturalizace zemědělské prvovýroby

- Optimalizace hospodaření zemědělského podniku

- Zemědělská legislativa a právní řád EU

- Aspekty trhu a tržní organizace v resortu zemědělství

- Konkurenceschopnost českých podniků (posílení pozice) působících v resortu zemědělství

- Zvýšení přidané hodnoty výrobků

- Obchodní mechanismy EU a podpora odbytu

- Kvóty, koncese a certifikace na trhu EU

Podnikatelské činnosti v resortu zemědělství z hlediska ochrany životního prostředí

- Novela legislativy o posuzování vlivů na životní prostředí

- Geneticky modifikované organismy

- Fytosanitární a veterinární pravidla v podmínkách společného trhu

- Ochrana zvířat proti týrání (chovy, doprava, soužití lidí a zvířat)

- Správná výrobní praxe

- Ekologické zemědělství

- Welfare hospodářských zvířat

- Problematika akvakultury a zpracování ryb

- Nové trendy v zemědělské mechanizaci

- Skladování ovoce a zeleniny, zpracování a expedice

- Nové trendy ve skladování vedlejších produktů v zemědělství a jejich využití

- Ochrana vod

- Odpadové hospodářství

- Úspory energie

- Agroturistika v EU a u nás

- Diverzifikace zemědělského podnikání

Zemědělský půdní fond a zemědělské stavby

- Pozemkové úpravy a meliorace - realizace, způsoby kontroly

- Stavební zákon se zaměřením na proces od územního plánování až po kolaudaci

- Digitální mapy - realizace a kontrola jejich provádění

- Technické parametry zemědělských staveb, novinky ve stavebních konstrukcích

- Revitalizace bývalých zemědělských staveb a jejich podnikatelské využití

- Mimoprodukční a produkční funkce zemědělství v tzv. méně příznivých oblastech

- Mimoprodukční funkce zemědělské krajiny

Potravinářství

- Systém a struktura legislativy EU, stav ČR před vstupem a stav ČR po vstupu do EU. Vyhodnocení dopadů na české podnikatelské prostředí.

- Potravinová bezpečnost, zdravotní nezávadnost, kontrola, orgány státního dozoru, úloha nevládních organizací

- Inovace potravinářských výrobků, ochranné známky, označení původu, nové technologie, schvalovací procesy dle podmínek EU, způsob stanovení kritických bodů v technologii výroby

- Požadavky na jakost potravinářských výrobků, hygienické podmínky výroby, hodnocení výrobních podniků, distribuce, skladování a prodeje, systém označování jatečných těl hospodářských zvířat SEUROP

- Uvádění potravinářských výrobků na trh, balení, označování, zásady propagace, reklamy a spolupráce s obchodními a distribučnímy systémy

- Podmínky pro udělení oprávnění provozovat potravinářskou výrobu, včetně podmínek pro získání integrovaného povolení dle zvláštních předpisů pro zákonem vymezené podniky.

- Povinnosti podnikatelů při provozování potravinářského podnikání

Lesnictví a myslivost

- moderní zásady lesního hospodaření, které povedou ke zlepšování ekonomických, ekologických i sociálních funkcí lesa (včetně potřeby sdružování drobných lesních majetků)

- opatření lesního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, souvislosti, zdůvodnění, praktické dopady

- environmentální programy a způsoby trvale udržitelného hospodaření v lesích

- profesní vzdělávání vlastníků obecních lesů (Sdružení vlastníků obecních lesů)

- dotace pro subjekty hospodařící v lesích (struktura, administrace, podmínky, kontrola)

- kurzy pro drobné vlastníky lesa (sdružování)

- zalesňování zemědělských půd

- nové techniky a technologické procesy v lesním hospodářství

- obsluha zemědělských strojů

Více informací najdete na internetových stránkách Agentury SAPARD http://www.sapard.cz a na internetových stránkách ÚZPI http://www.uzpi.cz

MZe 31.1.2003

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08