Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 úterý 25.září 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Zpravodaj - agrisPřechodná období vyjednaná ze strany ČR

 Kategorie: Zpravodaj - agris

datum: 10.1.2003
Přechodná období vyjednaná ze strany ČR Volný pohyb kapitálu - ČR dosáhla dvou přechodných období, které by měly napomoci časově překlenout počáteční fázi po vstupu do EU, kdy kupní síla českých občanů bude zaostávat za občany bohatších zemí Unie. Tato přechodná období by měla zároveň zabránit spekulativním nákupům zemědělské půdy a lesů a jiných druhů nemovitostí spadajících do kategorie tzv. vedlejšího bydlení po vstupu ČR do EU.

Přechodná období vyjednaná ze strany ČR

Volný pohyb kapitálu - ČR dosáhla dvou přechodných období, které by měly napomoci časově překlenout počáteční fázi po vstupu do EU, kdy kupní síla českých občanů bude zaostávat za občany bohatších zemí Unie. Tato přechodná období by měla zároveň zabránit spekulativním nákupům zemědělské půdy a lesů a jiných druhů nemovitostí spadajících do kategorie tzv. vedlejšího bydlení po vstupu ČR do EU. Současně by měla snížit tlak na růst cen nemovitostí v atraktivních oblastech a omezit znevýhodnění českých občanů v důsledku vyšší kupní síly subjektů z EU. ČR proto vyjednala přechodné období v délce 7 let na nabývání zemědělské půdy a lesů a 5 let na nabývání nemovitostí určených k tzv. vedlejšímu bydlení.

(Dvě výše popsaná přechodná období představují z politického hlediska jakousi protiváhu k přechodnému období v oblasti pohybu pracovníků a je třeba je vnímat jako jeden balík. Na jedné straně si Unie si vyjednala možnost omezení v oblasti volného pohybu pracovníků z budoucích nových členských zemí, na straně druhé si ČR částečně rovněž vzhledem k politické citlivosti tématu vyjednala omezení vůči občanům všech současných členských států EU v oblasti volného pohybu kapitálu.)

V rámci kapitoly Daně ČR vyjednala tři přechodná období a dvě trvalé výjimky. Jedná se o přechodné období pro zachování snížené sazby daně z přidané hodnoty u dodávek tepelné energie do 31.12.2007, PO na dodávky stavebních prací pro účely bydlení do 31.12.2007, přechodné období na zachování nižších sazeb spotřební daně u cigaret a tabákových výrobků do 31.12.2006 pro dosažení 57 % zdanění a jednoleté přechodné období (do konce roku 2007) pro přizpůsobení se novému acquis v této oblasti, trvalé osvobození osob s obratem nižším než 35 tisíc € od registrace plátce DPH a zvláštní úpravu spotřební daně z lihu u pěstitelského pálení s cílem zachovat tradiční domácí výrobu ovocných destilátů.

V kapitole Energetika ČR vyjednala dvě přechodná období, a sice přechodné období pro vytvoření úplných nouzových zásob ropy a ropných produktů do 31.12.2005 a přechodné období do 31.12.2004 pro liberalizace trhu plynem.

V kapitole Životní prostředí jde o přechodné období do 31.12.2005 na nakládání s odpady, přechodné období do 31.12.2010 na kvalitu vody a přechodné období do 31.12.2007 v oblasti omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení, a to pro dva tuzemské podniky.

V rámci kapitoly Různé se ČR podařilo dosáhnout pětiletého přechodného období pro postupný náběh příspěvků do základního kapitálu a rezerv Evropské investiční banky s tím, že k první platbě dojde nejdříve v druhé polovině roku 2005.

Kromě všech výše popsaných kapitol vedla ČR jednání o dalších dvaceti dvou kapitolách, přičemž výsledky negociací v rámci těchto kapitol neobsahují žádné přechodné období: Volný pohyb zboží, Volný pohyb služeb, Právo společností, Hospodářská soutěž, Hospodářská a měnová unie, Statistika, Sociální politika a zaměstnanost, Průmyslová politika, Malé a střední podniky, Věda a výzkum, Školství, Telekomunikace a informační technologie, Kultura a audiovize, Regionální politika, Ochrana spotřebitele, Spravedlnost a vnitro; Schengen, Celní unie, Vnější vztahy, Společná zahraniční a bezpečnostní politika, Finanční kontrola, Instituce.

Fakta ukazují, že výsledky přístupových jednání neznamenají pro ČR ani po přechodnou dobu a v určitých oblastech dramatická omezení (přitom úlevy, které si vyjednala EU se týkají všech nových členských zemí SVE, nikoli jen ČR). ČR pro sebe vyjednala přechodná období nebo výjimky, které jí usnadní začlenění do EU.

Euroskop 9.1.2003

 


   [zobrazeno (0), přeposláno (0), tisknuto (0)]

Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08